Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

22/01/2019

VIB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính Lập trình Ngân hàng Trực tuyến

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính Lập trình Ngân hàng Trực tuyến, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hồ Chí Minh
 Thời hạn ứng tuyển 16/02/2019
 Mô tả công việc Mục đích công việc:

 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ và phát triển các ứng dụng web.

Trách nhiệm:

 • Phát triển các ứng dụng,  tính năng mới cho  website hoặc hệ thống ngân hàng điện tử (internet banking);
 • Phối hợp với các thành viên trong dự án hoặc phòng ban khác để hoàn thành công việc được giao;
 • Thực hiện hỗ trợ theo đúng SLA đã được thống nhất;
 • Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch  cho dự án và các yêu cầu mới;
 • Nghiên cứu và cải tiến quy trình vận hành;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin;
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về IT trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng với vai trò phát triển website, Internet banking hoặc cổng kết nối thanh toán;
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về các ngôn ngữ lập trình như: DNNuke, Websphere portal, Weblogic;
 • Tiếng Anh – lưu loát.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng