Ngân hàng tuyển dụng, Techcombank

13/07/2018

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Mua sắm tập trung, Khối Tài chính và kế hoạch

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Mua sắm tập trung, Khối Tài chính và kế hoạch, cụ thể như sau :    

Nơi Làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Nhân viên
Kinh nghiệm 2-3 năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Ngân hàng
Hạn Nhận Hồ Sơ 08/08/2018
Mô Tả Công Việc
  • Nghiên cứu, đánh giá và cập nhật danh sách nhà cung cấp & giá cả thị trường cho tất cả các sản phẩm & dịch vụ mà Ngân hàng sử dụng.
  • Tổng hợp nhu cầu, ngân sách và phối hợp cùng các đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm của toàn ngân hàng. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm toàn hàng
  • Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo các hoạt động của MSTT tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ … và cam kết chất lượng dịch vụ .
  • Giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện công việc của toàn bộ đơn vị và đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhằm tối ưu hóa hoạt động của MSTT.
  • Thực hiện việc thẩm định phương thức mua sắm và toàn bộ quá trình mua sắm.
Yêu Cầu Công Việc
  • Có trình độ Đại học trở lên. Ưu tiên trình độ trên Đại học.
  • Am hiểu hoạt động mua sắm; Am hiểu quy định/quy trình liên quan đến hoạt động mua sắm
  • Am hiểu thị trường cung ứng  trong và ngoài nước của các thiết bị IT/marketing/văn phòng
  • Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng