Ngân hàng tuyển dụng, Vietcombank

14/11/2018

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế/Xây dựng/Quản trị ứng dụng ngân hàng – P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế/Xây dựng/Quản trị ứng dụng ngân hàng – P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT, cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ Chức danh Nghiệp vụ Số lượng
15/11/2018 – 29/11/2018 Chuyên viên Chuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng – P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT 6
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm CNTT – TSC VCB
Nơi làm việc: TSC – Trung tâm Công nghệ thông tin (6)

 

Chuyên viên thiết kế/xây dựng/quản trị các ứng dụng cơ bản trong ngân hàng
Mô tả công việc Yêu cầu
– Tham gia Thiết kế/xây dựng/quản trị các ứng dụng cơ bản trong ngân hàng như CoreBanking, Treasury, Trade Finance, Nền tảng ứng dụng doanh nghiệp (BPM, ECM,..), Ứng dụng quản trị nội bộ (Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Quản lý thi đua khen thưởng, Hỗ trợ tác nghiệp,…)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác:

+ Cung cấp thông tin và/hoặc tham gia triển khai các đề án công nghệ

+ Phối hợp với phòng ban được phân công trong TTCNTT để:

* Đánh giá các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng/nghiệp vụ cần thực hiện, mức độ cần thiết của dự án;

* Đánh giá việc áp dụng công nghệ mới, mức độ cải tiến kiến trúc, hạ tầng CNTT/nghiệp vụ trong dự án;

* Đánh giá về mô hình triển khai đối với các phần mềm liên quan, mức độ phức tạp khi tích hợp các phần mềm này với hệ thống Core Banking và các hệ thống liên quan/mức độ tác động đến kiến trúc, hạ tầng CNTT liên quan

* Đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu về các tiêu chuẩn CNTT của VCB

+ Tiếp quản, vận hành, sửa lỗi các chương trình thuộc dự án.

+ Thực hiện tích hợp hệ thống.

+ Thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

+ Bảo trì, chỉnh sửa chương trình.

– Hỗ trợ trực tiếp các phòng/bộ phận vi tính chi nhánh trong phạm vi công việc được phân công.

– Trình độ chuyên môn:

  + Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp loại Khá trở lên hệ Đại học hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT.

  + Danh sách trường Đại học: các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp, Đại học Mở Hà Nội, Đại học FPT;các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

  + Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).

  + Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

  + Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

 Kiến thức:

+ Có kiến thức tốt về CNTT/ Có kiến thức tốt về phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ/ Có kiến thức tốt về các hệ thống CNTT hiện đại trong ngân hàng.

+ Kỹ năng lập trình tốt/ Có kiến thức lập trình bằng Java, .Net, C, C++/ Có kiến thức về Database như Oracle, SQL, DB2.

 Kinh nghiệm:

+ Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

+ Có kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực thiết kế/phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…)/ Có kinh nghiệm triển khai dự án.

– Kỹ năng:

+ Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới.

+ Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến.

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức.

– Khả năng:

+ Phân tích/phán đoán/ Tư duy Logic

 Phẩm chất cá nhân:

+ Tinh thần trách nhiệm cao.

+ Chủ động trong công việc.

+ Tuân thủ kỷ luật.

+ Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao.

Ngun: tuyendung.vietcombank.com.vn

Các bài đã đăng