Ngân hàng tuyển dụng, Techcombank

07/08/2018

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp (BBC Director)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp (BBC Director), cụ thể như sau :    

Nơi Làm Việc Hà Nam, Ninh Bình
Cấp Bậc Giám đốc
Kinh nghiệm 5-7 năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng, Dịch vụ khách hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Quản lý điều hành, Khách hàng định chế tài chính, Tài chính / Đầu tư, Bảo hiểm, Thu mua / Vật tư, Quản lý dự án, Quản trị rủi ro, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Chứng khoán, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh
Hạn Nhận Hồ Sơ 25/09/2018
Mô Tả Công Việc I/ Mục tiêu: 

Quản lý toàn bộ hoạt động của BBC nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao của BBC qua việc:

 1. Quản lý nguồn nhân lực tại BBC
 2. Quản lý hoạt động kinh doanh tại  BBC
 3. Quản lý chất lượng dịch vụ tại  BBC

II/ Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính:

1.Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý, đào tạo, định hướng lộ trình nghề nghiệp, phân công, điều phối, ghi nhận, đánh giá hiệu quả công việc của toàn bộ lực lượng bán hàng và hỗ trợ bán hàng tại BBC (Giám đốc mảng KHDN, RM, CSM, TSO, gọi chung là CBNV BBC), đảm bảo phát triển được nguồn lực tại BBC cả về số lượng và chất lượng:

 • Truyền thông, quản lý CBNV BBC thực hiện theo đúng định hướng, quy định về phát triển hệ thống của Techcombank
 • Đào tạo, huấn luyện, giám sát CBNV BBC thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của Techcombank
 • Trao đổi, định hướng phát triển nghề nghiệp cho CBNV BBC
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, triển khai văn hóa tổ chức đến CBNV BBC
 • Phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV BBC theo quy định

2. Quản lý hoạt động kinh doanh

 • Triển khai các hoạt động kinh doanh tại BBC theo định hướng của Khối BB từng thời kỳ
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh (doanh thu, chi phí), xây dựng và triển chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch, mục tiêu kinh doanh
 • Theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá định kỳ tiến trình, hiệu quả triển khai các mục tiêu kinh doanh
 • Triển khai và giám sát thực hiện các chính sách, chương trình chăm sóc khách hàng tại BBC
 • Tổ chức tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng cho BBC:
 • Phân tích tiềm năng thị trường, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước theo địa bạn phụ trách nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của BBC
 • Tổ chức khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng do BB tự phát triển hoặc do Khối BB phân bổ
 • Điều phối, trực tiếp/hỗ trợ, giám sát việc triển khai các mục tiêu kinh doanh của các bộ phận, CBNV BBC
 • Quản lý chất lượng tín dụng của BBC:
 • Đôn đốc, nhắc nhở CBVN BBC triển khai đẩy đủ, hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng tín dụng tại BBC
 • Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề, phối hợp xử lý nợ có vấn đề
 • Tham gia/ hỗ trợ kiểm tra thực tế hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có phát sinh tín dụng tại BBC theo quy định
 • Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt, ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hoạt động BBC trong phạm vi thẩm quyền
 • Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
 • Làm việc với Giám đốc CN/ GĐ Vùng/ GĐ BB Vùng, các đơn vị liên quan trong việc triển khai, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, vận hành tại BBC

3. Quản lý chất lượng dịch vụ

 • Tổ chức triển khai, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của BBC và CBNV thuộc BBC
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ đối với các bộ phận/ CBNV thuộc BBC, đặc biệt các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
 • Lên kế hoạch định kỳ để tiếp xúc, trao đổi với khách hàng để tiếp thu ý kiến, cải thiện chất lượng dịch vụ của BBC

4. Trách nhiệm khác:

Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vùng, GĐ BB Vùng phân công

Yêu Cầu Công Việc III/ Báo cáo công việc:

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Vùng, Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Vùng (chi tiết theo RACI ban hành từng thời kỳ)
 • Cấp dưới báo cáo trực tiếp: các GĐ mảng, bộ phận thuộc BBC
 • Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc Khối BB, SnD, các đơn vị TCB liên quan (Market, Risk, OnT…)
 • Quan hệ bên ngoài: khách hàng, đối tác, hiệp hội, cơ quản quản lý nhà nước…

IV/ Năng lực chuyên môn

1. Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh
 • Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên

2. Kiến thức chuyên môn

– Am hiểu sâu mô hình kinh doanh, phương thức triển khai kinh doanh theo phân khúc/ tiểu phân khúc

– Am hiểu sâu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN

– Am hiểu sâu các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp

3. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 7 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực bán hàng, quản lý và thúc đẩy bán hàng lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN

4. Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương

Nguồn: techcombankjobs.com

Các bài đã đăng