Ngân hàng tuyển dụng, VietBank

08/11/2018

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng tín dụng – Phòng Quản lý chất lượng tín dụng – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng tín dụng – Phòng Quản lý chất lượng tín dụng – Khối Tín dụng, cụ thể như sau:

MÔ TẢ
CÔNG VIỆC
1. Xây dựng, rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn về thẩm định tín dụng:

– Soạn thảo, xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến thẩm định tín dụng.

– Soạn thảo các quy trình, quy định để triển khai các yêu cầu của NHNN liên quan đến thẩm định tín dụng.

– Xây dựng, sửa đổi mẫu tờ trình thẩm định khách hàng, Tờ trình tái thẩm định khách hàng.

– Rà soát các văn bản liên quan đến hoạt dộng tín dụng có nội dung không còn phù hợp trên hệ thống văn bản nội bộ của Vietbank để sửa đổi, bổ sung, thay thế.

2. Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc hạch toán dữ liệu đầu vào, các thắc mắc liên quan đến quy trình, quy định tín dụng

– Đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến triển khai tín dụng, hạch toán dữ liệu đầu vào trên hệ thống phát sinh giữa Khối Vận hành và Trung tâm kinh doanh.

– Rà soát việc hạch toán mục đích vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán trên hệ thống.

– Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan đến các quy trình, quy định tín dụng của Vietbank.

3. Kiểm soát chất lượng tín dụng của khách hàng lớn:

– Đánh giá việc tuân thủ các điều kiện phê duyệt sau khi cấp tín dụng (kiểm tra mục đích sử dụng vốn, tình hình thế chấp tài sản bảo đảm,..).

– Đánh giá lịch sử trả nợ, quá trình giải ngân cho khách hàng.

– Đánh giá tình hình triển khai hoạt động kinh doanh (kết quả kinh doanh, dòng tiền, tiến độ thực hiện,..), nguồn trả nợ theo phương án trình bày trên tờ trình/báo cáo tái thẩm định tại thời điểm cấp tín dụng so với thời điểm đánh giá.

– Kiểm tra tính tuân thủ trong việc bảo đảm tiền vay (đánh giá việc tuân thủ quy định trong việc định giá, theo dõi giá định kỳ của tài sản bảo đảm, mua bảo hiểm…).

– Xác định trách nhiệm sai phạm của các cá nhân/đơn vị có liên quan đến khoản cấp tín dụng (nếu có).

– Phát hiện các vấn đề phát sinh, tiềm ẩn rủi ro ảnh hướng đến khoản cấp tín dụng.

Lập báo cáo rà soát tín dụng trình cấp có thẩm quyền.

YÊU CẦU *YÊU CẦU HỌC VẤN

– Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp hoặc các chuyên nghành có liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

– Tối thiểu 03 năm công tác tại những vị trí có liên quan đến tín dụng (thẩm định/tái thẩm định), quản lý tín dụng, chính sách tín dụng.

– Hiểu biết về những qui định của NHNN và kiến thức pháp luật có liên quan về hoạt động tín dụng

– Nắm vững quy định hiện hành liên quan đến nghiệp thẩm định tín dụng.

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ *NƠI LÀM VIỆC– TP.Hồ Chí Minh

*HẠN NỘP HỒ SƠ

– Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/11/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nguồn : vietbank.com.vn

Các bài đã đăng