Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

18/08/2018

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng cao cấp/Quản lý Khách hàng SP Vay không có TSĐB

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng cao cấp/Quản lý Khách hàng SP Vay không có TSĐB, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hồ Chí Minh
 Thời hạn ứng tuyển 14/09/2018
 Mô tả công việc
 • Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Cho vay không có TSĐB thuộc Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao;
 • Thẩm định, lập tờ trình và hoàn thiện các hồ sơ tín dụng đồng thời trình ký các cấp phê duyệt liên quan theo quy định của VIB;
 • Chăm sóc khách hàng và bán chéo các sản phẩm của ngân hàng;
 • Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;
 • Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng;
 • Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ (SSM), các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành: Tài chính & Ngân hàng. Trình độ Cao đẳng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán các sản phẩm ngân hàng – bảo hiểm;
 • Tối thiểu 4 năm (đối với SERM)/ 2 – 3 năm (đối với SRM)/ 1 năm (đối với RM)/6 tháng (đối với ARM) kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định cho vay và phát triển khách hàng trong các tổ chức tín dụng;
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong mảng tài chính tiêu dùng và  quản trị chất lượng nợ;
 • Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương;
 • Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức tín dụng tốt;
 • Khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;
 • Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao;
 • Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng