Ngân hàng tuyển dụng, VietBank

18/01/2018

Ngân hàng VietBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kiểm thử phần mềm

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kiểm thử phần mềm, cụ thể như sau:

MÔ TẢ
CÔNG VIỆC
– Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng, giải pháp CNTT phục vụ các Đơn vị nghiệp vụ trong hoạt động của Ngân hàng.

– Đảm bảo các ứng dụng, hệ thống CNTT phải đạt được các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu trước khi triển khai sử dụng.

– Hỗ trợ công tác đào tạo sử dụng các hệ thống, phần mềm ứng dụng cho các Đơn vị nghiệp vụ của Ngân hàng.

– Xây dựng và tổ chức hoạt động của bộ phận; Xây dựng các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng sản phẩm.

– Tìm hiểu và nắm bắt các nghiệp vụ trong hoạt động của Ngân hàng.

– Tìm hiểu và nắm bắt các hệ thống, giải pháp CNTT đang được sử dụng hoặc đang trong quá trình triển khai của Ngân hàng như Core Banking, Core Thẻ, v.v.

– Trực tiếp quản lý và điều phối nguồn nhân lực của bộ phận để hỗ trợ các dự án phát triển phần mềm.

– Thu thập, phân tích và trao đổi các yêu cầu từ các Đơn vị nghiệp vụ cho các ứng dụng, hệ thống phần mềm sẽ được phát triển.

– Xây dựng kế hoạch và phương pháp kiểm thử, xây dựng test case/test scenario cho các ứng dụng, hệ thống phần mềm sẽ được phát triển.

– Hợp tác với bộ phận phát triển và nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ phát triển, triển khai của sản phẩm phần mềm.

– Thực hiện việc kiểm thử các hệ thống phần mềm và đảm bảo đạt các tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

– Đề xuất các thay đổi để làm tăng hiệu quả hoạt động đối với các hệ thống phần mềm.

– Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo đối với các giải pháp CNTT sẽ được ứng dụng đến các Đơn vị nghiệp vụ liên quan.

– Tìm hiểu và cập nhật các kiến thức về lĩnh vực bảo đảm chất lượng phần mềm, các tiêu chuẩn về bảo mật đối với phần mềm nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho đơn vị và nâng cao năng lực của nhân viên cấp dưới.

– Tìm hiểu và ứng dụng các kỹ thuật, công cụ để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm thử phần mềm.

YÊU CẦU *YÊU CẦU HỌC VẤN

– Tốt nghiệp Đại học các ngành trong lĩnh vực CNTT và các chuyên ngành liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

– Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm.

– Có kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch và phương án kiểm thử cho các dự án phát triển phần mềm.

– Có kinh nghiệm quản lý dự án; Có kiến thức về các qui trình phát triển phần mềm.

– Có kinh nghiệm quản lý nhóm từ 3 người trở lên.

– Có kinh nghiệm thực hiện Manual Testing. Nếu có kinh nghiệm về Automation Testing (Selenium, v.v.) là một lợi thế.

– Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ để quản lý kế hoạch kiểm thuer, phát triển test case, quản lý lỗi, v.v. như JIRA

– Có kinh nghiệm viết các tài liệu Test, tài liệu hướng dẫn, báo cáo.

– Có khả năng phân tích yêu cầu phát triển phần mềm.

– Có kinh nghiệm về database như viết lệnh để truy vấn dữ liệu; Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành và có kinh nghiệm tự thiết lập môi trường kiểm thử.

– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

– Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm công tác kiểm thử phần mềm ở các ngân hàng và có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng.

– Ưu tiên người có khả năng viết Unit Test; Có khả năng lập trình trên ngôn ngữ Java, NET

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ *NƠI LÀM VIỆC

– Hội sở

*HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

– Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/01/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nguồn : vietbank.com.vn

Các bài đã đăng