Ngân hàng tuyển dụng, PVcom Bank

06/12/2017

PVComBank tuyển dụng một số vị trí

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự năm 2017, PVComBank hiện đang tuyển dụng một số vị trí , cụ thể như sau:

1 Chuyên viên PTKH Upper SME – TT Upper SME Đà Nẵng, Hà Nội Hà Nội
Đà Nẵng
04/12/2017
2 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị – Địa điểm làm việc: Đức Trọng Lâm Đồng 04/12/2017
3 Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Trung Nghệ An
Thừa Thiên- Huế
Quảng Ngãi
Bình Định
Khánh Hòa
04/12/2017

Nguồn:pvcombank

Các bài đã đăng