Ngân hàng tuyển dụng > SHBank, SHB

14/01/2020

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thi hành án

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí

Chuyên viên Thi hành án

, cụ thể như sau:

     • Hà Nội
     • Nhân viên
     • Lương thỏa thuận
     • Ngân hàng, Luật / Pháp lý
     • 20/01/2020

     Mô Tả Công Việc

     1. Người lao động được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc học việc/thử việc
     2. Người lao động được tuyển dụng mới nhưng đã có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
     3. Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc độc lập tuy nhiên vẫn cần sự kèm cặp, hướng dẫn

     Yêu Cầu Công Việc

     1. Tiếp nhận thẩm định hồ sơ và trình phương án xử lý
     Thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của cấp Chuyên viên trong việc nghiên cứu hồ sơ thi hành án theo sự phân công của Lãnh đạo Ban, Trung tâm, Phòng;
     2.  Trực tiếp tham gia thi hành án theo ủy quyền của Cấp thẩm quyền SHB:
     – Trực tiếp làm việc với cơ quan thi hành án đối với các hồ sơ thi hành án đơn giản, có dư nợ nhỏ dưới 10 tỷ đồng;
     – Soạn Đơn yêu cầu thi hành án, Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc SHB gửi cơ quan thi hành án dân sự để trưc tiếp tham gia thi hành án; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kèm theo Đơn yêu cầu thi hành án nộp cho Cơ quan thi hành án;
     – Tham gia các buổi làm việc với cơ quan thi hành án (gửi thông báo, kê biên, định giá tài sản bảo đảm, cưỡng chế, bán đấu giá….);
     – Đề xuất hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi gửi thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, kê biên, định giá tài sản bảo đảm, cưỡng chế, bán đấu giá….. khi cơ quan thi hành yêu cầu; nộp chi phí thi hành án theo quy định.
     –  Tham gia thỏa thuận thi hành án (nếu có);
     – Lập Tờ trình báo cáo kết quả thi hành án lên cấp có thẩm quyền của SHB.

 • Nguồn: shb.com.vn

Các bài đã đăng