Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

09/08/2018

VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tài chính Kế toán

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Tài chính Kế toán, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 30/09/2018
 Mô tả công việc
 • Xây dựng chế độ chính sách về tài chính
 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính của VIBAMC
 • Phân tích tình hình hoạt động tài chính trong lĩnh vực được phân công
 • Hỗ trợ các phòng ban tính toán hiệu quả tài chính của các phương án kinh doanh
 • Thiết lập và hướng dẫn thực hiện biểu mẫu chứng từ thu chi, hạch toán cho các phòng ban đơn vị trực thuộc AMC.
 • Thực hiện kiểm tra chứng từ thu chi và thực hiện thu chi tài chính phát sinh hàng ngày tại VIBAMC.
 • Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ của các phòng ban – phần tài chính, kế toán.
 • Thực hiện công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ theo chế độ
 • Thực hiện lập báo cáo về thuế, tài chính, hệ thống sổ chi tiết và các báo cáo quản trị định kỳ hoặc đột xuất liên quan theo quy định hoặc khi có yêu cầu.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng phòng
Yêu cầu
 • Ít nhất 7 năm ( Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán
 • Có kiến thức căn bản về kế toán phân tích, kế toán tổng hợp
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên Kế toán tài chính hoặc  Tài chính ngân hàng.
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Am hiểu về các chuẩn mực kế toán, luật thuế và các quy định về thuế.
 • Có khả năng làm việc độc lập và chủ động cao trong công việc.
 • Tiếng Anh: Dịch, nghe và hiểu (Chuyên viên cao cấp)/Trình độ C (Chuyên viên chính)

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng