Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

10/08/2018

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ & Cho vay tín chấp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ & Cho vay tín chấp, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 29/09/2018
 Mô tả công việc
 • Xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng theo các dòng sản phẩm tại Phòng phụ trách phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Trung tâm/Vùng;
 • Tổ chức thực hiện thẩm định và trình cấp phê duyệt cấp tín dụng theo phân quyền và quy định của VIB đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;
 • Phát triển và quản lý mối quan hệ với khách hàng đồng thời phối hợp với Phòng/Bộ phận Quan hệ Đối tác trong việc phát triển các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới khách hàng;
 • Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của Phòng phụ trách đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững phù hợp với chiến lược của Khối NHBL;
 • Quản lý hiệu quả ngân sách đã được phê duyệt; Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công việc; Phân công, huấn luyện, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Thạc sỹ. Chuyên ngành: Tài chính & Ngân hàng;
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý nhóm/bộ phận/phòng kinh doanh tại các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý phát triển khách hàng vay Ô tô/ Kinh doanh/Bất động sản/Thẻ & Cho vay không có TSĐB… với quy mô dư nợ lớn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng;
 • Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của các vùng/địa phương;
 • Kỹ năng lãnh đạo tốt, tư duy chiến lược và tư duy tài chính nhạy bén;
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
 • Tiếng Anh kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mức độ Trung bình trở lên.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng