Ngân hàng tuyển dụng, Vietinbank

09/07/2018

ViettinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính Qúy III.2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau:

I. Thông tin tuyển dụng:

1. Vị trí tuyển dụng:

TT Đơn vị Khối nghiệp vụ Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Mã vị trí
1 Công ty TMDVDT Công Đoàn Ngân hàng Công Thương Công ty con Chuyên viên Phát triển kinh doanh và quản lý dự án Hà Nội 1 5048
2 Phòng Khách hàng ưu tiên Khối Bán lẻ Chuyên viên chính Quản lý chất lượng dịch vụ Hà Nội 1 5065
3 Phòng Quản lý rủi ro bán lẻ – Khối Bán lẻ Khối Bán lẻ Chuyên viên Phân tích dữ liệu Hà Nội 1 5050
4 Phòng Phát triển sản phẩm tín dụng – Khối Bán lẻ Khối Bán lẻ Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng Hà Nội 1 5086
5 Phòng Phát triển kênh kinh doanh thay thế (NHĐT Ebank) – Khối Bán lẻ Khối Bán lẻ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh Hà Nội 1 5049
6 Phòng Kinh doanh Thẻ miền Nam Khối Bán lẻ Chuyên viên chính bán phát triển kinh doanh Thẻ TP. Hồ Chí Minh 2 5047
7 Phòng Chính sách và Kế hoạch Nhân sự – Khối Nhân sự Khối Nhân sự Chuyên viên Quản lý nhân tài Hà Nội 1 5079
8 Trường ĐT&PTNNL – Phân hiệu Miền Nam Khối Nhân sự Chuyên viên Triển khai đào tạo – Phân hiệu Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 1 5057
9 Trường ĐT&PTNNL – Phòng Phát triển chương trình đào tạo Khối Nhân sự Chuyên viên chính Phát triển chương trình đào tạo Hà Nội 1 5076
10 Trường ĐT&PTNNL – Phòng Phát triển chương trình đào tạo Khối Nhân sự Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo Hà Nội 1 5058
11 Trường ĐT&PTNNL – Phòng Phát triển đào tạo thực hành & E-learning Khối Nhân sự Chuyên viên Phát triển đào tạo thực hành & E-learning Hà Nội 1 5078
12 Phòng Phê duyệt tín dụng Khối Phê duyệt tín dụng Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng lớn Hà Nội 7 5056
13 Phòng Quản lý rủi ro thị trường Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên Mô hình QLRRTT Hà Nội 1 5064
14 Phòng Pháp chế Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên chính Pháp chế Hà Nội 2 5051
15 Phòng Pháp chế Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên Pháp chế Hà Nội 1 5052
16 Trung tâm Dịch vụ khách hàng Khối Vận Hành NV Chăm sóc khách hàng (khoán gọn) Hà Nội 2 5059
17 Phòng Quản lý hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh Khối Vận Hành Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 1 5060
18 Trung tâm quản lý tiền mặt – Khu vực Miền Nam Khối Vận Hành Kế toán TP. Hồ Chí Minh 2 5013
19 Trung tâm quản lý tiền mặt – Khu vực Miền Nam Khối Vận Hành Kiểm ngân/Chủ hàng TP. Hồ Chí Minh 6 5015
20 Phòng Quản lý chất lượng Khối Vận hành Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng Hà Nội 1 5084
21 Phòng Quản lý chất lượng Khối Vận hành Chuyên viên chính quản lý chất lượng Hà Nội 3 5085
22 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội 1 5055
23 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên chính Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội 1 5054
24 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên chính Tín dụng – Đầu tư Hà Nội 2 5053
25 Trung tâm Tài trợ thương mại Trung tâm Tài trợ thương mại NV Phòng Xuất khẩu Hà Nội 1 5062
26 Trung tâm Tài trợ thương mại Trung tâm Tài trợ thương mại NV Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Hà Nội 1 5061
27 Trung tâm Tài trợ thương mại Trung tâm Tài trợ thương mại  NV Phòng Bảo lãnh & Nhập khẩu Hà Nội 2 5063

2. Mô tả công việc:

Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu công việc
Công ty TMDVDT Công Đoàn Ngân hàng Công Thương
1 Chuyên viên Phát triển kinh doanh và quản lý dự án

(Chỉ tiêu: 01)

– Nghiên cứu tính khả thi của dự án, dòng tiền dự án và nguồn vốn đầu tư/ Thẩm định dự án do tư vấn lập.

– Soạn thảo và chỉnh sửa các hợp đồng tư vấn thiết kế, hợp đồng quảng cáo và bán hàng, hợp đồng quản lý…

– Triển khai/phối kết hợp với tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

– Giám sát và đảm bảo hoạt động vận hành của tòa nhà theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Lập/ phối hợp với tư vấn và thực hiện các chiến lược quảng cáo và bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa nhà.

– Lập dự toán ngân sách thu/chi của toà nhà cho thuê.

– Thực hiện công việc như một Giám sát của Chủ đầu tư tại công trường đối với những dự án của Công ty.

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường Đại học: Kiến trúc, Xây dựng, Bách khoa, Giao thông Đại học danh tiếng ở nước ngoài;

– Chuyên ngành Xây dựng dân dụng, kinh tế xây dựng

– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định, quản lý dự án, giám sát thi công.

– Anh văn trình độ B trở lên hoặc tương đương;

– Tin học văn phòng trình độ B trở lên;

– Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, khả năng tư duy logic tốt; Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao; Đi công tác tại các tỉnh có dự án của Công ty triển khai trong thời gian dài

– Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định, quản lý dự án, giám sát thi công

– Sức khỏe tốt, ngoại hình khá

– Độ tuổi không quá 35 tuổi

– Ưu tiên; Nam

KHỐI BÁN LẺ – VIETINBANK
1.      Phòng Khách hàng ưu tiên
Chuyên viên chính Quản lý chất lượng dịch vụ – Triển khai các tiêu chuẩn, quy trình dịch vụ, quy chuẩn nhận diện nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho phân khúc khách hàng ưu tiên;

– Thực hiện chương trình kiểm tra đột xuất/định kỳ, giám sát và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ đối với Chi nhánh/Phòng giao dịch/Cán bộ phục vụ Khách hàng ưu tiên tại các Đơn vị;

Thực hiện đo lường mức độ hài lòng của Khách hàng ưu tiên (bao gồm SPDV thẻ)

– Đề xuất các yêu cầu về sự kiện cho Khách hàng ưu tiên quy mô lớn/ tổ chức các sự kiện quy  mô nhỏ và sự kiện chuyên đề, roadshow khác nhau theo mục đích, mục tiêu từng thời kỳ (sự kiện âm nhạc, sự kiện văn hóa, thể thao, sức khỏe, giáo dục,..);

– Triển khai các công việc đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và an toàn, chu đáo, hiệu quả.

– Tổng hợp, đánh giá kết quả và hiệu quả của từng sự kiện.

– Xây dựng, quy hoạch hệ sinh thái, cộng đồng ưu đãi gia tăng lợi ích cho các KHUT

– Trực tiếp tìm kiếm đối tác ưu đãi, các nguồn tài trợ, đàm phán, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững.

– Theo dõi, tổng hợp doanh số việc triển khai các chương trình phối kết hợp với các đối tác, các sản phẩm dịch vụ do đối tác cung cấp cho Khách hàng của NHCT và đánh giá hiệu quả, mối quan hệ để đề xuất các giải pháp phát triển quan hệ giữa NHCT và đối tác.

– Đề xuất  các hoạt động Marketing, truyền thông về Dịch vụ khách hàng ưu tiên

– Tham gia đào tạo cán bộ theo phân công của lãnh đạo phòng;

Trình độ:

– Tốt nghiệp hệ Chính quy các trường Đại học: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Loại Khá trở lên hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

– Chuyên ngành: Marketing, Kinh tế, Tài chính ngân hàng

– Ngoại ngữ: Anh văn (nếu có)

– Kỹ năng về tin học: Thành thạo Excel, Word, Power Point

CKINHNGHIỆMLIÊNQUAN:

– Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 năm trong lĩnh vực quản lý tàichính, ngân hàng, marketing

– Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Kinh nghiệm 02 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng chính sách, quản lý dịch vụ khách hàng, marketing và tổ chức sự kiện.

