Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

09/08/2018

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Thu hồi Nợ KHDN

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Thu hồi Nợ KHDN, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 30/09/2018
 Mô tả công việc
 • Hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao (thu nhập từ việc quản lý và thu hồi các khoản Bad book, nợ đã sử dụng dự phòng, chi phí vốn của khoản vay, chỉ tiêu thu hồi lãi khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 và lãi của khoản nợ nhóm 1 có rủi ro cao, thu nhập từ các khoản nợ đã xuất ngoại bảng…)
 • Thực hiện các biện pháp để hạn chế gia tăng nợ quá hạn và dịch chuyển nhóm nợ, đặc biệt hạn chế dịch chuyển nhóm nợ từ nhóm 1 lên nhóm 2  đối với các khách hàng được phân công quản lý;
 • Thực hiện thu hồi nợ, xử lý nợ bằng các biện pháp nghiệp vụ gồm:  Đôn đốc, khởi kiện, tố cáo, thi hành án, thu hồi tài sản bảo đảm…;
 • Quản lý số lượng các khoản nợ quá hạn bằng cách tích cực giảm số lượng Khách hàng thuộc danh sách badboook và Khách hàng nhóm 2 – 5 thuộc danh sách goodbook  được phân công quản lý;
 • Phối hợp với các bên liên quan thực hiện cập nhật các tác nghiệp thu hồi nợ và kết quả làm việc trong ngày lên phần mềm quản lý nợ; thực hiện rà soát kết quả thu hồi nợ/KPI hàng tháng; cung cấp thông tin báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lý;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng;
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ;
 • Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm công tác thu hồi nợ tại các tổ chức dịch vụ tài chính;
 • Hiểu biết về sản phẩm tín dụng KHDN và các quy định của pháp luật về cho vay KHDN;
 • Kỹ năng đàm phán, quan hệ và giao tiếp tốt;
 • Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng