Ngân hàng tuyển dụng, VietBank

23/02/2018

VietBank tuyển dụng Nhân viên Tái thẩm định

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Tái thẩm định , cụ thể như sau:

MÔ TẢ
CÔNG VIỆC
– Thu thập thông tin và chứng từ liên quan đến nhu cầu tín dụng của khách hàng.

– Thẩm định và phân tích thông tin đã thu thập.

– Nhận xét và đưa ra đề xuất đối với nhu cầu tín dụng của khách hàng.

– Trình hồ sơ tín dụng cho cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tư vấn cho các chi nhánh/phòng giao dịch (CN/PGD) trong việc lựa chọn sản phẩm cấp tín dụng phù hợp với từng khách hàng và các điều kiện liên quan đến việc cấp tín dụng.

– Giải quyết/đề xuất hướng giải quyết các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng đối với hồ sơ vay phụ trách tái thẩm định.

– Giao/nhận hồ sơ với các CN/PGD theo đúng qui trình tác nghiệp.

– Tiếp thu và phản hồi về Trưởng/Phó Phòng/ Trưởng bộ phận Tái thẩm định những ý kiến đóng góp của khách hàng đối với Vietbank.

– Đánh giá, phân tích lại các hồ sơ tín dụng có nguy cơ chuyển sang nợ xấu và đề ra biện pháp giải quyết, phòng ngừa.

YÊU CẦU *YÊU CẦU HỌC VẤN

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

– Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên phải là sinh viên tốt nghiệp tối thiểu loại khá.

– Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tín dụng

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

– Kỹ năng thuyết trình

– Kỹ năng thương lượng, thuyết phục

– Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

– Kỹ năng quản lý thời gian

– Vi tính: văn phòng.

– Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

 

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ *NƠI LÀM VIỆC

– Hà Nội

– Đà Nẵng

*HẠN CHỐT NỘP HỒ SƠ

– Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/03/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Nguồn : vietbank.com.vn

Các bài đã đăng