Ngân hàng tuyển dụng, PVcom Bank

10/08/2018

PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng kế toán phát hành và thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng kế toán phát hành và thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ, Khối KHCN, cụ thể như sau:

 Nơi làm việc Hà Nội
 Cấp  bậc Trưởng nhóm / Giám sát
 Kinh nghiệm 2-3 năm
 Mức lương Lương thỏa thuận
 Ngành nghề Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn chót nộp hồ sơ 04/09/2018
 Mô tả công việc

– Tổ chức thực hiện, quản lý và điều hành các công việc liên quan đến phòng kế toán phát hành và thanh toán thẻ bao  gồm:

+ Kế toán thẻ quốc tế

+ Kế toán thẻ nội địa

– Xây dựng quy định, quy trình và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ hạch toán, thanh toán, đối soát các dịch vụ thẻ giữa các hệ thống đảm bảo cân khớp;

– Phối hợp với Khối Tài chính kế toán nghiên cứu và ban hành các văn bản hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ thẻ toàn hệ thống;

– Quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế toán thanh toán với các chủ thể tham gia hoạt động phát hành và thanh toán thẻ

– Quản lý việc thanh quyết toán với các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế như Napas, MasterCard, Visa…

– Quản lý, nhập/xuất và lưu giữ phôi thẻ các loại;

– Quản lý và kiểm soát toàn bộ các khoản thu nhập chi phí liên quan đến hoạt động phát hành và thanh toán thẻ trên toàn hệ thống;

– Phối hợp với các phòng ban liên quan để quản lý và theo dõi việc thực hiện ngân sách và tình hình thực hiện kế hoạch của Trung tâm thẻ

– Quản lý việc thực hiện gửi các báo cáo nghiệp vụ định kỳ cho Ban giám đốc TTT/các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế

– Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ về nghiệp vụ thẻ

– Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc giao

Yêu cầu công việc – Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính;
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

– Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
– Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực trong công việc;
– Có khả năng quản lý; phát huy được năng lực của nhân viên trong phòng

– Có khả năng tổng hợp, phân tích, năng động và nhiệt tình trong công việc.

– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý và tác nghiệp thanh toán kế toán thẻ

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương vị trí dự tuyển.

Nguồn: tuyendung.pvcombank.com.vn

Các bài đã đăng