Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

22/10/2018

VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tài chính Kế toán

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tài chính Kế toán, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 03/11/2018
 Mô tả công việc Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) Kiểm soát tài chính tại VIBAMC, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ, tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác tài chính kế toán; (ii)  Hỗ trợ các phòng ban trực tiếp kinh doanh tính toán hiệu quả các phương án kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho AMC và VIB

Trách nhiệm:

 • Xây dựng chế độ chính sách về tài chính và  tham gia xây dựng kế hoạch tài chính của AMC.
 • Thiết lập và hướng dẫn thực hiện biểu mẫu chứng từ thu chi, hạch toán cho các phòng ban đơn vị trực thuộc AMC.
 • Thực hiện kiểm tra chứng từ thu chi và thực hiện thu chi tài chính phát sinh hàng ngày tại AMC.
 • Thực hiện công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ theo chế độ.
 • Thực hiện lập báo cáo về thuế, tài chính, hệ thống sổ chi tiết và các báo cáo quản trị định kỳ hoặc đột xuất liên quan theo quy định hoặc khi có yêu cầu.
 • Phân tích tình hình hoạt động tài chính trong lĩnh vực được phân công và hỗ trợ các phòng ban tính toán hiệu quả tài chính của các phương án kinh doanh.
 • Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ của các phòng ban liên quan đến tài chính, kế toán.
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật).
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên Kế toán tài chính hoặc  Tài chính ngân hàng.
 • Ít nhất 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Có kiến thức căn bản về kế toán phân tích, kế toán tổng hợp.
 • Am hiểu về các chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định về thuế.
 • Có khả năng làm việc độc lập và chủ động cao trong công việc.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng