Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

10/07/2018

VIB tuyển dụng Trợ lý Quản lý Khách hàng – Khối khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Trợ lý Quản lý Khách hàng – Khối khách hàng doanh nghiệp, chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 14/08/2018
 Mô tả công việc
 • Hỗ trợ Giám đốc QLKH/ QLKH cao cấp/ QLKH bán hàng, bán thêm và bán chéo các sản phẩm thông qua việc xác định và phân lập danh sách KHDN để tiếp cận nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPI được giao;
 • Hỗ trợ Giám đốc QLKH/ QLKH cao cấp/ QLKH trong việc lập đề xuất cho vay và tiến hành thẩm định ban đầu đối với khách hàng tín dụng; hỗ trợ các công việc giấy tờ như thu thập hồ sơ khách hàng, soạn thảo các thông báo tín dụng, thông báo gốc và lãi vay đến hạn, các văn bản liên quan đến chính sách tín dụng áp dụng cho khách hàng…;
 • Kiểm tra và giám sát các thông tin trong hồ sơ tín dụng của KH, yêu cầu và nhắc nhở Giám đốc QLKH/QLKH cao cấp/QLKH bổ sung đầy đủ các giấy tờ liên quan trước khi trình tái thẩm định/phê duyệt…;
 • Hỗ trợ Giám đốc QLKH/QLKH cao cấp/QLKH trong việc giám sát khách hàng trong và sau khi giải ngân, nhắc nhở việc thanh toán, kiểm soát tài sản đảm bảo, tình hình sử dụng hạn mức, tình hình tuân thủ cam kết của khách hàng, và các vấn đề liên quan;
 • Lưu (file), quản lý và cập nhật hồ sơ khách hàng đồng thời báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động cho các bộ phận liên quan;
 • Quản trị rủi ro tín dụng vả rủi ro hoạt động đảm bảo tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chính sách, quy trình và quy định của VIB và pháp luật;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc ngành liên quan đến Kinh tế, kinh doanh, tài chính…;
 • Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp có văn bằng xếp loại giỏi chuyên ngành Tài chính/ ngân hàng;
 • Ưu tiên có kỹ năng phân tích và đánh giá tín dụng;
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề tốt;
 • Kỹ năng máy tính văn phòng tốt;
 • Tiếng Anh thành thạo (ưu tiên).

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng