Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

15/05/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc cao cấp KHDN Lớn

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Giám đốc cao cấp KHDN Lớn

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Lĩnh vực Quản lý ĐVKD
Địa điểm Hà Nội
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 15/05/2019
Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) Xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng theo các sản phẩm, dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp lớn và (ii) Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn tín dụng của Phòng Kinh doanh phụ trách.

Trách nhiệm:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh của Phòng được phân công dựa trên định hướng chiến lược của Khối KHDN và phù hợp với đặc điểm, tình hình và các cơ hội tại thị trường khu vực;
 • Tổ chức triển khai và quản lý kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Phòng được phân công phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Khối KHDN;
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối KHDN;
 • Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng theo phân quyền và quy định của VIB đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;
 • Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của Phòng phụ trách đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững phù hợp với chiến lược của Khối KHDN;
 • Quản lý hiệu quả ngân sách đã được phê duyệt; Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công việc; Phân công, huấn luyện, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học các ngành liên quan đến Kinh tế, kinh doanh, tài chính…;
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, phát triển quan hệ KHDN tại các ngân hàng cổ phần trong nước có uy tín trên thị trường;
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự;
 • Kinh nghiệm phân tích/ phê duỵệt tín dụng;
 • Đạt thành tích về chỉ tiêu bán hàng và quản lý đội ngũ bán hàng đông đảo trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm ngân hàng dành cho KHDN vừa, lớn và doanh nghiệp nước ngoài;
 • Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh các sản phẩm ngân hàng dành cho KHDN của ngân hàng và môi trường kinh doanh các sản phẩm ngân hàng dành cho KHDN;
 • Kỹ năng lãnh đạo, xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Tiếng Anh là 1 lợi thế.


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng