Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

10/07/2018

VIB tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (hợp đồng mùa vụ 08 tháng)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (hợp đồng mùa vụ 08 tháng), chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 31/07/2018
 Mô tả công việc
 • Phân tích yêu cầu của người dùng nhằm đưa ra các giải pháp giải quyết và/hoặc xem xét, phân loại yêu cầu về đúng nhóm hỗ trợ đảm bảo yêu cầu được xử lý theo đúng thời gian thỏa thuận hoặc tìm ra cách để cải tiến dịch vụ.
 • Thực hiện báo cáo hàng tuần về các yêu cầu.
 • Đảm bảo tuân thủ theo các chính sách và quy trình của VIB hoặc các yêu cầu pháp luật liên quan.
 • Quản trị và báo cáo các rủi ro hoạt động cản trở trong công việc hoặc gây gián đoạn hệ thống phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật)
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý
Yêu cầu
 • Tối thiểu một bằng đại học chuyên ngành CNTT hoặc Kinh tế.
 • Kinh nghiệm phát triển các phần mềm bao gồm: phân tích, kiểm thử và hỗ trợ.
 • Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tuxedo, Oracle, Data warehouse, CRM….- Ưu tiên.
 • Kỹ năng phân tích và xử lý sự cố tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt (Nói và viết).
 • Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng