Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

12/10/2018

VIB tuyển dụng Chuyên viên Nhập liệu dự án Basel II

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Nhập liệu dự án Basel II, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 31/10/2018
 Mô tả công việc Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm Hỗ trợ việc vận hành mô hình rủi ro tín dụng và kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào của mô hình và (ii) Thực hiện các công việc liên quan đến phát triển và ứng dụng các mô hình rủi ro.

Trách nhiệm:

  • Thực hiện nhập liệu và kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào của mô hình;
  • Thực hiện vận hành công cụ/ hệ thống xếp hạng nội bộ;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu
  • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, kinh tế hoặc ngân hàng;
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng;
  • Ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng hoặc đã có kinh nghiệm triển khai Basel 2 tại các ngân hàng;
  • Có khả năng sử dụng thành thạo MS Office;
  • Có thái độ tích cực, chăm chỉ, tỉ mỉ trong công việc;
  • Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin;
  • Thành thạo tiếng Anh.

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng