Ngân hàng tuyển dụng, PVcom Bank

18/08/2018

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp Miền Nam- Khối Tái thẩm và Phê duyệt

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp Miền Nam- Khối Tái thẩm và Phê duyệt, cụ thể như sau:

 Nơi làm việc Hồ Chí Minh
 Cấp  bậc Nhân viên
 Kinh nghiệm 2-5 năm
 Mức lương Lương thỏa thuận
 Ngành nghề Ngân hàng
Hạn chót nộp hồ sơ 10/09/2018
 Mô tả công việc

Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng

  • Đánh giá tín dụng theo hướng dẫn tái thẩm định & phê duyệt tín dụng cho các KHDN  phát sinh thuộc khu vực địa bàn miền Bắc, theo phân công của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối theo quy định;
  • Thực hiện việc báo cáo dựa trên hệ thống nhằm hỗ trợ các đơn vị chức năng Rủi ro tín dụng bao gồm các thông tin về tài sản đảm bảo, hồ sơ điểm tín dụng và mức độ của ngân hàng

Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín dụng

  • Triển khai các chính sách tái thẩm định & phê duyệt tín dụng nhằm đảm bảo quản lý rủi ro thận trọng, chi phí bàn giao thấp và thời gian xử lý phù hợp
  • Thiết kế và liên tục cải tiến quy trình quản lý rà soát tín dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả cho KHDN
  • Cung cấp đào tạo đánh giá tín dụng cho các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng tờ trình đề xuất cấp tín dụng & giảm thời gian xử lý
  • Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu cho đánh giá tín dụng, giám sát và phục hồi
Yêu cầu công việc
  • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng  và phân tích tín dụng
  • Có kiến thức sâu rộng về phân tích tín dụng, định giá  trong bán lẻ, SME, DNL
  • Có kiến thức am hiểu về Pháp luật
  • Có kỹ năng phân tích, phán đoán tốt

Nguồn: tuyendung.pvcombank.com.vn

Các bài đã đăng