Ngân hàng tuyển dụng, Vietcombank

18/07/2018

Vietcombank tuyển dụng đợt tháng 7 năm 2018

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nước.

Để có được thành công như ngày hôm nay, yếu tố đầu tiên phải nhắc đến đó là sự đoàn kết, chăm chỉ, nhiệt tình của toàn thể cán bộ và nhân viên trong công ty. Để bổ sung đội ngũ cán bộ các Phòng/Ban/Trung tâm trụ sở chính và các chi nhánh, ngân hàng Vietcombank thông báo tuyển dụng tháng 7 năm 2018 như sau:

A. Tuyển dụng cán bộ các phòng/ban/trung tâm trụ sở chính Vietcombank

Số lượng tuyển dụng

STT Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng
1 Ban hiện đại hóa ngân hàng Chuyên viên Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 03
2 Ban mua sắm và quản lý tài sản Chuyên viên Tài chính kế toán 04
3 Phòng Chính sách tài chính kế toán Chuyên viên Chính sách 02
Chuyên viên Phân tích tài chính 03
4 Phòng tài chính kế toán Chuyên viên Tài chính kế toán 07
5 Trung tâm Đào tạo Chuyên viên Chính sách và quản lý bài giảng 02
Chuyên viên Triển khai đào tạo 02
Chuyên viên Nghiên cứu khoa học 01

B. Tuyển dụng cán bộ cho các chi nhánh Vietcombank

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm cho các Chi nhánh với các thông tin chi tiết như sau:

Số lượng tuyển dụng:

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CÓ KINH NGHIỆM CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK – NĂM 2018

STT Tên Chi nhánh Địa bàn Nhóm Chi nhánh Số lượng Khách hàng Kế toán/ GDV
1 Ba Đình Hà Nội NHÓM 1 3 3
2 Hà Nội Hà Nội NHÓM 1 6 6
3 Hà Thành Hà Nội NHÓM 1 2 2
4 Hoàng Mai Hà Nội NHÓM 1 1 1
5 Thăng Long Hà Nội NHÓM 1 3 3
6 Bình Tây Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 5 3 2
7 Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 4 3 1
8 Kỳ Đồng Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 7 3 4
9 Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 3 3
10 Sài Thành Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 5 4 1
11 Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 2 2
12 Tân Định Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 3 3
13 Tân Sơn Nhất Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 4 4
14 Đông Anh Hà Nội NHÓM 2 1 1
15 Nam Hà Nội Hà Nội NHÓM 2 3 2 1
16 Tây Hà Nội Hà Nội NHÓM 2 3 3
17 Đông Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 2 2
18 Gia Định Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 2 2
19 Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 5 5
20 Bắc Ninh Bắc Ninh NHÓM 3 2 1 1
21 Bến Tre Bến Tre NHÓM 3 9 7 2
22 Bắc Bình Dương Bình Dương NHÓM 3 3 2 1
23 Bình Phước Bình Phước NHÓM 3 3 2 1
24 Cần Thơ Cần Thơ NHÓM 3 4 3 1
25 Đà Nẵng Đà Nẵng NHÓM 3 1 1
26 Nam Đà Nẵng Đà Nẵng NHÓM 3 2 2
27 Long Khánh Đồng Nai NHÓM 3 3 3
28 Gia Lai Gia Lai NHÓM 3 3 2 1
29 Hà Tĩnh Hà Tĩnh NHÓM 3 2 2
30 Hải Phòng Hải Phòng NHÓM 3 4 4
31 Nam Hải Phòng Hải Phòng NHÓM 3 2 2
32 Hưng Yên Hưng Yên NHÓM 3 4 4
33 Khánh Hòa Khánh Hòa NHÓM 3 5 4 1
34 Long An Long An NHÓM 3 3 1 2
35 Nam Định Nam Định NHÓM 3 3 2 1
36 Ninh Thuận Ninh Thuận NHÓM 3 3 3
37 Nghệ An Nghệ An NHÓM 3 2 2
38 Nha Trang Nha Trang NHÓM 3 2 2
39 Phú Thọ Phú Thọ NHÓM 3 4 3 1
40 Phú Yên Phú Yên NHÓM 3 5 4 1
41 Quảng Bình Quảng Bình NHÓM 3 2 2
42 Quảng Nam Quảng Nam NHÓM 3 5 3 2
43 Dung Quất Quảng Ngãi NHÓM 3 1 1
44 Quảng Trị Quảng Trị NHÓM 3 1 1
45 Quy Nhơn Quy Nhơn NHÓM 3 2 2
46 Sóc Trăng Sóc Trăng NHÓM 3 1 1
47 Tây Ninh Tây Ninh NHÓM 3 3 3
48 Tiền Giang Tiền Giang NHÓM 3 2 2
49 Thanh Hóa Thanh Hóa NHÓM 3 5 2 3
50 Trà Vinh Trà Vinh NHÓM 3 3 2 1
51 Vĩnh Long Vĩnh Long NHÓM 3 2 2
52 Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc NHÓM 3 1 1
53 Vũng Tàu Vũng Tàu NHÓM 3 5 5
54 Bạc Liêu Bạc Liêu NHÓM 4 2 1 1
55 Cà Mau Cà Mau NHÓM 4 1 1
56 Kontum Kon Tum NHÓM 4 2 2
57 Lạng Sơn Lạng Sơn NHÓM 4 5 3 2
58 Lào Cai Lào Cai NHÓM 4 1 1

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHƯA CÓ KINH NGHIỆM CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK – NĂM 2018

STT Tên Chi nhánh Địa bàn Nhóm Chi nhánh Số lượng Khách hàng Kế toán/ GDV Ngân quỹ Tin học
1 Chương Dương Hà Nội NHÓM 1 12 6 6
2 Hà Nội Hà Nội NHÓM 1 7 6 1
3 Hà Thành Hà Nội NHÓM 1 4 3 1
4 Thành Công Hà Nội NHÓM 1 4 2 2
5 Thanh Xuân Hà Nội NHÓM 1 5 3 1 1
6 Thăng Long Hà Nội NHÓM 1 5 2 3
7 Bình Tây Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 5 3 2
8 Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 5 4 1
9 Kỳ Đồng Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 7 2 4 1
10 Nam Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 13 7 5 1
11 Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 4 4
12 Sài Thành Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 6 3 3
13 Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 2 2
14 Tân Định Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 3 3
15 Tân Sơn Nhất Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 4 2 1 1
16 Đông Anh Hà Nội NHÓM 2 2 1 1
17 Nam Hà Nội Hà Nội NHÓM 2 3 1 2
18 Sóc Sơn Hà Nội NHÓM 2 2 2
19 Tây Hà Nội Hà Nội NHÓM 2 8 4 2 2
20 Bắc Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 6 5 1
21 Đông Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 11 4 7
22 Gia Định Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 2 2
23 Nhà Rồng Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 2 2
24 Tây Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 6 3 3
25 Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 5 1 4
26 Thủ Thiêm Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 8 4 4
27 Bắc Ninh Bắc Ninh NHÓM 3 12 6 5 1
28 Bến Tre Bến Tre NHÓM 3 14 5 5 4
29 Bắc Bình Dương Bình Dương NHÓM 3 11 3 6 1 1
30 Nam Bình Dương Bình Dương NHÓM 3 6 4 2
31 Tân Bình Dương Bình Dương NHÓM 3 7 4 3
32 Bình Phước Bình Phước NHÓM 3 6 2 3 1
33 Bình Thuận Bình Thuận NHÓM 3 2 2
34 Cần Thơ Cần Thơ NHÓM 3 8 4 3 1
35 Đà Nẵng Đà Nẵng NHÓM 3 2 2
36 Nam Đà Nẵng Đà Nẵng NHÓM 3 2 2
37 Đắk Lắk Đắk Lắk NHÓM 3 8 8
38 Biên Hòa Đồng Nai NHÓM 3 3 3
39 Đồng Nai Đồng Nai NHÓM 3 2 1 1
40 Long Khánh Đồng Nai NHÓM 3 4 4
41 Nhơn Trạch Đồng Nai NHÓM 3 3 2 1
42 Gia Lai Gia Lai NHÓM 3 3 2 1
43 Hà Nam Hà Nam NHÓM 3 5 5
44 Bắc Hà Tĩnh Hà Tĩnh NHÓM 3 1 1
45 Hà Tĩnh Hà Tĩnh NHÓM 3 3 2 1
46 Hải Dương Hải Dương NHÓM 3 10 7 3
47 Hải Phòng Hải Phòng NHÓM 3 5 3 2
48 Hưng Yên Hưng Yên NHÓM 3 7 6 1
49 Phố Hiến Hưng Yên NHÓM 3 4 3 1
50 Khánh Hòa Khánh Hòa NHÓM 3 7 3 2 2
51 Lâm Đồng Lâm Đồng NHÓM 3 5 2 3
52 Long An Long An NHÓM 3 3 2 1
53 Nam Định Nam Định NHÓM 3 3 2 1
54 Ninh Thuận Ninh Thuận NHÓM 3 2 2
55 Nghệ An Nghệ An NHÓM 3 2 2
56 Vinh Nghệ An NHÓM 3 4 3 1
57 Nha Trang Nha Trang NHÓM 3 8 6 2
58 Phú Thọ Phú Thọ NHÓM 3 3 3
59 Phú Yên Phú Yên NHÓM 3 3 2 1
60 Quảng Bình Quảng Bình NHÓM 3 5 3 2
61 Quảng Nam Quảng Nam NHÓM 3 6 3 3
62 Quảng Ninh Quảng Ninh NHÓM 3 5 4 1
63 Dung Quất Quảng Ngãi NHÓM 3 4 2 1 1
64 Quảng Ngãi Quảng Ngãi NHÓM 3 8 5 3
65 Quảng Trị Quảng Trị NHÓM 3 3 3
66 Quy Nhơn Quy Nhơn NHÓM 3 2 2
67 Tây Ninh Tây Ninh NHÓM 3 5 5
68 Tiền Giang Tiền Giang NHÓM 3 4 4
69 Thái Bình Thái Bình NHÓM 3 2 1 1
70 Thái Nguyên Thái Nguyên NHÓM 3 1 1
71 Thanh Hóa Thanh Hóa NHÓM 3 6 3 3
72 Trà Vinh Trà Vinh NHÓM 3 3 3
73 Vĩnh Long Vĩnh Long NHÓM 3 2 1 1
74 Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc NHÓM 3 1 1
75 Vũng Tàu Vũng Tàu NHÓM 3 6 4 2
76 Bạc Liêu Bạc Liêu NHÓM 4 4 3 1
77 Cà Mau Cà Mau NHÓM 4 5 3 2
78 Kiên Giang Kiên Giang NHÓM 4 0
79 Phú Quốc Kiên Giang NHÓM 4 2 1 1
80 Kontum Kon Tum NHÓM 4 5 3 2
81 Lạng Sơn Lạng Sơn NHÓM 4 3 2 1
82 Lào Cai Lào Cai NHÓM 4 3 1 2
83 Móng Cái Móng Cái NHÓM 4 4 4

