Ngân hàng tuyển dụng, Sacombank

19/10/2018

Sacombank tuyển dụng Kiểm tra viên – Tổ Kiểm tra nội bộ Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Kiểm tra viên – Tổ Kiểm tra nội bộ Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với chi tiết như sau:

 Nơi làm việc Khánh Hòa
 Cấp bậc Nhân viên
 Kinh nghiệm 3 năm
 Mức lương Lương thỏa thuận
 Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng
 Hạn  chót nộp hồ sơ 31/10/2018
 Mô tả công việc Thực hiện các công việc được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra nội bộ, trong đó trách nhiệm chính là:

 • Kiểm tra theo kế hoạch/đột xuất các đơn vị theo sự phân công của Lãnh đạo Ban Kiểm tra nội bộ;
 • Theo dõi việc chỉnh sửa sau thanh tra, kiểm tra của các đơn vị được phân công phụ trách;
 • Giám sát hoạt động của các đơn vị được phân công phụ trách;
 • Đóng góp ý kiến xây dựng/chỉnh sửa quy trình, quy định của Ngân hàng;
 • Tham gia xây dựng văn bản lập quy do Ban KTrNB chủ trì; nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất ý kiến giải đáp các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra;
 • Lập/tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu.
 Yêu cầu công việc
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, sản phẩm dịch vụ.
 • Ưu tiên Nam.
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc kiểm toán.
 • Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
 • Năng động, sáng tạo, nhạy bén, tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm.
 • Có phẩm chất trung thực, thận trọng, bảo mật và ý thức chấp hành phát luật.
 • Chấp nhận đi công tác tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

Nguồn: sacombankcareer.com

Các bài đã đăng