Ngân hàng tuyển dụng, SHBank, SHB

22/10/2018

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Nội bộ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán Nội bộ, cụ thể như sau:

 Nơi Làm Việc Đà Nẵng, Hải Dương
 Cấp Bậc Nhân viên
 Mức Lương Lương thỏa thuận
 Ngành Nghề Kế toán / Kiểm toán
 Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 16/11/2018
 Mô tả công việc 1. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ tại đơn vị, đảm bảo an toàn trong hoạt động kế toán của SHB, tuân thủ qui định của SHB và Pháp luật., gồm:
– Thực hiện việc tạm ứng, kiêm soát,  thanh toán, hạch toán các khoản chi phí hoạt động quản lý bao gồm: chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí quản lý, chi về tài sản, mua sắm tài sản.
– Kiểm tra và thực hiện hạch toán lương và các chế độ tính theo lương.
– Tính toán và thực hiện nghĩa vụ Thuế với Ngân sách nhà nước
– Theo dõi, quản lý về mặt giá trị, hạch toán nguyên vật liệu trong kho, ấn chỉ quan trọng và ấn chỉ thông thường xuất/nhập cho DVKH và các phòng/ban có liên quan.
– Lập, kiểm tra, kiểm soát số liệu phải thu, phải trả của Đơn vị.
– Kiểm tra, kiểm soát số liệu các sao kê liên quan đến kế toán nội bộ của Đơn vị.
– Hạch toán các giao dịch mua bán ngoại tệ với Trụ sở chính và các đơn vị.
2. Cho ý kiến, đề xuất phương án tiết kiệm chi phí
3. Công việc khác theo yêu cầu.
 Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, Kế toán, Kiểm toánhoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Nguồn: shb.com.vn

Các bài đã đăng