Ngân hàng tuyển dụng, Vietcombank

12/03/2018

Vietcombank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ, cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ Chức danh Nghiệp vụ Số lượng
10/03/2018 – 25/03/2018 Cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ 1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Chi nhánh VCB Hải Phòng và VCB Thái Nguyên
Nơi làm việc: CN Hải Phòng (1)

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. .Trình độ:
– Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoàicó uy tín. 
– Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thông thạo tiếng Anh, trình độ C hoặc tương đương trở lên.
– Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, vừa học vừa làm).

2. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực tương đương, trong đó: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về tín dụng (là kinh nghiệm làm việc thực tế của cán bộ tại VCB và/hoặc tại TCTD khác được tính theo số năm công tác trong lĩnh vực nghiệp vụ tín dụng và thực hiện một trong số các công việc:(i)Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng; hoặc (ii)Rà soát rủi ro tín dụng; hoặc (iii)Phê duyệt cấp tín dụng tại VCB và/hoặc các TCTD khác)và tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí cấp quản lý đơn vị có quy mô tương đương (trước khi vào VCB và hiện tại)

3. Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

 Mô tả công việc  Yêu cầu

1.Chỉ đạo chung hoạt động của Phòng:

a) Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao.

b) Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của phòng.

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Khách hàng bán lẻ:

a) Định hướng, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh đối với KHBL tại CN nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao, bao gồm:

– Phối hợp với Khối bán lẻ tại TSC và các phòng liên quan tại CN trong việc nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với KHBL tại CN phù hợp định hướng, KH.

– Tổ chức triển khai các chỉ trương, chính sách và hoạt động bán hàng đối với KHBL

– Phối hợp và góp ý với TSC các nội dung về quy trình nghiệp vụ, chính sách sản phẩm, hoạt động bán lẻ.

b) Địnhhướng,chỉ đạo việc tổ chức tư vấn, bán hàng cho KHBL trong phạm vi quản lý và theo phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh và tuân thủ các quy định hiện hành của VCB.

– Tiếp cận, tư vấn, bán và cung cấp tất cả sản phẩm, dịch vụ trên các kênh phân phối kịp thời và phù hợp cho KHBL nhưng không hạn chế: tín dụng, huy động vốn, dịch vụ thanh toán (bao gồm cả phát hành thẻ , phát triển ĐVCNT , mua bán ngoại tệ, TTTM, bảo lãnh …) đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định của VCB và phân công, phân quyền của BGĐ CN.

– Đàm phán, soạn thảo, ký kết các Hợp đồng cung ứng dịch vụ và các văn bản giao dịch với KH/ĐVCNT trong phạm vi được phân công/ủy quyền, theo đúng quy trình, quy định

– Thực hiện  nhắc nợ, thu nợ của KH bán lẻ thuộc phạm vi quản lý. Đầu mối tổ chức thực hiện quản lý và xử lý các khoản nợ có vấn đề theo quy định.

– Phối hợp với các bộ phận bán hàng khác tại CN hoặc TSC thực hiện bán chéo sản phẩm dịch vụ cho các KHDN.

c) Định hướng,chỉ đạo việc quản lý quan hệ KH và chăm sóc KH bán lẻ

d) Tham mưu chính sách lãi suất, tỷ giá, phí đốivới KHBL cho BGĐ Chi nhánh.

Kiến thức

– Am hiểu sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ NH/kiến thức phân tích tài chính/Quy trình nghiệp vụ NH.

– Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức định giá tài sản.thu hồi nợ xấu/Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng.

– Áp dụng được trong công việc: Kiến thức kế toán, hạch toán/nhận biết các hồ sơ giả mạo.

Kỹ năng:

– Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đề xuất.

– Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ.

– Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn.

– Lập kế hoạch và tổ chức công việc.

– Nhạy bén và có cảm quan tín dụng

Khả năng:

– Khả năng tư duy logic;

–  Khả năng đánh giá, phân tích và đưa ra quyết định.

Phẩm chất cá nhân:

– Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao;

– Tự tin, quyết đoán;

–  Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc;

–  Thân thiện, hòa đồng.

Nguồn: tuyendung.vietcombank.com.vn

Các bài đã đăng