Ngân hàng tuyển dụng > TPBank

11/01/2019

TPBank tuyển dụng Chuyên viên quản lý và hỗ trợ kinh doanh

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý và hỗ trợ kinh doanh, cụ thể như sau:

Mã công việc: 2017/220 Số năm kinh nghiệm: 2
Địa điểm: Hà Nội Giới tính: Bất kỳ
Số lượng cần tuyển: 2 Độ tuổi: 25-35
Thời gian làm việc: toanthoigian Ngày hết hạn: 08/02/2019
Trình độ ứng viên: Đại học
Mô tả công việc
 • Đầu mối  lập và theo dõi kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí hoạt động của Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 • Phối hợp với Khối Tài chính xây dựng cách tính lợi nhuận kinh doanh của Khối đối với các sản phẩm cụ thể.
 • Cung cấp các thông tin cho Khối Tài chính trong việc tính toán kết quả kinh doanh của Khối Nguồn vốn và xác nhận kết quả kinh doanh của Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 • Theo dõi việc phân bổ lại thu nhập-chi phí của Khối Nguồn vốn với bên ngoài Khối và của các đơn vị kinh doanh trong Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 • Tính toán, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ, chức năng, con người của các đơn vị kinh doanh trong Khối, Trung tâm định kỳ: tuần, tháng, năm.
 • Làm đầu mối xây dựng, sửa đổi JDs & KPIs cá nhân của cán bộ nhân viên trong Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 • Làm đầu mối đánh giá kết quả làm việc của cán bộ nhân viên trong Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính theo các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính đo được (KPIs) đã được định sẵn.
 • Đầu mối tham gia thực hiện các dự án, kế hoạch, chương trình của TPBank theo phân công của Giám đốc Khối/Trưởng phòng.
 • Kiểm soát việc thực hiện các quy trình liên quan đến các sản phẩm chưa được quy trình quy chế đầy đủ của Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 • Hỗ trợ các bộ phận thuộc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính trong việc soạn thảo các văn bản, quy trình, quy chế và xin ý kiến góp ý của các đơn vị khác trong hệ thống TPBank để chỉnh sửa, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính thức.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành về Tài chính Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán kiểm toán,…
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán kiểm toán..
 • Đọc, hiểu và xử lý tốt các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán kiểm toán…
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp công việc tốt, xử lý vấn đề nhanh.
 • Kỹ năng phân tích tốt, đánh giá tốt.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
 • Có trách nhiệm đối với công việc, có tinh thần học hỏi và sáng tạo.

Nguồn: tuyendung.tpb.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng