Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

05/12/2018

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Ngân hàng số

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Ngân hàng số, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 16/12/2018
 Mô tả công việc Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm (i) Phát triển và kinh doanh các sản phẩm Công nghệ số và Ngân hàng điện tử dành cho KHDN phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tính đáp ứng của hệ thống, tính cạnh tranh và cập nhật với thị trường và (ii) Quản trị danh mục sản phẩm về hiệu quả tài chính và cân bằng rủi ro với lợi nhuận.

Trách nhiệm:

• Tuân thủ kế hoạch hành động cho cả năm, bao gồm nhưng không giới hạn: việc xây dựng sản phẩm/giải pháp mới ngân hàng số KHDN và các kênh tích hợp hệ thống trực tiếp cho KHDN, đào tạo nội bộ/ khách hàng, các chương trình thúc đẩy bán hàng, kế hoạch phát triển đội ngũ;

• Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh khối KHDN để thiết kế, xây dựng, chào bán các sản phẩm/giải pháp công nghệ số qua kênh bán hàng trực tuyến, qua mạng di động, ứng dụng trên điện thoại di động;

• Đào tạo, xây dựng tài liệu, hướng dẫn, hỗ trợ nội bộ về các sản phẩm công nghệ số;

• Liên tục báo cáo mức độ hoàn thành kế hoạch theo từng tuần và có hành động cụ thể để đạt các chỉ tiêu được giao;

• Nhận diện các rủi ro trong kinh doanh và vận hành sản phẩm công nghệ số, kịp thời báo cáo/ đề xuất cấp quản lý tiến hành các biện pháp phòng ngừa/ khắc phục, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vủa bộ phận, nội bộ VIB cũng như các hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước;

• Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu • Trình độ Đại học một trong các ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, CNTT, Toán-Tin. Ưu tiên trình độ sau đại học;

• Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) trong lĩnh vực trong ngành Tài chính Ngân hàng hoặc CNTT, chủ yếu các vị trí liên quan sản phẩm công nghệ số;

• Kỹ năng phân tích, xây dựng quy trình, sản phẩm công nghệ số. Ưu tiên kinh nghiệm xây dựng, quản lý sản phẩm công nghệ số cho KHDN;

• Kỹ năng phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quy trình, hoạt động liên quan công nghệ số;

• Kỹ năng tư duy chiến lược tốt;

• Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, thương lượng với khách hàng;

• Kỹ năng chăm sóc khách hàng;

• Thành thạo tiếng Anh (đọc và viết).

Nguồn: careers.vib.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng