Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

20/03/2018

VIB tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với 152 Chi nhánh và Phòng giao dịch tại 27 tỉnh thành trong cả nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng chìa khóa cho sự thành công của VIB chính là khả năng thu hút, phát triển và giữ chân người tài với nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp đa dạng. Một trong số những mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là trở thành “Sự lựa chọn hàng đầu” cho những ai mong muốn được phát triển trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, chúng tôi hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 08/04/2018
 Mô tả công việc
 • Xây dựng và vận hành khung quản trị kiểm soát tuân thủ, bao gồm các chính sách, phương pháp, quy trình, thủ tục.
 • Xây dựng các bảng danh mục nghĩa vụ tuân thủ của VIB trong hoạt động kinh doanh và các hoạt động doanh nghiệp và tổ chức thực hiện trong hoạt động của VIB.
 • Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát và báo cáo tuân thủ.
 • Tổ chức việc đào tạo về kiểm soát tuân thủ cho toàn hệ thống.
 • Rà soát, đảm bảo chất lượng thực hiện công việc, kết quả dịch vụ và tuân thủ SLA liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
 • Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động của VIB.
 • Hỗ trợ các đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện các hoạt động, giao dịch tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.Các công việc khác theo phân công của Giám đốc bộ phận và/hoặc Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp.
 Yêu cầu
 • Trình độ Cử nhân chuyên ngành luật trở lên
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, nghiệp vụ ngân hàng.
 • Hiểu biết về các hoạt động, quy trình và nghiệp vụ của ngân hàng
 • Hiểu biết về  các quy định của Pháp luật điều chỉnh nghiệp vụ của ngân hàngGiao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng