Ngân hàng tuyển dụng, Oceanbank

17/11/2017

OceanBank tuyển dụng một số vị trí

Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean Bank thay đổi chủ sở hữu, mô hình hoạt động và đổi tên thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TM TNHH MTV) Đại Dương

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2017, hiện nay ngân hàng Ocean Bank Thông báo tuyển dụng một số vị trí, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Thẩm định tín dụng (Hội sở chính)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Vị trí tuyển dụng:

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Mô tả công việc
1 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp CV TDTDDN P. Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp MTCV CV TDTDDN
2 Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm CV TDTSBD P. Thẩm định tài sản bảo đảm MTCV CV TDTSBD

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

– 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

– Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: “Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên”.

Ví dụ: HN – CV TDTSBD – NGUYEN VAN A

– Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

– Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

– Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 15/12/2017

Chi tiết vui lòng liên hệ: 043.772.6789/6312/6590/6316.

Nguồn:oceanbank

Các bài đã đăng