Ngân hàng tuyển dụng, PVcom Bank

13/06/2018

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Báo cáo và KPIs, Phòng Hỗ trợ KD& DV, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Báo cáo và KPIs, Phòng Hỗ trợ KD& DV, Khối KHCN, cụ thể như sau:

 Nơi làm việc Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm)
 Cấp  bậc Nhân viên
 Kinh nghiệm 1 năm
 Mức lương Thỏa thuận
 Ngành nghề Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn chót nộp hồ sơ 30/06/2018
 Mô tả công việc

Xây dựng và theo dõi thực hiện KPI

 • Xây dựng bộ chính sách KPI hàng năm cho từng vị trí Khối KHCN
 • Truyền thông, đào tạo và hỗ trợ chi nhánh về KPI
 • Theo dõi, giám sát thực hiện KPI, từ đó có những nhận định, đánh giá đúng để đưa ra đề xuất, giải pháp bảo đảm các đơn vị thực hiện đúng, đạt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Báo cáo kết quả kinh doanh

 • Thực hiện các báo cáo kinh doanh ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm phù hợp, để theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh tại các đơn vị, cung cấp thông tin cho BGĐ Khối
 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao: Cá nhân và ĐVKD
 • Thực hiện các báo cáo liên quan thuộc phạm vi Phòng/ Khối theo yêu cầu: bao gồm phân tích số liệu, trình diễn báo cáo…
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh
 • Truyền thông các kết quả đến các bên kiên quan và phối hợp xây dựng các kế hoạch hành động để cải thiện kết quả kinh doanh
 • Phối hợp chặt chẽ với các Phòng sản phẩm , GĐ Vùng, quản lý kênh phân phối để đưa ra các báo cáo kinh doanh đầy đủ thông tin và hiệu quả.

Nhiệm vụ khác

 • Tham gia các dự án, các công việc theo phân công của Trưởng/ Phó phòng HTKD&DV, Ban Giám đốc Khối KHCN.
 • Tuân thủ các quy định, quy trình và các cam kết SLA
Yêu cầu công việc Có kinh nghiệm, thành thạo và có đam mê về Excel, hoặc SQL

– Kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp báo cáo

– Nhanh nhẹn, có tư duy, xử lý vấn đề tốt chính xác, cầu tiến.

– Có kiến thức về lĩnh vực tài chính Ngân hàng

– Kinh nghiệm đi làm từ 2 – 4 năm

– Điểm cộng:

+ Kỹ năng về trình diễn báo cáo, xây dựng trên excel, power point hoặc phầm mềm tương ứng

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng làm việc và tương tác với ĐVKD

Nguồn: tuyendung.pvcombank.com.vn

Các bài đã đăng