I. Cán bộ có kinh nghiệm: 177 cán bộ

Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng bắt buộc phải có kinh nghiệm phù hợp, cụ thể:

– Vị trí cán bộ Khách hàng: Yêu cầu tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các Tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng

– Vị trí cán bộ Kế toán/Giao dịch viên/Quản lý nợ: Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các Tổ chức tín dụng, vị trí Kế toán/Giao dịch viên.

Áp dụng cho 02 vị trí: cán bộ Khách hàng và cán bộ Kế toán/Giao dịch viên.

II. Cán bộ chưa có kinh nghiệm: 400 cán bộ

– Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng không yêu cầu có kinh nghiệm

– Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên có kinh nghiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu trên

– Áp dụng cho các vị trí: Cán bộ Khách hàng; Cán bộ Kế toán/Giao dịch viên; Cán bộ ngân quỹ và cán bộ Tin học.

C. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

Tuyển dụng cán bộ cho
Các Phòng/Ban/Trung tâm trụ sở chính Các chi nhánh
Cán bộ có kinh nghiệm Cán bộ không có kinh nghiệm
Thời gian nhận

hồ sơ

Từ ngày 11/07/2018

đến 24h00 ngày 24/07/2018

Từ ngày 09/07/2018 đến khi đủ chỉ tiêu, tối đa đến 24h00 ngày 31/12/2018 Từ ngày 09/07/2018 đến 24h00 ngày 22/07/2018 (Nhận hồ sơ trong 14 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật)
Hình thức nhận

hồ sơ

Trực tuyến:

  • Ứng viên truy cập tại đây để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí.
  • Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

D. Hồ sơ đính kèm

Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng *.pdf hoặc *.doc/docx, nén vào 1 file *.zip để đính kèm.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực)

– Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đối với các vị trí/nhóm có yêu cầu (không cần công chứng/chứng thực)

– Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 06 tháng gần nhất

– 02 ảnh 4×6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng Phỏng vấn.

Lưu ý

– Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tập trung chính quy (không bao gồm hệ liên thông, liên kết, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên

– Mỗi ứng viên thiết lập 01 bộ hồ sơ mới và nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng tại 01 Phòng/Ban/Trung tâm

– Thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận về vị trí đã nộp sau khi hoàn thành việc tạo và nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống

– Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng

– Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email)

– Thời gian thi dự kiến thi: Tháng 08/2018

– Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

– Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank: 0941.924.344/0941.924.346/0941.924.347

Nguồn tin: thebank.vn

Các bài đã đăng