Ngân hàng tuyển dụng, Techcombank

21/07/2018

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên – Vận hành Giao dịch Giấy tờ có giá – Vận hành các Giao dịch Nguồn vốn – Khối Vận hành và Công nghệ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên – Vận hành Giao dịch Giấy tờ có giá – Vận hành các Giao dịch Nguồn vốn – Khối Vận hành và Công nghệ, cụ thể như sau :    

Nơi Làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Nhân viên
Kinh nghiệm 1 năm
Mức Lương Lương cạnh tranh
Ngành nghề Ngân hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Tài chính / Đầu tư, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính
Hạn Nhận Hồ Sơ 31/08/2018
Mô Tả Công Việc
 • Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ dịch Giấy tờ có giá.
 • Thực hiện lưu giữ, quản lý và theo dõi hồ sơ/chứng từ giao dịch chưa đến hạn và định kỳ đối chiếu hồ sơ/chứng từ với dữ liệu trên hệ thống đảm bảo khớp đúng.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến nghiệp vụ GTCG: xuất kho, nhập kho, lưu ký, phong tỏa, giải tỏa, cầm cố, chuyển khoản… theo quy định hiện hành của Techcombank.
 • Thực hiện hạch toán (nếu cần), kiểm tra, đối chiếu giao dịch trên hệ thống và theo dõi tiến trình thực hiện thanh toán các giao dịch thuộc nghiệp vụ Giấy tờ có giá đảm bảo đầy đủ, chính xác.
 • Tiếp nhận giao dịch từ Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính, kiểm tra thông tin giao dịch, lập và hoàn thiện hồ sơ/chứng từ và thực hiện xác nhận giao dịch với khách hàng.
 • Thực hiện giao dịch và công việc tuân thủ chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Hoàn thiện chứng từ hạch toán,  thực hiện chấm và lưu chứng từ kế toán của giao dịch theo quy định về chế độ chứng từ kế toán của Techcombank.
 • Theo dõi tài khoản lưu ký chứng khoán/tài khoản thanh toán bù trừ giao dịch GTCG tại đơn vị lưu ký/đơn vị thanh toán và thực hiện đối chiếu số dư/danh mục GTCG tại kho quỹ vàctác tài khoản lưu ký GTCG; đối chiếu dữ liệu với cơ quan môi giới/khách hàng/đối tác về giao dịch GTCG;
 • Thực hiện đối chiếu/kiểm soát theo các chốt kiểm soát cuối ngày,   các tài khoản trung gian nội bộ/tài khoản phải thu/phải trả.
 • Thực hiện theo dõi và quản lý đầu tư các thông tin/cam kết của khách hàng với giao dịch đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và góp vốn đầu tư dài hạn. Định kỳ gửi báo cáo cảnh báo cho các bộ phận liên quan.
 • Lập các báo cáo theo dõi nghiệp vụ và báo cáo khác theo yêu cầu.
 • Báo cáo cấp trên các vấn đề phát sinh/lỗi sai sót/rủi ro tiềm ẩn và đề xuất biện pháp giải quyết/ngăn chặn phù hợp và hiệu quả
Yêu Cầu Công Việc
 1. Kiến thức chuyên môn
 • Trình độ Đại học trở lên  chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, kiểm toán, tài chính tại các trường Đại học khối kinh tế, hoặc chuyên ngành luật. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ Giấy tờ có giá (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, giá mua bán trái phiếu …).
 • Có hiểu biết cơ bản các quy định của NHNN/ TCB và thông lệ vận hành các giao dịch GTCG trên thị trường .
 • Nắm được cách soạn thảo hợp đồng, kiểm tra thẩm quyền ký kết hợp đồng theo ủy quyền của đối tác cũng như của nội bộ Techcombank
 • Hiểu biết cơ bản nghiệp vụ kế toán, thanh toán, lưu ký GTCG.
 1. Năng lực /kỹ năng:  Như bảng phía dưới)
 2. Yêu cầu khác:

Năng lực chuyên môn

 

Kiến thức

Kỹ năng chuyên môn

Hiểu các qui trình vận hành nói chung và nghiệp vụ vận hành giao dịch nguồn vốn nói riêng

Nhận diện được rủi ro vận hành nói chung và rủi ro trong vận hành nguồn vốn,  hoạt động thanh toán nói riêng

Có hiểu biết về sản phẩm nghiệp vụ nguồn vốn

Năng lực cốt lõi

Năng lực chung

 • Khả năng  áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng
 • Khả năng chủ động trong công việc

Năng lực chuyên môn/đặc thù

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Khả năng làm việc hướng tới kết quả
 • Khả năng phân tích định lượng

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng