Ngân hàng tuyển dụng, Vietinbank

11/04/2018

ViettinBank tuyển dụng cán bộ Trụ sở chính Quý 2 năm 2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau:

I. Thông tin tuyển dụng:

1. Vị trí tuyển dụng:

TT ĐƠN VỊ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Ghi chú ID SỐ LƯỢNG

CHỈ TIÊU

NƠI LÀM VIỆC

1

Trường ĐT&PTNNL

Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo

Tuyển mới

004885

01

Hà Nội
Chuyên viên Triển khai đào tạo – Phòng QLĐT

Tuyển mới

004886

01

Hà Nội

2

Phòng Quản lý kế toán tài chính

Kế toán quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tuyển mới

004882

01

Hà Nội

3

Phòng KHDN Vừa và nhỏ – Khối KHDN

Chuyên viên Quản lý hoạt động kinh doanh

Tuyển mới

004887

01

Hà Nội

4

Chuyên viện Chiến lược và quản lý đối tác

Tuyển mới

004888

01

Hà Nội

5

Phòng Kiểm toán nội bộ

Chuyên viên chính Kinh doanh vốn, Kinh doanh ngoại tệ

Tuyển mới

004889

01

Hà Nội

6

Chuyên viên Quản lý Tài chính Kế toán

Tuyển mới

004890

02

Hà Nội

7

Chuyên viên chính Quản lý Tài chính Kế toán

Tuyển mới

004891

02

Hà Nội

8

Chuyên viên chính Quản lý rủi ro Cân đối vốn

Tuyển mới

004892

01

Hà Nội

9

Chuyên viên chính Công nghệ Thông tin

Tuyển mới

004893

01

Hà Nội

10

Chuyên viên chính Tín dụng – Đầu tư

Tuyển mới

004894

04

Hà Nội

11

Phòng Pháp chế

Chuyên viên chính

Tuyển mới

004880

02

Hà Nội

12

Chuyên viên

Tuyển mới

004881

03

Hà Nội

13

Văn phòng BMO

Chuyên viên Quản lý rủi ro tích hợp

Tuyển mới

004895

02

Hà Nội

14

Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Tuyển mới

004896

01

Hà Nội

15

Lao động khoán gọn Chăm sóc khách hàng

Tuyển mới

004897

04

Hà Nội

16

Phòng Quản trị thông tin quản lý

Chuyên viên Phân tích dữ liệu

Tuyển mới

004898

01

Hà Nội

17

Phòng Phát triển kênh kinh doanh thay thế – Khối Bán lẻ

Chuyên viên Phát triển sản phẩm

Tuyển mới

004899

01

Hà Nội

18

CVCC phát triển kinh doanh

Gia hạn

004901

02

Hà Nội

19

CVCC  Phát triển sản phẩm

Gia hạn

004900

01

Hà Nội

20

Phòng Đào tạo – Khối Bán lẻ

Chuyên viên cao cấp – Mảng Xây dựng chương trình

Gia hạn

004877

02

Hà Nội

20

Chuyên viên cao cấp – Mảng Đào tạo OJT

Gia hạn

004878

01

Hà Nội

21

Công ty TMDVDT Công Đoàn Ngân hàng Công Thương

Chuyên viên Phát triển kinh doanh và quản lý dự án

Tuyển mới

004905

03

Hà Nội

22

Phòng Marketing – Khối Bán lẻ

Chuyên viên chính Chính sách Marketing

Tuyển mới

004902

01

Hà Nội

23

Chuyên viên chính Triển khai Marketing

Tuyển mới

004903

01

Hà Nội

24

Chuyên viên Triển khai Marketing

Tuyển mới

004904

01

Hà Nội

2.Mô tả công việc:

Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu công việc
TRƯỜNG ĐÀO TẠO &PTNNL
1  

Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo

(Chỉ tiêu: 01)

 

 

1. Hoạt động phát triển chương trình đào tạo

– Phát triển các chương trình đào tạo trên cơ sở khung danh mục đào tạo của kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt;

– Thực hiện thu thập, rà soát, đóng gói bộ tài liệu gồm: giáo trình, tài liệu tham khảo, công cụ giảng dạy, đề thi, đề kiểm tra và các học liệu khác phục vụ các khóa đào tạo; (đối với các chương trình đào tạo mới hoặc các chương trình đào tạo có độ phức tạp cao, chuyên sâu: Khóa đào tạo GĐ/ PGĐ CN; TP/PP CN; thẩm định dự án đầu tư, TSĐB…)

– Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo phòng các ý tưởng về việc triển khai hoặc cải tiến các chương trình đào tạo trong hệ thống NHCTVN.

2. Hoạt động giảng dạy

– Tham gia giảng dạy/ trợ giảng đối với các chương trình đào tạo theo phân công của BGĐ Trường ĐT&PTNNL(đối với các chương trình đào tạo mới hoặc các chương trình đào tạo có độ phức tạp
cao, chuyên sâu: Khóa đào tạo GĐ/
PGĐ CN; TP/PP CN; thẩm định dự án đầu tư, TSĐB…)

– Thực hiện xây dựng kho dữ liệu tài liệu học liệu, tài liệu tham khảo; cung cấp cho các chương trình đào tạo, các khóa học bổ trợ trong hệ thống NHCTVN;

3. Công việc khác

– Phối hợp với phòng ban trong Trường về tổ chức, phát triển và phục vụ các chương trình đào tạo.

– Tham gia các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng theo hợp đồng ký kết giữa Trường ĐT-PTNNL với các đối tác.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

– Ngoại ngữ: tiếng Anh;

– Kỹ năng về tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Powerpoint
Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc đào tạo;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các NHTM, TCTD hoặc các đơn vị đào tạo.

Kỹ năng:

– Có kỹ năng thuyết trình và xử lý tình huống

– Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc;
Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

2 Chuyên viên Triển khai đào tạo –  Phòng QLĐT

(Chỉ tiêu: 01)

 

Triển khai công tác đào tạo trong toàn hệ thống:

– Tham gia tổ chức các chương trình đào tạo theo nhiều hình thức phục vụ công tác phát triển năng lực cán bộ trên toàn hệ thống;

– Cung cấp dịch vụ hỗ trợ đào tạo cho giảng viên, học viên và các đơn vị đề xuất chương trình đào tạo: khảo sát trước đào tạo, hỗ trợ trong đào tạo, chăm sóc và hỗ trợ thực hành sau đào tạo

– Tham gia công tác truyền thông nhằm nâng cao văn hóa học tập,  đào tạo trong hệ thống NHCT

– Tham gia báo cáo dữ liệu về các chương trình đào tạo (như thông tin lớp học, học viên, giảng viên, đối tác, chất lượng đào tạo…).

Đánh giá công tác đào tạo:

– Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng triển khai các chương trình đào tạo, bao gồm lấy ý kiến học viên/ giảng viên, phối hợp triển khai khảo sát ứng dụng sau đào tạo, kiểm soát chéo hoạt động của các Phòng/Ban có liên quan trong quá trình diễn ra lớp học.

– Tham gia đánh giá công tác đào tạo của các đơn vị trên toàn hệ thống thông qua xây dựng hồ sơ đào tạo của Chi nhánh.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

– Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Quản trị rủi ro, Quản trị nhân sự, Đào tạo, Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm:

– Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý đào tạo/quản trị nhân sự/các vị trí nghiệp vụ tại tổ chức có uy tín trong và ngoài nước.

– Ưu tiên có kinh nghiệm giảng viên hoặc trợ giảng.

– Ưu tiên cán bộ đã có kinh nghiệm trên 1 năm trong hệ thống NHCT.

Kỹ năng:

Kỹ năng chuyên môn:

– Nắm được Chu trình đào tạo, Quy trình tổ chức và quản lý đào tạo, Các hoạt động giám sát và quản lý đào tạo, Giám sát tiến trình, chất lượng và kết quả đào tạo, Các chỉ số giám sát và đánh giá đào tạo, Quy trình các bước đánh giá đào tạo, Phương pháp luận về đánh giá tập huấn

– Kỹ năng tốt về các phần mềm tin học văn phòng; thích nghi nhanh và đáp ứng tốt các yêu cầu về tin học hóa trong công việc.

– Kỹ năng viết và giao tiếp Tiếng Anh khá.

– Kiến thức kế toán, thanh toán cơ bản

– Có kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ Ngân hàng và chuyên sâu về ít nhất hai trong số các nghiệp vụ ngân hàng sau: tín dụng, huy động vốn, TTTM, QLRR, kinh doanh vốn và thị trường, và CNTT;

Kỹ năng mềm:

– Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh;

– Kỹ năng bao quát, kỹ năng quan sát;

– Kỹ năng quản lý thời gian tốt;

– Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

– Và một số kỹ năng mềm khác

Yêu cầu khác:

– Ngoại hình khá, có sức khỏe tốt, có thể làm việc tốt trong môi trường áp lực cao.

Độ tuổi:

Không quá 30 tuổi.

                                                                             PHÒNG QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1 Kế toán quản lý dự án đầu tư xây dựng

(Chỉ tiêu: 01)

 

Kế toán quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:

– Thẩm định dự toán các công trình XDCB;

– Thẩm định các hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu: HSMT, HSDT, ,…

– Thẩm định quyết toán các dự án XDCB

– Thanh toán cho các đối tác

– Các công việc khác liên quan đến bất động sản…

– Ứng viên Nam, Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học giao thông vận tải Loại Khá trở lên hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng đã qua thi công và làm được công tác lập dự toán và thanh quyết toán;

– Có kinh nghiệm công tác 3 năm trở lên trong lĩnh vực tương tự;

– Thông thạo tiếng Anh trong lĩnh vực xây dựng;

– Tin học văn phòng trình độ B trở lên;

– Sáng tạo, chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm tốt; có kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm kế toán quản lý dự án đầu tư xây dựng với đối tác nước ngoài;

– Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.

– Độ tuổi: dưới 35 tuổi

PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ – KHỐI KHDN
1  

Chuyên viên quản lý hoạt động kinh doanh

(Chỉ tiêu: 01)

 

 

 

1. Định hướng chi nhánh: nắm bắt tốt các qui định, quy trình liên quan hoạt động kinh doanh lõi tín dụng, huy động vốn KHDN; nắm bắt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho phân khúc SME; nắm bắt các chính sách tín dụng, động lực, chính sách khách hàng… áp dụng cho phân khúc SME để trao đổi, định hướng chi  nhánh/khu vực quản lý

2. Hỗ trợ hoạt động kinh doanh:

– Đầu mối tiếp nhận các vấn đề của Chi nhánh để phối hợp với các phòng ban liên quan tại Trụ sở chính xử lý vấn đề về: lãi suất, điều kiện khách hàng, hồ sơ vượt thẩm quyền,…;

– Trực tiếp quan hệ hoặc hỗ trợ Chi nhánh quan hệ, tiếp cận khách hàng;

3. Giám sát chất lượng khách hàng tín dụng SME: Phân tích, đánh giá chất lượng nợ của khách hàng/chi nhánh quản lý, có đề xuất và ứng xử tín dụng kịp thời;

4. Giám sát kế hoạch kinh doanh và đề xuất

– Bám sát tiến trình kinh doanh đối với phân khúc SME tại Chi nhánh (đến từng RM/Trưởng phòng KHDN), trong đó tập trung công tác tiếp cận khách hàng tiềm năng trên địa bàn, bám sát tiến độ, nắm bắt tỷ lệ thành công, phân tích được nguyên nhân của việc tiếp cận không thành công và đưa ra tư vấn, định hướng đối với từng trường hợp cụ thể hỗ trợ Chi nhánh;

– Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chương trình, sản phẩm áp dụng cho khách hàng SME và đề xuất cải tiến;

– Nắm bắt thông tin thị trường và chi nhánh để có ý kiến/đề xuất để xây dựng các sản phẩm đặc thù cho riêng khách hàng/khu vực mình phụ trách;

– Báo cáo Ban lãnh đạo phòng về tình hình kinh doanh, kết quả hoạt động SME của các Chi nhánh theo yêu cầu;

– Các công việc khác được Ban lãnh đạo phòng phân công

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

Kinh nghiệm:

– Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán;

– Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán

Kỹ năng/Khả năng:

– Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc.

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin;

– Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong công việc;

– Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, powerpoint).

– Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên có khả năng Anh văn tốt

Yêu cầu khác:

– có khả năng đi công tác dài ngày;

– ứng viên có kinh nghiệm từ Ngân hàng bên ngoài ko tuyển nội bộ.

– Độ tuổi: không quá 35 tuổi

 

2 Chuyên viên chiến lược và quản lý đối tác

(Chỉ tiêu: 01)

 

1. Chiến lược:

1.1  Chiến lược và công tác nền tảng cho phân khúc SME

– Nghiên cứu, xây dựng định hướng và chiến lược phát triển về sản phẩm cho SME, mạng lưới (mô hình), quy trình, thủ tục cho SME nhằm phát triển các sản phẩm, chương trình chuyên biệt (theo ngành nghề, tiểu phân khúc, vùng miền,…);

– Xây dựng các chương trình động lực & Đẩy bán;

– Quản lý, phân tích và phát triển các chương trình chăm sóc khách hàng;

– Xây dựng chính sách giá, phí đối với phân khúc SME;

1.2  Báo cáo giám sát

– Đầu mối thực hiện các báo cáo hỗ trợ điều hành, đánh giá phân tích danh mục SME;

1.3  Các công tác hiện đại hóa

– Thực hiện công tác hiện đại hóa trong công tác quản lý báo cáo và các công cụ tác nghiệp trên hệ thống, phát triển kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến,…

2.  Quản lý đối tác và truyền thông:

– Nghiên cứu, xây dựng các kênh liên hệ, trao đổi với khách hàng, phát triển khách hàng mới: hội nghị, workshop, tọa đàm, fanpage, tương tác virtual RM….;

– Quản lý và khai thác mối quan hệ với các đối tác: Hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp, các quỹ hỗ trợ SME, các công ty con/công ty liên kết của VietinBank…;

– Phát hiện các cơ hội kinh doanh và phát triển khách hàng mới (ví dụ: các trạng mạng thương mại điện tử, các tổ chức tư vấn start up, fintech lab,…);

– Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức nghề quốc tế;

– Xây dựng chuỗi hoạt động quảng bá và nâng cao thương hiệu SME trong và ngoài nước

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

Kinh nghiệm:

– Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng; Kiểm toán, Ngoại thương

– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghiên cứu phân tích thị trường, xây dựng sản phẩm tài chính hoặc phân tích tài chính ngân hàng chuyên sâu;

– ưu tiên ứng viên có kiến thức tốt về quản trị tài chính, rủi ro, hệ thống công nghệ và các mô hình kinh tế lượng;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngoài NHCT

Kỹ năng/Khả năng:

– Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc.

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý dữ liệu quy mô lớn;

– Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong công việc;

– Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, powerpoint).

– Ngoại ngữ: Anh văn thành thạo (IELTS 6.0 hoặc tương đương)

Độ tuổi: không quá 35 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ
1 Chuyên viên chính Kinh doanh vốn, Kinh doanh ngoại tệ

 

 

(Chỉ tiêu: 01)

 

– Nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán; các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ; rà soát, đánh giá, tham gia góp ý xây dựng đối với các cơ chế, quy chế, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ của hệ thống NHTMCPCT Việt Nam

– Thực hiện công việc giám sát thường xuyên/định kỳ đối với hoạt động Kinh doanh vốn, Kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng, thông qua việc thu thập, phân tích đánh giá dữ liệu hoạt động trên hệ thống báo cáo nội bộ, các báo cáo/biên bản/kết luận thanh kiểm tra nội bộ và ngoại ngành, các nguồn khác …, nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ để tổ chức hoạt động kiểm toán xác minh.

– Tham gia xây dựng đề cương kiểm toán và thực hiện kiểm toán chuyên sâu đối với nghiệp vụ Kinh doanh vốn, Kinh doanh ngoại tệ,

– Tham gia các cuộc Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ/đột xuất, thực hiện thẩm định đối với các khoản mục liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh vốn của ngân hàng.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

– Tin học văn phòng thành thạo

– Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

– Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

– Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

– Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

– Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

– Có hiểu biết chuyên sâu về kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ;

– Có kiến thức chuyên sâu về văn bản pháp luật liên quan tới thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt trong hoạt động đầu tư/kinh doanh trái phiếu, quy trình và tác nghiệp giao dịch trái phiếu trên thị trường;

– Hiểu biết về biến động tỷ giá, lãi suất, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động.

– Có khả năng hướng dẫn và định hướng cho một nhóm từ (2 đến 3 người) sau khi được định  hướng bởi cấp quản lý;

– Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc

Kinh nghiệm:

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vốn hoặc kiểm toán nội bộ chuyên về mảng kinh doanh vốn, đã công tác tại các Ngân hàng nước ngoài hoặc các Ngân hàng lớn trong nước

2 Chuyên viên Quản lý Tài chính Kế toán

(Chỉ tiêu: 02)

 

– Nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán; các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán; rà soát, đánh giá, tham gia góp ý xây dựng đối với các cơ chế, quy chế, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của hệ thống NHTMCPCT Việt Nam.

– Khai thác, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính kế toán theo chiều Chi nhánh và toàn hàng để phát hiện các vấn đề bất thường.

– Xây dựng đề cương, thực hiện kiểm toán chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế tại các đơn vị.

– Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra báo cáo cân đối TK kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT.

 

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

– Tin học văn phòng thành thạo

– Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

– Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

– Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

– Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

– Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

– Hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán, thuế, lập BCTC của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro trong hoạt động quản lý tài chính kế toán;

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm tra, kiểm toán; ứng viên từng làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có chứng chỉ CPA và am hiểu về thuế Việt Nam hoặc giữ chức vụ trưởng/phó phòng kế toán.

3 Chuyên viên chính Quản lý Tài chính Kế toán

(Chỉ tiêu: 02)

 

– Nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán; các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán; rà soát, đánh giá, tham gia góp ý xây dựng đối với các cơ chế, quy chế, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của hệ thống NHTMCPCT Việt Nam.

– Khai thác, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính kế toán theo chiều Chi nhánh và toàn hàng để phát hiện các vấn đề bất thường.

– Xây dựng đề cương, thực hiện kiểm toán chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế tại các đơn vị.

– Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra báo cáo cân đối TK kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT.

 

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

– Tin học văn phòng thành thạo

– Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

– Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

– Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

– Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

– Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

– Hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán, thuế, lập BCTC của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro trong hoạt động quản lý tài chính kế toán;

– Có khả năng hướng dẫn và định hướng cho một nhóm từ (2 đến 3 người) sau khi được định  hướng bởi cấp quản lý;

– Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm tra, kiểm toán; ứng viên từng làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có chứng chỉ CPA và am hiểu về thuế Việt Nam hoặc giữ chức vụ trưởng/phó phòng kế toán.

4 Chuyên viên chính Quản lý rủi ro Cân đối vốn

(Chỉ tiêu: 01)

 

– Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản chính sách của NHNN, NHCT liên quan đến nghiệp vụ QLRR; Tham gia xây dựng/góp ý văn bản chính sách liên quan tới nghiệp vụ QLRR.

– Thực hiện rà soát định kỳ/đột xuất hệ thống cơ chế chính sách, quy định, quy trình của ngân hàng theo mảng nghiệp vụ QLRR, mô hình QLRR nhằm phát hiện các vấn đề bất thường.

– Xây dựng đề cương, thực hiện kiểm toán chuyên sâu về lĩnh vực QLRR, kiểm định mô hình QLRR.

– Tham gia các cuộc Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ/đột xuất, thực hiện thẩm định đối với các khoản mục liên quan đến nghiệp vụ QLRR.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

– Tin học văn phòng thành thạo

– Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

– Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

– Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

– Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

– Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

– Có khả năng hướng dẫn và định hướng cho một nhóm từ (2 đến 3 người) sau khi được định  hướng bởi cấp quản lý;

– Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc

– Có hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm ngân hàng; các chính sách quy định quy trình QLRR; quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế Basel.

– Kiến thức về thống kê, kinh tế lượng, toán tài chính;

Kinh nghiệm

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng kiểm toán, QLRR, quản lý cân đối vốn, ứng viên có khả năng sử dụng các phần mềm định lượng: STATA, EVIEW, SPSS…, có chứng chỉ FRM, CFA, CPA….

5 Chuyên viên chính Công nghệ Thông tin

(Chỉ tiêu: 01)

 

– Nghiên cứu các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, thực hành về quản trị rủi ro, kiểm toán CNTT, các chính sách, quy định về CNTT của Ngân hàng, tham gia góp ý xây dựng đối với các cơ chế, quy chế, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động CNTT.

– Nghiên cứu, khai thác thông tin hỗ trợ kiểm toán các mặt hoạt động của Ngân hàng.

– Xây dựng đề cương kiểm toán và trực tiếp tham gia kiểm toán lĩnh vực CNTT.

 

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

– Tin học văn phòng thành thạo

– Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

– Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

– Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

– Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

– Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

– Có khả năng hướng dẫn và định hướng cho một nhóm từ (2 đến 3 người) sau khi được định  hướng bởi cấp quản lý;

– Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc

– Có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT,  và hiểu biết cơ bản về các mặt hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Kinh nghiệm

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn bảo mật ngân hàng từ 01 năm trở lên;

Có kinh nghiệm lập trình web, lập trình ứng dụng;

Có kinh nghiệm thực tế về các dự án CNTT của Ngân hàng thương mại như Corebanking, modul Tín dụng, Tiền gửi, Chuyển tiền, Thẻ, Ngân hàng điện tử …

6 Chuyên viên chính Tín dụng – Đầu tư

(Chỉ tiêu: 04)

 

– Đầu mối/tham gia rà soát, nêu ý kiến phản biện đối với các Dự thảo văn bản và/hoặc văn bản nội bộ NHCT đã được ban hành.

– Đầu mối/tham gia giám sát hoạt động về hoạt động cấp tín dụng, hoạt động công ty con, giám sát toàn hàng…

– Xây dựng đề cương, thực hiện kiểm toán chuyên sâu về lĩnh vực tín dụng, đầu tư

– Đầu mối/tham gia thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ/đột xuất một/một số khoản mục tín dụng, đầu tư TPDN, góp vốn mua cổ phần của NHCT.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

– Tin học văn phòng thành thạo

– Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

– Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

– Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

– Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

– Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

– Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

– Có khả năng hướng dẫn và định hướng cho một nhóm từ (2-3 người) sau khi được định  hướng bởi cấp quản lý;

– Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc

– Có hiểu biết các quy định cơ bản của pháp luật về hoạt động của NHTM/tín dụng đầu tư của NHTM/Kiểm toán nội bộ tại TCTD; Thông lệ quốc tế về NHTM/quản trị rủi ro NHTM.

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tín dụng.

PHÒNG PHÁP CHẾ
1 Chuyên viên chính (Chỉ tiêu: 02)

Chuyên viên (Chỉ tiêu: 03)

– Tư vấn pháp luật cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm: huy động vốn, cấp tín dụng, hoạt động đầu tư các công cụ tài chính; cung ứng các dịch vụ thanh toán, …

– Tư vấn giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực xử lý nợ và tố tụng, bao gồm: đánh giá, tư vấn lựa chọn/áp dụng biện pháp xử lý đối với khoản nợ; tư vấn về thủ tục, hồ sơ, lựa chọn/áp dụng biện pháp giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại: Tòa án, Trọng tài thương mại, Thi hành án dân sự, bao gồm các tranh chấp liên quan đến:huy động vốn, cấp tín dụng, hoạt động đầu tư, cung ứng các dịch vụ thanh toán; tranh chấp về lao động và hoạt động kinh doanh khác.

– Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị nội bộ: Bao gồm các họat động quản trị, điều hành trong phân quyền, giao quyền và ủy quyền và các họat động, công việc  liên quan đến mua sắm, đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; cho thuê, bán, chuyển nhượng tài sản …

– Tư vấn, soạn thảo, rà soát, đàm phán các loại Hợp đồng trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, mua sắm và chuyển nhượng tài sản của Ngân hàng; soạn thảo văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế; rà soát, đưa ra ý kiến tư vấn trong việc soạn thảo, ban hành văn bản chính sách của ngân hàng.

– Nghiên cứu, cập nhập các văn bản pháp luật, thông tin pháp lý, chế độ, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực  họat động của ngân hàng.

Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học/trên đại học các trường: Đại học Luật Hà Nội, KhoaLuật – ĐH Quốc Gia, Khoa Luật – ĐH Kinh tế quốc dân, Khoa Luật quốc tế – Học viện Ngoại giao, hệ chính quy, hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài Chuyên ngành Luật;

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác pháp chế và/hoặc hoạt động tín dụng, xử lý tranh chấp và/hoặc công tác tại các Ngân hàng thương mại hoặc Công ty Luật: tối thiểu 02 năm

Kỹ năng

– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc; Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục đối tác.

– Tiếng Anh

– Thành thạo tin học văn phòng.

Yêu cầu khác

– Ưu tiên nam giới

– Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

– Ưu tiên đối với ứng viên đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác tại các Ngân hàng thương mại.

VĂN PHÒNG BMO
1 Chuyên viên quản lý rủi ro tích hợp

(Chỉ tiêu: 02)

 

Triển khai xây dựng Khẩu vị rủi ro:

– Xây dựng KVRR và theo dõi, xử lý (nếu cần) theo VBCS liên quan.

Quản lý và tích hợp kết quả stress testing và tích hợp rủi ro

– Xác lập khuôn khổ stress testing, quy trình và phương pháp thực hiện cho các loại rủi ro trọng yếu.

– Xây dựng các kịch bản khi thực hiện kiểm tra căng thăng về vốn; về các rủi ro đặc thù của ngân hàng

Xác định yêu cầu về vốn và dự báo nhu cầu vốn

– Tham gia đánh giá khả năng an  tòan vốn của ngân hàng.

– Tham gia xây dựng VBCS và các mẫu biểu tự đánh giá mức độ an toàn vốn đáp ứng yêu cầu Trụ cột II và Cơ quan quản lý.

Triển khai các nhiệm vụ khác nhằm triển khai công tác quản lý rủi ro tích hợp và đánh giá an toàn vốn

 

Trình độ:

– Tốt nghiệp loại khá trở lên (hệ chính quy) các trường đại học công lập: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại Thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế HCM, Đại học Ngân hàng HCM, ĐH Ngoại thương HCM,  ĐH Kinh tế – Tài chính HCM hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Toán tài chính.

– Ngoại ngữ: Có khả năng làm việc trực tiếp bằng Tiếng Anh (IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.)

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại ngân hàng, tổ chức tài chính.

– Am hiểu về công tác quản lý rủi ro tại ngân hàng, kiến thức tổng quan về  Basel 2; am hiểu cơ cấu tổ chức ngân hàng, các quy định của NHNN về QLRR; kinh tế vĩ mô.

Ưu tiên:

– Ứng viên có chứng chỉ CFA hoặc FRM;

– Ứng viên có kinh nghiệm về QLRR Tích hợp.

Kỹ năng

– Thông thạo Excel, Word và các phần mềm Thống kê;

– Có khả năng trình bày, lập báo cáo và xây dựng chính sách.

– Kỹ năng tổng hợp, thu thập dữ liệu;

– Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch.

Độ tuổi: không quá 35 tuổi

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
1 Nhân viên Chăm sóc khách hàng

(Chỉ tiêu: 01 nhân viên chính thức và 04 Lao động khoán gọn)

  1. Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi/tương tác đến từ khách hàng quan điện thoại và qua e mail:

– Tư vấn cho KH về các sản phẩm-dịch vụ của Ngân hàng;

– Xác nhận, cung cấp thông tin cho KH;

– Hỗ trợ KH giao dịch;

– Xử lý các yêu cầu trong quá trình KH sử dụng  sản phẩm-dịch vụ của Ngân hàng;

– Tiếp nhận xử lý khiếu nại, phản hồi của KH.

2. Thực hiện gọi ra: Tiếp thị, khảo sát, thúc đẩy bán hàng. Thu thập thông tin KH phục vụ các mục đích quản trị, kinh doanh của Ngân hàng.

3. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao trong từng thời kỳ.

Trình độ:

– Tốt nghiệp Đại học Công lập hệ chính quy các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, PR, Marketing, thương mại.

– Thành thạo sử dụng máy tính và tin học văn phòng.

Kỹ năng, phẩm chất:

– Có kỹ năng giao dịch qua điện thoại tốt. Nói tiếng phổ thông, phát âm chuẩn (không nói ngọng, nói lắp), lưu loát, truyền cảm. Thính lực tốt.

– Năng động, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm. Có khả năng làm nhiều việc đồng thời.

– Tuân thủ tốt kỷ luật. Trung thực.

– Có khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc theo ca và làm ca đêm.

Độ tuổi:

Không quá 30 tuổi, ngoại hình khá, có sức khỏe tốt.

PHÒNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN QUẢN LÝ
1 Chuyên viên Phân tích dữ liệu

(Chỉ tiêu: 01)

– Xử lý các mô hình dữ liệu lớn, phức tạp (nhập liệu, làm sạch, chuyển đổi, xác thực và mô hình hóa dữ liệu, v.v…)

– Ứng dụng các kỹ thuật: thống kê, kinh tế lượng, mô hình toán, … kết hợp với các công cụ và ngôn ngữ hỗ trợ phân tích dữ liệu để xây dựng các mô hình dự báo, dự đoán các hoạt động tài chính, kinh doanh, quản trị rủi ro,  v.v… của Ngân hàng, của thị trường; phục vụ công tác ra quyết định của BLĐ các cấp.

– Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu (Data Mining) nhằm tìm hiểu, phân tích hành vi khách hàng, cảm nhận khách hàng, xây dựng phân khúc khách hàng.v.v…; từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình Marketing, phát triển sản phẩm, gia tăng khả năng bán chéo sản phẩm v.v… Ứng dụng Data Mining trong các quy trình, quy định nội bộ, nhằm cải tiến quy trình, quy định nội bộ; nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

– Tư vấn, đào tạo các kỹ thuật, công cụ Phân tích dữ liệu cho các cán bộ Phân tích kinh doanh tại các Khối / Phòng ban.

 

Trình độ:                     

– Tốt nghiệp loại Khá/Giỏi trở lên (hệ chính quy) các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế HCM, Đại học Ngân hàng HCM, ĐH Ngoại thương HCM, ĐH Kinh tế – Tài chính HCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa TP HCM, Đại học Quốc Gia Hà Nội hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài Chuyên ngành: Toán kinh tế, Tin học kinh tế, Thống kê, Tài chính – Ngân hàng, Toán tin quản lý, Toán tin ứng dụng,…

– Có nền tảng vững chắc và hiểu biết sâu rộng về:Kiến thức Kinh tế lượng, thống kê; Mô hình toán, khai phá dữ  liệu (Data Mining); sử dụng thành thạo ít nhất một trong các công cụ và ngôn ngữ trợ giúp trong phân tích và xử lý dữ liệu (DBlytix, Eviews, SPSS, R, SQL, Python, VBA, …)

– Kiến thức Tài chính – Ngân hàng: Quản trị, phân tích tài chính, kinh doanh doanh nghiệp/ngân hàng; Quản trị rủi ro; …

– Kiến thức Công nghệ Thông tin, có kiến thức về: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database); Kiến thức về Tin học cơ sở (lập trình, mạng, dữ liệu, …); Kiến thức về tin học quản lý (MIS, DSS, ESS, …);…

– Có khả năng nghiên cứu  trong các lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý (MIS); Trí tuệ doanh nghiệp (BI); Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW); Quản lý Dữ liệu Chủ (MDM);  Quản trị Dữ liệu (DG); Big Data.

– Ngoại ngữ (bắt buộc): có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh C trở lên hoặc tương đương.

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực tế làm việc trong các lĩnh vực: Xây dựng mô hình, Khai phá dữ liệu (Data Mining), Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Trí tuệ doanh nghiệp (BI); Trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data.

– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng là một lợi thế.

– Có các chứng nhận đào tạo quốc tế về các chuyên ngành/lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Kỹ năng:

– Tư duy sáng tạo, logic, chủ động trong công việc;

– Khả năng chịu áp lực công việc tốt;

– Kỹ năng trình bày, giao tiếp, phân tích, tổng hợp tốt;

– Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và giám sát thời gian công việc tốt;

– Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo tốt

Độ tuổi: không quá 35 tuổi

PHÒNG PHÁT TRIỂN KÊNH KINH DOANH THAY THẾ (Ebank) – KBL
1 Chuyên viên Phát triển sản phẩm

(Chỉ tiêu: 01)

Tiến hành kiểm thử dịch vụ: Thực hiện kiểm thử theo kịch bản kiểm thử: đối với các tình huống kiểm thử gặp lỗi, không đạt kết quả như kịch bản, ghi chú lại và gửi chuyên viên chính phụ trách phát triển sản phẩm để chỉnh sửa Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

– Chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, kinh tế; Ưu tiên tốt nghiệp loại Khá trở lên;

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, 01 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm

Kỹ năng chuyên môn:

– Am hiểu về các sản phẩm và hoạt động kinh doanh trong ngành ngân hàng đặc biệt là hoạt động bán lẻ.

Kỹ năng mềm

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Có tư duy logic, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh

– Độ tuổi: không quá 35 tuổi

2 Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm

(Chỉ tiêu: 01)

Triển khai các công việc liên quan đến Phát triển sản phẩm, Quản lý rủi ro chất lượng và  Đào tạo Phát triển

Trách nhiệm chính:

1. Phát triển sản phẩm:

– Nghiên cứu, phân tích, tham mưu cho lãnh đạo về chiến lược phát triển sản phẩm NHĐT.

– Lập kế hoạch phát triển sản phẩm NHĐT cho từng giai đoạn

– Chịu trách nhiệm tổ chức giám sát thực hiện kế hoạch đã đề ra.

– Đầu mối nghiệp vụ phối hợp với TTCNTT và các phòng ban có liên quan (nếu cần) để thực hiện phát triển, nâng cấp cải tiến sản phẩm dịch vụ NHĐT, cụ thể:

+ Xây dựng đặc tả yêu cầu chức năng (đối với các yêu cầu phức tạp);

+ Chịu trách nhiệm kiểm soát việc xây dựng đặc tả yêu cầu chức năng (đối với các yêu cầu có tính chất phức tạp không cao) và kịch bản kiểm thử dịch vụ;

+ Giám sát việc kiểm thử dịch vụ của chuyên viên chính PTSP và chuyên viên PTSP;

+ Tham gia triển khai thử dịch vụ trước khi triển khai trên diện rộng;

+ Phân công và giám sát việc soạn thảo tờ trình, công văn triển khai, việc xây dựng đặc tả yêu cầu chức năng (với các yêu cầu có độ phức tạp không cao) của chuyên viên chính PTSP

– Nghiên cứu, đề xuất kết nối đối tác cho lãnh đạo phòng. Giám sát việc soạn thảo tờ trình kết nối đối tác của CVC PTSP. Thực hiện quản lý các đối tác trong phạm vi công việc của mình.

2. Quản lý rủi ro chất lượng:

– Quản lý rủi ro:

+ Đánh giá nguyên nhân các rủi ro đã xảy ra để xác định có liên quan đến hệ thống/quy trình dịch vụ hay không;

+ Rà soát các giải pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn hạn chế rủi ro; Tiếp nhận, thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố;

+ Chỉnh sửa quy trình, cơ chế, chính sách DVNHĐT theo đề xuất của bộ phận liên quan để ngăn ngừa, hạn chế giảm thiểu rủi ro xảy ra.

– Quản lý chất lượng dịch vụ:

+ Tiếp nhận các ý kiến đề xuất cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, rà soát và thực hiện các đề xuất khả thi;

3. Đào tạo và Phát triển:

– Tham gia đào tạo kiến thức chuyên môn cho chi nhánh/phòng ban liên quan;

– Kèm cặp, hỗ trợ  các cán bộ trong nhóm

– Chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo…

– Công việc khác theo phân công của LĐP

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

  • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh C;
  • Kỹ năng về tin học: Thành thạo tin học văn phòng
  • Có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; 03 năm kinh nghiệm Phát triển sản phẩm;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các NHTM, TCTD về phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử.

Kỹ năng:

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

– Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và sáng tạo trong công việc;

– Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc;

Độ tuổi:  Không quá 35 tuổi

 

3 Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh

(Chỉ tiêu: 02)

Triển khai các công việc liên quan đến Phát triển kinh doanh và Đào tạo Phát triển

1. Phát triển kinh doanh:

– Nghiên cứu, tham mưu  xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh NHĐT trong từng thời kỳ;

– Xây dựng các chính sách và kế hoạch kinh doanh, các chương trình Marketing, truyền thông các SPDV NHĐT. Định kỳ đánh giá và chỉnh sửa cho phù hợp.

– Giao kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh SPDV NHĐT cho các đơn vị trong hệ thống;

– Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị bảo mật;

– Phân công CVC đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

2. Đào tạo và Phát triển:

– Tham gia đào tạo kiến thức chuyên môn cho chi nhánh/phòng ban liên quan;

– Kèm cặp, hỗ trợ  các cán bộ trong nhóm

– Chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo…

– Công việc khác theo phân công của LĐP

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh C;

– Kỹ năng về tin học: Thành thạo tin học văn phòng

– Có kiến thức về ngân hàng điện tử; kiến thức marketing

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; 03 năm kinh nghiệm Phát triển kinh doanh

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các NHTM, TCTD về phát triển kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử .

Kỹ năng:

– Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và sáng tạo trong công việc;

– Kỹ năng bán hàng tốt; Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục giỏi;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt;

– Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp

– Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc;

Độ tuổi:  Không quá 35 tuổi, ngoại hình khá, có sức khỏe tốt.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO BÁN LẺ – KBL
1 Chuyên viên cao cấp – Mảng Xây dựng chương trình

(Chỉ tiêu: 02)

1. Cơ chế quy chế

–  Tham gia góp ý cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động giảng dạy, và cơ chế đãi ngộ, lộ trình phát triển và lộ trình công danh cho đội ngũ giảng viên tại P. ĐTBL

2. Hoạt động đào tạo

–  Phối hợp với bộ phận kế hoạch, tham gia khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo của cán bộ bán lẻ tại các CN;

–  Đầu mối xây dựng chương trình giảng dạy chuyên môn nghiệp vụ đặc thù và nâng cao phù hợp với mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh của KBL NHCT theo từng thời kỳ và nhu cầu đào tạo theo năng lực thực tế của cán bộ;

–  Chủ động tìm hiểu, tham khảo các chương trình đào tạo từ các tổ chức uy tín bên ngoài để đề xuất các chương trình đào tạo mới, chất lượng và hiệu quả

–  Biên soạn và kiểm soát chất lượng tài liệu giảng dạy (nội dung bài giảng, giáo án);

–  Trực tiếp thực hiện đào tạo theo kế hoạch đối với các chuyên môn/kiến thức nghiệp vụ cơ bản không cần đến chuyên gia đào tạo;  Giải đáp vướng mắc của CN liên quan đến hoạt động đào tạo cả trong và ngoài phạm vi quy định của các văn bản hướng dẫn.

3. Quản lý & giám sát

–  Chịu trách nhiệm triển khai các công việc giảng dạy đến từng thành viên trong bộ phận và kiểm soát chất lượng cũng như tiến độ công việc được phân công;

–  Chủ động phối hợp bộ phận KHĐT đánh giá  kết quả sau đào tạo gắn liền với kết quả kinh doanh của cán bộ; phối hợp với bộ phận OJT để đề xuất giải pháp hỗ trợ đào tạo năng lực chuyên môn cho cán bộ chưa đạt yêu cầu theo các khóa học đã thực hiện.

4. Kiểm tra, sát hạch

–  Đầu mối biên soạn và kiểm soát chất lượng các câu hỏi kiểm tra/sát hạch năng lực chuyên môn của cán bộ ngay sau khi đào tạo trên lớp và sau đào tạo.

–  Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi của NHCT (nghiệp vụ và tuyển dụng)

–  Phối hợp KNS tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ theo định kỳ và kiểm tra năng lực của ứng viên tuyển dụng theo sự phân công của Trưởng phòng.

5. Báo cáo

–  Báo cáo LĐP tình hình triển khai hoạt động giảng dạy và kết quả đào tạo.

–  Đề xuất giải pháp phù hợp lên LĐP về các vướng mắc của CN.

6. Đào tạo và phát triển bản thân

–  Tham gia các lớp đào tạo theo yêu cầu của NHCT, sự phân công của lãnh đạo phòng và chủ động tự đào tạo qua công việc về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm, quy trình nghiệp vụ;

–  Đào tạo cán bộ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

7.  Công việc khác:

Thực hiện các công việc khác do LĐP giao.

1. Trình độ

–  Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài

– Chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng

2. Kinh nghiệm liên quan

–  Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động đào tạo.

3. Kỹ năng chuyên môn

–  Hiểu rõ về mô hình hoạt động bán lẻ trong lĩnh vực ngân hàng.

–  Am hiểu về các sản phẩm và hoạt động kinh doanh trong ngành ngân hàng.

–  Có kỹ năng huấn luyện kèm cặp (coaching)

–  Am hiểu về các phương pháp đào tạo và có khả năng chuyên sâu trong lĩnh vực giảng dạy

–  Ngoại ngữ: Anh văn, thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt.

–  Thông thạo các ứng dụng văn phòng Word, excel, powerpoint.

4. Kỹ năng mềm

Leadership

–  Kỹ năng thúc đẩy sáng tạo, đổi mới

–  Kỹ năng đánh giá, nhìn nhận vấn đề và quyết định-        Có kỹ năng huấn luyện kèm cặp (coaching)

Core

–   Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch

–  Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

–  Kỹ năng làm việc nhóm

–  Kỹ năng quản lý nhân sự, tạo ảnh hưởng và thuyết phục người khác

–  Kỹ năng quản lý và đánh giá hiệu quả công việc

–  Quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng

–  Có tư duy logic, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh.

5.  Các yêu cầu khác

–  Hiểu biết về hoạt động kinh doanh và của Ngân hàng Công thương.

–  Hiểu biết về thông lệ và thực tế hoạt động đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp.

– Am hiểu về tình hình kinh tế chính trị và xã hội

2 Chuyên viên cao cấp – Mảng Đào tạo OJT

(Chỉ tiêu: 01)

1. Cơ chế quy chế

–  Tham gia góp ý cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động đào tạo OJT, bao gồm phạm vi và đối tượng đào tạo, trách nhiệm của các cá nhân/tập thể có liên quan trong hoạt động đào tạo OJT và cơ chế đãi ngộ, lộ trình công danh cho đội ngũ cán bộ đào tạo OJT tại CN và tại P. ĐTBL.

2. Hoạt động đào tạo OJT

–  Phối hợp với bộ phận kế hoạch để khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo trong công việc của cán bộ bán lẻ tại các CN;

–  Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai hoạt động đào tạo và hiện đại hóa công tác OJT đảm bảo phù hợp với kế hoạch đào tạo đã được BLĐ NHCT phê duyệt;

–  Chủ động tìm hiểu, tham khảo các chương trình đào tạo OJT từ các tổ chức uy tín bên ngoài để đề xuất xây dựng chương trình đào tạo OJT phù hợp với mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh của KBL NHCTVN theo từng thời kỳ và nhu cầu đào tạo theo năng lực thực tế của cán bộ;

–  Biên soạn và kiểm soát chất lượng các gói tài liệu đào tạo OJT;

–  Trực tiếp thực hiện đào tạo OJT tại chi nhánh đối với các nội dung đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ/kỹ năng cơ bản; Giải đáp vướng mắc của CN liên quan đến hoạt động OJT cả trong và ngoại phạm vi quy định của các văn bản hướng dẫn..

3. Quản lý & giám sát

–  Đầu mối triển khai, hỗ trợ, giám sát các bước thực hiện OJT tại CN theo Quy trình đã ban hành;

–  Chịu trách nhiệm triển khai cụ thể các công việc đào tạo OJT đến từng thành viên trong bộ phận và kiểm soát chất lượng cũng như tiến độ công việc được phân công;

–  Kiểm soát, đánh giá chất lượng đào tạo OJT và báo cáo, đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Báo cáo

–  Báo cáo LĐP về kế hoạch và kết quả triển khai hoạt động đào tạo OJT;

–  Đề xuất giải pháp phù hợp lên LĐP về các vướng mắc của CN.

5. Đào tạo và phát triển bản thân

–  Tham gia các lớp đào tạo theo yêu cầu của NHCT, sự phân công của lãnh đạo phòng và chủ động tự đào tạo qua công việc về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm, quy trình nghiệp vụ;

–  Đào tạo cán bộ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

6.  Công việc khác:

–  Tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ theo định kỳ và kiểm tra năng lực của ứng viên tuyển dụng theo sự phân công của Trưởng phòng;

–  Thực hiện các công việc khác do LĐP giao.

1. Trình độ

–  Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài

– Chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng

2. Kinh nghiệm liên quan

–  Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động đào tạo.

3. Kỹ năng chuyên môn

–  Hiểu rõ về mô hình hoạt động bán lẻ trong lĩnh vực ngân hàng.

–  Am hiểu về các sản phẩm và hoạt động kinh doanh trong ngành ngân hàng.

–  Có kỹ năng huấn luyện kèm cặp (coaching)

–  Am hiểu về các phương pháp đào tạo và có khả năng chuyên sâu trong lĩnh vực giảng dạy

–  Ngoại ngữ: Anh văn, thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt.

–  Thông thạo các ứng dụng văn phòng Word, excel, powerpoint.

4. Kỹ năng mềm

Leadership

–  Kỹ năng thúc đẩy sáng tạo, đổi mới

–  Kỹ năng đánh giá, nhìn nhận vấn đề và quyết định

Core

–   Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch

–  Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

–  Kỹ năng làm việc nhóm

–  Kỹ năng quản lý nhân sự, tạo ảnh hưởng và thuyết phục người khác

–  Kỹ năng quản lý và đánh giá hiệu quả công việc

–  Quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng

–  Có tư duy logic, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh.

5. Các yêu cầu khác

–  Hiểu biết về hoạt động kinh doanh và của Ngân hàng Công thương.

–  Hiểu biết về thông lệ và thực tế hoạt động đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp.

–  Am hiểu về tình hình kinh tế chính trị và xã hội

 

 

 

 

CÔNG TY TMDVDT CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
1 Chuyên viên Phát triển kinh doanh và quản lý dự án

(Chỉ tiêu: 03)

 

– Nghiên cứu tính khả thi của dự án, dòng tiền dự án và nguồn vốn đầu tư/ Thẩm định dự án do tư vấn lập.

– Soạn thảo và chỉnh sửa các hợp đồng tư vấn thiết kế, hợp đồng quảng cáo và bán hàng, hợp đồng quản lý…

– Triển khai/phối kết hợp với tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

– Giám sát và đảm bảo hoạt động vận hành của tòa nhà theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Lập/ phối hợp với tư vấn và thực hiện các chiến lược quảng cáo và bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa nhà.

– Lập dự toán ngân sách thu/chi của toà nhà cho thuê.

– Thực hiện công việc như một Giám sát của Chủ đầu tư tại công trường đối với những dự án của Công ty.

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường Đại học: Kiến trúc, Xây dựng, Bách khoa, Giao thông Đại học danh tiếng ở nước ngoài;

– Chuyên ngành Xây dựng dân dụng, kinh tế xây dựng

– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định, quản lý dự án, giám sát thi công.

– Anh văn trình độ B trở lên hoặc tương đương;

– Tin học văn phòng trình độ B trở lên;

– Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, khả năng tư duy logic tốt; Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao; Đi công tác tại các tỉnh có dự án của Công ty triển khai trong thời gian dài

– Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định, quản lý dự án, giám sát thi công

– Sức khỏe tốt, ngoại hình khá

– Độ tuổi không quá 35 tuổi

– Ưu tiên; Nam

PHÒNG MARKETING – KHỐI BÁN LẺ
1 Chuyên viên chính –  Chính sách Marketing

 (Chỉ tiêu: 01)

1. Xây dựng chính sách & kế hoạch marketing tổng thể cho SPDV bán lẻ (bao gồm SPDV thẻ) nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược marketing chung của các SPDV bán lẻ nói riêng và của NHCT nói chung

– Xây dựng chính sách và chương trình Marketing cho các sản phẩm dịch vụ bán lẻ và phân khúc khách hàng theo phân công (bao gồm ý tưởng, cơ chế ưu đãi, khuyến mãi, tính toán chi phí, cân đối hiệu quả, hoạt động quảng cáo, truyền thông…) Chịu trách nhiệm triển khai và quản lý hiệu quả cho từng CTKM được thực hiện

– Tổ chức đào tạo các chính sách, chương trình marketing cho SPDV bán lẻ/phân khúc khách hàng cho các đơn vị liên quan

– Tổ chức đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing và tổ chức rút kinh nghiệm, báo cáo, đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả

– Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh trong các nghiệp vụ để làm cơ sở đề xuất các CTKM

– Hoàn thiện báo cáo tổng kết chương trình và hỗ trợ công tác hậu cần liên quan đến khách hàng, hạch toán chi phí.

2. Kiểm soát, chuẩn hóa và liên tục cải tiến quy trình phối hợp triển khai các hoạt động marketing

– Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình phối hợp nội bộ để triển khai các hoạt động marketing trong Phòng/Giữa các Phòng ban liên quan để triển khai các hoạt động marketing

Góp ý và đề xuất cải tiến các quy trình phối hợp triển khai marketing

Trình độ:

– Tốt nghiệp hệ Chính quy các trường Đại học: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

– Chuyên ngành: Marketing, Kinh tế, Tài chính ngân hàng

– Ngoại ngữ: Anh văn (nếu có)

– Kỹ năng về tin học: Thành thạo Excel, Word, Power Point

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm năm trong lĩnh vực Marketing

– Ưu tiên có kinh nghiệm về Marketing, ngân hàng

Kỹ năng:

– Nghiên cứu, phân tích khách hàng, thị trường;

– Lập kế hoạch và quản lý hoạt động Marketing;

– Am hiểu về chính sách, hoạt động Marketing ngân hàng

– Kỹ năng quản lý mức độ sơ cấp

– Có khả năng thương thảo và đàm phán

– Kỹ năng giao tiếp tốt

– Có khả năng làm độc lập và làm theo nhóm tốt

– Có tư duy logic tốt, phân tích tốt

– Thiết lập, duy trì các mối quan hệ trong và ngoài nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc đảm nhận

Độ tuổi:

– 25-35

2 Chuyên viên chính –  Triển khai Marketing

 

(Chỉ tiêu: 01)

1. Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu, thông điệp chung của Khối Bán lẻ và thông điệp hướng tới từng phân khúc khách hàng

– Xây dựng nội dung, thiết kế các công cụ truyền thông

– Tổng hợp yêu cầu chi nhánh, phân bổ tài liệu, công cụ quảng cáo tới các CN

– Giám sát việc hiển thị thương hiệu sản phẩm trên toàn bộ các hệ thống chi nhánh toàn quốc và kênh quảng cáo liên quan.

– Rà soát, đánh giá việc sử dụng hình ảnh, chất lượng của các CN/PGD/ATM

– Tổng hợp báo cáo từ CN, yêu cầu hoàn thiện, chỉnh sửa

– Tìm kiếm, phân tích tham gia các giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh thương hiệu, sản phẩm dịch vụ bán lẻ

2. Xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông cho các sản phẩm dịch vụ, chương trình marketing, sự kiện/ hoạt động bán lẻ

– Đề xuất nội dung, sáng tạo thông điệp truyền thông, ý tưởng truyền thông cho các sản phẩm dịch vụ, chương trình, sự kiện, hoạt động của khối bán lẻ

– Đề xuất các kênh, triển khai hoạt động PR và quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ bán lẻ theo kế hoạch dài hạn và các chương trình marketing được phê duyệt.

– Xây dựng, điều tiết lịch truyền thông trên các kênh cho toàn bộ sản phẩm của khối đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất, phù hợp nhóm khách hàng;

– Xây dựng và cập nhật nội dung hệ thống tài liệu PR, thông điệp quảng cáo SP dịch vụ phù hợp các dòng sản phẩm; nhóm khách hàng nhằm phục vụ công tác bán hàng;

– Quản lý các kênh quảng cáo, truyền thông liên quan bao gồm các kênh bên ngoài và kênh qua hệ thống chi nhánh, điểm giao dịch thuộc phạm vi khối bán lẻ quản lý. Giám sát triển khai, đánh giá hiệu quả triển khai để có các đề xuất cải tiến kênh phù hợp.

– Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ chi nhánh, đơn vị

– Xây dựng nội dung, thiết kế các công cụ theo đề nghị

3.      Sản xuất tài liệu quảng cáo, công cụ bán hàng

– Xây dựng và cập nhật nội dung các công cụ, tài liệu quảng cáo

– Điều chỉnh, cải tiến hình thức, mẫu mã các tài liệu quảng cáo

– Đề xuât hình thức, quy cách của các tài liệu, công cụ quảng cáo

4. Nghiên cứu triển khai các hoạt động marketing trực tuyến

– Thu thập thông tin thị trường, tìm hiểu tính năng, tác dụng của các công cụ mới

– Triển khai, áp dụng các công cụ mới vào các chương trình truyền thông cụ thể

– Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện nội dung, giao diện các trang thông tin điện tử bán lẻ (KHCN, KHƯT, Thẻ)

– Xây dựng kế hoạch email cho từng thời kỳ

– Triển khai theo kế hoạch

– Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện

5. Tổ chức sự kiện, Hội nghị, Hội thảo, các sự kiện, chương trình nội bộ

– Xây dựng nội dung, thiết kế công cụ truyền thông tại sự kiện

– Triển khai các nội dung truyền thông về sự kiện

Trình độ:

– Tốt nghiệp hệ Chính quy các trường Đại học: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài

– Chuyên ngành: Marketing, Kinh tế, Tài chính ngân hàng

– Ngoại ngữ: Anh văn (nếu có)

– Kỹ năng về tin học: Thành thạo Excel, Word, Power Point

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm năm trong lĩnh vực Marketing

– Ưu tiên có kinh nghiệm về Marketing, ngân hàng

Kỹ năng:

– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán;

– Nghiên cứu, phân tích khách hàng và thị trường;

– Tổ chức và quản lý hoạt động Marketing;

– Am hiểu về chính sách, hoạt động  Marketing ngân hàng

– Kỹ năng quản lý mức độ sơ cấp

– Có khả năng thương thảo và đàm phán

– Kỹ năng giao tiếp tốt

– Có khả năng làm độc lập tốt và làm theo nhóm tốt

– Có tư duy logic tốt, phân tích tốt

– Thiết lập, duy trì các mối quan hệ trong và ngoài nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc đảm nhận

Độ tuổi:

– 25-35 tuổi

 

  Chuyên viên – Triển khai Marketing

 

(Chỉ tiêu: 01)

 

1. Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu, thông điệp chung của Khối Bán lẻ và thông điệp hướng tới từng phân khúc khách hàng

– Triển khai truyền thông về thông điệp, hình ảnh thương hiệu bán lẻ

– Thực hiện tin, bài PR về hoạt động bán lẻ của VietinBank

– Chỉnh sửa thiết kế, công cụ quảng cáo liên quan đến thông điệp, hình ảnh thương hiệu bán lẻ

– Xây dựng kịch bản, nội dung các clip giới thiệu thông điệp, hoạt động bán lẻ của VietinBank

– Cung cấp các công cụ, hình ảnh, tài liệu phục vụ trang trí, quảng cáo

2.Xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông cho các sản phẩm dịch vụ, chương trình marketing, sự kiện/ hoạt động bán lẻ

– Xin giấy phép triển khai các CTKM

– Tổ chức quay thưởng CTKM

– Tổ chức trao thưởng

– Tổng hợp và báo cáo kết quả trao thưởng

3. Sản xuất tài liệu quảng cáo, công cụ bán hàng

– Tiếp nhận và tổng hợp đăng ký nhu cầu sử dụng tài liệu, công cụ quảng cáo của các CN, đơn vị, phòng ban

– Sản xuất, phân bổ và giám sát quá trình sử dụng

4. Nghiên cứu triển khai các hoạt động marketing trực tuyến

– Cập nhật nội dung về các sản phẩm dịch vụ, CTKM trên các trang thông tin điện tử

5. Tổ chức sự kiện, Hội nghị, Hội thảo, các sự kiện, chương trình nội bộ

– Xây dựng nội dung, thiết kế công cụ truyền thông tại sự kiện

– Triển khai các nội dung truyền thông về sự kiện

Trình độ:

– Tốt nghiệp hệ Chính quy các trường Đại học: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài

– Chuyên ngành: Marketing, Kinh tế, Tài chính ngân hàng

– Ngoại ngữ: Anh văn (nếu có)

– Kỹ năng về tin học: Thành thạo Excel, Word, Power Point

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm năm trong lĩnh vực Marketing

– Ưu tiên kinh nghiệm Marketing, ngân hàng

Kỹ năng:

– Tổ chức và quản lý hoạt động Marketing;

– Am hiểu về chính sách, hoạt động  Marketing ngân hàng

– Thông thạo Excel,Word, powerpoint;

– Kỹ năng giao tiếp tốt

– Có khả năng làm độc lập tốt và làm theo nhóm tốt

– Thiết lập, duy trì các mối quan hệ trong và ngoài nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc đảm nhận

Độ tuổi:

– Ưu tiên nam giới.

– 25-35 tuổi

 

 

II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 01/05/2018

– Hình thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tuyến, Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn dưới đây:

– Đối với ứng viên bên ngoài: Đăng nhập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

Lưu ý:

– Khi nộp hồ sơ trực tuyến, Ứng viên bắt buộc phải đính kèm file khi nộp hồ sơ (nếu không sẽ bị loại hồ sơ) gồm có các file sau:

+ Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây).

+ Scan (ảnh chụp) Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB)).

Tham khảo chi tiết hướng dẫn dành cho ứng viên Tại đây

– VietinBank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

– VietinBank không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của VietinBank trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.

Nguồn tin: tuyendung.vietinbank.vn

Các bài đã đăng