Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

11/07/2018

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng Thẩm định tài sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Thẩm định tài sản, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Cần Thơ
 Thời hạn ứng tuyển 04/08/2018
 Mô tả công việc 1. Quản lý tài chính:

 • Quản lý Doanh thu phí TĐTS theo các chỉ tiêu được giao  .Quản lý nhân sự:
 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn công việc và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thẩm định tài sản.
 • Xây dựng và đề xuất chế độ chính sách nhân sự cho CB thuộc phạm vi quản lý
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, bổi dưỡng Cán bộ để nâng cao nghiệp vu chuyên môn

2. Trách nhiệm chính:

 • Thực hiện thẩm định tài sản, xây dựng Database và tư vấn thông tin giá cả tài sản.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong xây dựng quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu áp dụng và phương pháp liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tài sản.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong quản lý nhân sự và đưa ra phương hướng khắc phục, xử lý phù hợp với các trường hợp vị phạm thuộc phạm vi quản lý.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong đánh giá rủi ro về giá, tài sản liên quan đến hồ sơ, kết quả thẩm định phát hành.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong xây dựng, rà soát và triển khai các công cụ đo lường chất lượng thẩm định tài sản.
 • Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc thẩm định tài sản.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong đào tạo, bổi dưỡng Cán bộ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 • Đảm bảo các Chính sách liên quan đến thẩm định tài sản được áp dụng hiệu quả.
 • Tư vấn kịp thời, hỗ trợ các Đơn vị/Phòng ban thực hiện đúng các quy định đã được AMC ban hành.Tham gia các công việc khác và các dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học, trên Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,  Địa chính hoặc các trường kỹ thuật.
 • Kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có it nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự hoặc 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận ở các tổ chức tương đương hoặc tại các công ty thẩm định độc lập;
 • Có kiến thức căn bản về tài chính ngân hàng, thương mại, luật và thẩm định tài sản
 • Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.
 • Có chứng chỉ hành nghề Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp;
 • Ưu tiên người có khả năng ngoại ngữ

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng