Ngân hàng tuyển dụng, Viet Capital Bank

11/07/2018

VietcapitalBank tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Khối khách hàng Doanh Nghiệp

Ngân hàng VietcapitalBank thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Khối khách hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

Số lượng tuyển 1
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Lĩnh vực/Ngành nghề Kinh doanh/ Phát triển khách hàng, Ngân hàng, Quản lý
Mức lương Thỏa thuận
Kinh nghiệm 3-5 năm
Hạn chót nhận HS 17/08/2018
Mô tả công việc Trách nhiệm chính

+ Nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, các chương trình bán hàng phù hợp với khách hàng, mục tiêu, phù hợp chiến lược, khẩu vị rủi ro của VCCB và quy định pháp luật nhằm phát triển thị trường và tăng thu nhập cho VCCB.

+ Hỗ trợ quá trình triển khai bán hàng, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của các đơn vị kinh doanh.

Các công việc thực hiện

+ Nghiên cứu thị trường:

 • Phân tích, xác định thị trường và khách hàng tiềm năng;
 • Định kỳ rà soát và đề xuất việc phân nhóm khách hàng phù hợp;
 • Nghiên cứu nhu cầu khách hàng mục tiêu về sản phẩm, dịch vụ.

+ Xây dựng sản phẩm, dịch vụ:

 • Xác định mục tiêu, xây dựng nội dung chính của sản phẩm, dịch vụ;
 • Phân tích khả năng cung cấp, lợi ích tài chính tiềm năng của sản phẩm, dịch vụ dự kiến;
 • Đề xuất nội dung chi tiết các sản phẩm, dịch vụ;
 • Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đến cấp thẩm quyền phê duyệt việc phát triển sản phẩm, dịch vụ;
 • Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển và kiểm thử sản phẩm, dịch vụ.

+ Lập mục tiêu, kế hoạch kinh doanh: Lập mục tiêu, kế hoạch của Phòng;Đầu mối lập mục tiêu, kế hoạch của toàn bộ hoạt động kinh doanh với khách hàng doanh nghiệp tại VCCB.

+ Hỗ trợ hoạt động bán hàng:

 • Xây dựng các chương trình phát động sản phẩm, bán hàng để cấp thẩm quyền phê duyệt;
 • Tổ chức các chương trình bán hàng;
 • Phối hợp, điều phối các đơn vị liên quan trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
 • Kịp thời có biện pháp cần thiết để hỗ trợ các đơn vị thực hiện mục tiêu bán hàng;
 • Tổ chức đánh giá sau các chương trình phát động sản phẩm, bán hàng để đề xuất biện pháp điều chỉnh, thay đổi thích hợp;

+ Giám sát quá trình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

 • Theo dõi, đôn đốc quá trình các đơn  vị thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh;
 • Tổng hợp, phân tích thông tin để đề xuất biện pháp kịp thời.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Quyền Hạn:

– Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch;

– Tham dự các cuộc họp do Phòng/ Khối tổ chức;

– Đề xuất cải tiến quy trình, sản phẩm liên quan đến hoạt động của Phòng;

– Được thay mặt cấp trên trực tiếp tham dự các buổi họp theo phân công công việc;

– Chủ động giải quyết công việc trong phạm vi Phòng Phát triển Kinh doanh.

– Phân công công việc, quản lý, đào tạo nhân viên trực thuộc

Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên., Các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Marketing.
 • Trình độ C trở lên, am hiểu nghiệp vụ tín dụng, các quy định pháp luật liên quan
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị, tín dụng trong ngành Ngân hàng, trong đó có tối thiểu 02 năm ở vị trí quản lý tương đương.
 • Chăm sóc khách hàng và bán hàng tốt. Quản lý và điều hành
 • Thu thập và phân tích thông tin; Xử lý tình huống tốt.
 • Vui vẻ, hòa đồng, chịu khó.

Nguồn: www.vietcapitalbank.com.vn

Các bài đã đăng