Ngân hàng tuyển dụng, PVcom Bank

21/08/2018

PVcomBank tuyển dụng Phó Phòng Kế toán tổng hợp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Phó Phòng Kế toán tổng hợp, cụ thể như sau:

 Nơi làm việc Hà Nội
 Cấp  bậc Quản lý
 Kinh nghiệm 3-4 năm
 Mức lương Lương thỏa thuận
 Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán
Hạn chót nộp hồ sơ 30/09/2018
 Mô tả công việc
 • Lập, gửi, lưu trữ báo cáo kế toán và cung cấp thông tin số liệu kế toán.
 • Lập và gửi báo cáo thống kê
 • Lập và gửi báo cáo tài chính của Ngân hàng theo quy định của Nhà nước và Ngân hàng
 • Lập và gửi báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn
 • Lập và gửi báo cáo phân loại nợ
 • Lập báo cáo và tính dự trữ bắt buộc, bảo hiểm tiền gửi cho toàn ngân hàng
 • Phối hợp thực hiện báo cáo người đại diện vốn của PVN
 • Thực hiện báo cáo khác khi có yêu cầu
 • Đầu mối kiểm tra, tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán giữa niên độ, năm tài chính của toàn hệ thống
 • Phối hợp với các bên có liên quan thực hiện công tác kiểm toán độc lập hàng năm
 • Quản lý, lưu trữ báo cáo kế toán bằng giấy của các đơn vị thành viên và của toàn hệ thống theo quy định
 • Duy trì và phát triển hệ thống tài khoản các số kế toán cùng với bảng mô tả và báo cáo trên kho dữ liệu
 • Phối hợp chặt chẽ với Khối CNTT và các khối tương ứng để xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Ngân hàng công tác liên quan đến phân phối lợi nhuận.
Yêu cầu công việc
 • Ưu tiên tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán (ít nhất 03 năm tại 1 công ty tài chính)
 • Có kiến thức sâu về các yêu cầu báo cáo tài chính hiện hành và khả năng điểu chỉnh theo nhiều mô hình kinh doanh
 • Kỹ năng phân tích và quản lý tài chính tốt
 • Kỹ năng tương tác và giao tiếp xuất sắc
 • Bằng cử nhân trong lĩnh vực kinh doanh liên quan.

Nguồn: tuyendung.pvcombank.com.vn

Các bài đã đăng