CKỸNĂNG:

– Kỹnăng:

+ Thông thạo MS office: Excel,Word, powerpoint;

+ Hiểu rõ các Quy định hạch toán, kế toán của Nhà nước; Sản phẩm dịch vụ trong NH;

– Kỹnăng mềm:

+ Khả năng giảng giải, giao tiếp tốt;

– Kỹ năng tạo ảnh hưởng…

 

2.      Phòng Phát triển kênh kinh doanh thay thế (NHĐT Ebank) – Khối Bán lẻ
Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh Triển khai các công việc liên quan đến Phát triển kinh doanh và Đào tạo Phát triển

1. Phát triển kinh doanh:

– Nghiên cứu, tham mưu  xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh NHĐT trong từng thời kỳ;

– Xây dựng các chính sách và kế hoạch kinh doanh, các chương trình Marketing, truyền thông các SPDV NHĐT. Định kỳ đánh giá và chỉnh sửa cho phù hợp.

– Giao kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh SPDV NHĐT cho các đơn vị trong hệ thống;

– Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị bảo mật;

– Phân công CVC đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

2. Đào tạo và Phát triển:

– Tham gia đào tạo kiến thức chuyên môn cho chi nhánh/phòng ban liên quan;

– Kèm cặp, hỗ trợ  các cán bộ trong nhóm

– Chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo…

– Công việc khác theo phân công của LĐP

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh C;

– Kỹ năng về tin học: Thành thạo tin học văn phòng

– Có kiến thức về ngân hàng điện tử; kiến thức marketing

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; 03 năm kinh nghiệm Phát triển kinh doanh

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các NHTM, TCTD về phát triển kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử .

Kỹ năng:

– Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và sáng tạo trong công việc;

– Kỹ năng bán hàng tốt; Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục giỏi;

– Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt;

– Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp

– Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực cao trong công việc;

Độ tuổi:  Không quá 35 tuổi, ngoại hình khá, có sức khỏe tốt.

2.      PHÒNG KINH DOANH THẺ MIỀN NAM – TRUNG TÂM THẺ VIETINBANK
1. Chuyên viên chính bán phát triển kinh doanh thẻ

 

Số lượng:

– Miền Trung: 01

– Miền Nam: 02

– Định hướng tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng mới (các khách hàng lớn, các ngân hàng, các đại lý);

– Tổ chức tìm kiếm, khai thác, chăm sóc nguồn khách hàng trực tiếp bao gồm ĐVCNT hoạt động theo chuỗi, các tập đoàn khách sạn, các khách sạn… nhằm tăng cường phát triển các ĐVCNT và chăm sóc các ĐVCNT để gia tăng số lượng khách hàng, tăng doanh số thanh toán và nguồn thu phí.

– Giám sát xây dựng các giải pháp bán SPDV theo từng dự án; Kiểm soát công tác triển khai, phối hợp với các phòng ban nghiên cứu tích hợp SPDV theo đặc thù của khách hàng; Thương thảo hợp đồng bán SPDV và triển khai cung cấp SPDV cho khách hàng; Giám sát tiến trình thực hiện hợp đồng.

– Định kỳ rà soát toàn bộ hoạt động của các dự án được giao để phân tích và đánh giá hiệu quả.

– Kiểm tra các hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ sau bán; Rà soát doanh số phát sinh, đánh giá hiệu quả hoạt động hỗ trợ bán và định hướng công tác chăm sóc.

 

Trình độ

Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng, Quản Trị kinh doanh, Marketing

Kinh nghiệm

03 năm trong lĩnh vực bán hàng, quan hệ khách hàng, tài chính – ngân hàng, nghiên cứu thị trường,  phân tích thông tin báo cáo.

Có kinh nghiệm làm việc liên quan tại các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Kỹ năng/Khả năng

Kỹ năng chuyên môn:

–  Thông thạo Excel, Word và Powerpoint;

–  Tiếng Anh: C, TOEIC 750, IELTS 5.5 trở lên

–  Nẵm vững những vấn đề pháp luật khác liên quan.

Kỹ năng mềm:

–  Kỹ năng khai thác thông tin;

–  Kỹ năng tự tìm hiểm sản phẩm, dịch vụ;

–  Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

–  Kỹ năng lập và viết báo cáo tốt;

–  Kỹ năng xây dựng, phát triển, duy trì các mối quan hệ;

–  Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt.

Độ tuổi: không quá 35; Sức khỏe tốt.

KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO
Phòng Quản lý rủi ro thị trường – Khối Quản lý rủi ro
Xây dưng mô hình quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản, lãi suất.

1.   Tham gia góp ý xây dựng mô hình, công cụ đo lường, giám sát RRTT, TKLS(định giá sản phẩm, đo lường giá trị chịu rủi ro, mô hình hành vi ứng xử, kiểm định mô hình, mô hình tính toán vốn chịu rủi ro và thực hiện tính toán vốn chịu RRTT, RRLS

2.   Tham giá góp ý xây dựng, thực hiện kiểm định sức căng (Stress testing), đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng, thiết kế các báo cáo kiểm định sức căng.

Xây dựng và đề xuất hạn mức QLRRTT, TKLS, thiết kế các báo cáo phân tích, giám sát RRTT, TKLS.

Quản trị thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu RRTT/TKLS

1.   Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ QLRRTT, TKLS, xây dựng mô hình;

Khảo sát cấu trúc, cơ sở dữ liệu và chất lượng dữ liệu nhằm kiểm soát các từ điển dữ liệu RRTT, TKLS;

Xây dựng chính sách QL RRTT/TKLS

Trình độ

Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyênngành:ngân hàng – tài chính/kinh tế-tài chính, hoặc chuyên ngành kỹ thuật tài chính (financial engineering), hoặc chuyên ngành QLRR

– Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh (nếu có)

– Các học vấn khác cần cho ngành nghề:

Kiến thức về báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng cân đối tài sản nguồn vốn của ngân hàng;

Kiến thức về hoạt động quản lý cân đối vốn của ngân hàng và sản phẩm Treasury

Hiểu biết về quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế Basel.

Kiến thức về thống kê, kinh tế lượng, toán tài chính;

Ưu tiên có chứng chỉ FRM, CFA,…

CKINHNGHIỆMLIÊNQUAN

– Trên 3 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng/ đầu tư/ tài chính doanh nghiệp/ phân tích thị trường/quản lý rủi ro tài chính;

Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệmtrong mảng quản lý cân đối vốn, QLRRTKLS, QLRRTT, kiểm toán ngân hàng, mảng modelling;

CKỸNĂNG

– Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng nhận diện, đánh giá rủi ro, chủ động đưa ra vấn đề và tìm hướng giải quyết;

Hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc kế toán, tài chính trong hoạt động ngân hàng; kiến thức về sản phẩm treasury; các chính sách quy định quy trình QLRRTT, TKLS trong quá trình xử lý công việc;

Hiểu và ứng dụng tốt các kiến thức nghiệp vụ QLRRTT, TKLS, các kỹ thuật tài chính và mô hình hành vi trong quá trình xử lý công việc;

Sử dụng thành thạo và ứng dụng tốt MS Office, đặc biệt là excel, phục vụ công tác phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình, báo cáo giám sát;

Ưu tiên cán bộ có khả năng sử dụng các phần mềm định lượng: STATA, EVIEW, SPSS…

– Kỹnăng mềm:

Thuyết trình, làm việc nhóm

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Kỹ năng thương thảo, đàm phán trong phối hợp công việc nội bộ và bên ngoài.

Phòng Pháp chế – Khối Quản lý rủi ro
1 Chuyên viên chính Pháp chế – Tư vấn pháp luật cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm: huy động vốn, cấp tín dụng, hoạt động đầu tư các công cụ tài chính; cung ứng các dịch vụ thanh toán, …

– Tư vấn giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực xử lý nợ và tố tụng, bao gồm: đánh giá, tư vấn lựa chọn/áp dụng biện pháp xử lý đối với khoản nợ; tư vấn về thủ tục, hồ sơ, lựa chọn/áp dụng biện pháp giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại: Tòa án, Trọng tài thương mại, Thi hành án dân sự, bao gồm các tranh chấp liên quan đến:huy động vốn, cấp tín dụng, hoạt động đầu tư, cung ứng các dịch vụ thanh toán; tranh chấp về lao động và hoạt động kinh doanh khác.

– Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị nội bộ: Bao gồm các họat động quản trị, điều hành trong phân quyền, giao quyền và ủy quyền và các họat động, công việc  liên quan đến mua sắm, đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; cho thuê, bán, chuyển nhượng tài sản …

– Tư vấn, soạn thảo, rà soát, đàm phán các loại Hợp đồng trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, mua sắm và chuyển nhượng tài sản của Ngân hàng; soạn thảo văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế; rà soát, đưa ra ý kiến tư vấn trong việc soạn thảo, ban hành văn bản chính sách của ngân hàng.

– Nghiên cứu, cập nhập các văn bản pháp luật, thông tin pháp lý, chế độ, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực  họat động của ngân hàng.

Bằng cấp/Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học/trên đại học các trường: Đại học Luật Hà Nội, KhoaLuật – ĐH Quốc Gia, Khoa Luật – ĐH Kinh tế quốc dân, Khoa Luật quốc tế – Học viện Ngoại giao, hệ chính quy, hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài Chuyên ngành Luật;

Phẩm chất/Năng lực/Kỹ năng cần thiết:

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc; Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục đối tác

Kinh nghiệm công tác

Có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác pháp chế và/hoặc hoạt động tín dụng, xử lý tranh chấp và/hoặc công tác tại các Ngân hàng thương mại hoặc Công ty Luật: tối thiểu 03 năm

Trình độ ngoại ngữ/tin học:

– Tiếng Anh

– Thành thạo tin học văn phòng.

 

Yếu tố khác:

– Ưu tiên nam giới

– Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

-Ưu tiên đối với ứng viên đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác tại các Ngân hàng thương mại.

2 Chuyên viên Pháp chế – Tư vấn pháp luật cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm: huy động vốn, cấp tín dụng, hoạt động đầu tư các công cụ tài chính; cung ứng các dịch vụ thanh toán, …

– Tư vấn giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực xử lý nợ và tố tụng, bao gồm: đánh giá, tư vấn lựa chọn/áp dụng biện pháp xử lý đối với khoản nợ; tư vấn về thủ tục, hồ sơ, lựa chọn/áp dụng biện pháp giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại: Tòa án, Trọng tài thương mại, Thi hành án dân sự, bao gồm các tranh chấp liên quan đến:huy động vốn, cấp tín dụng, hoạt động đầu tư, cung ứng các dịch vụ thanh toán; tranh chấp về lao động và hoạt động kinh doanh khác.

– Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị nội bộ: Bao gồm các họat động quản trị, điều hành trong phân quyền, giao quyền và ủy quyền và các họat động, công việc  liên quan đến mua sắm, đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; cho thuê, bán, chuyển nhượng tài sản …

– Tư vấn, soạn thảo, rà soát, đàm phán các loại Hợp đồng trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, mua sắm và chuyển nhượng tài sản của Ngân hàng; soạn thảo văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế; rà soát, đưa ra ý kiến tư vấn trong việc soạn thảo, ban hành văn bản chính sách của ngân hàng.

– Nghiên cứu, cập nhập các văn bản pháp luật, thông tin pháp lý, chế độ, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực  họat động của ngân hàng.

Bằng cấp/Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học/trên đại học các trường: Đại học Luật Hà Nội, KhoaLuật – ĐH Quốc Gia, Khoa Luật – ĐH Kinh tế quốc dân, Khoa Luật quốc tế – Học viện Ngoại giao, hệ chính quy, hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài Chuyên ngành Luật;

Phẩm chất/Năng lực/Kỹ năng cần thiết:

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc; Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục đối tác

Kinh nghiệm công tác

Có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác pháp chế và/hoặc hoạt động tín dụng, xử lý tranh chấp và/hoặc công tác tại các Ngân hàng thương mại hoặc Công ty Luật: tối thiểu 01 năm

Trình độ ngoại ngữ/tin học:

– Tiếng Anh

– Thành thạo tin học văn phòng.

Yếu tố khác:

– Ưu tiên nam giới

– Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

-Ưu tiên đối với ứng viên đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác tại các Ngân hàng thương mại.

KHỐI VẬN HÀNH
1.      TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – KHỐI VẬN HÀNH
1 Nhân viên chăm sóc khách hàng (Hợp đồng khoán gọn) 1. Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi/tương tác đến từ khách hàng quan điện thoại và qua e mail:

Tư vấn cho KH về các sản phẩm-dịch vụ của Ngân hàng;

Xác nhận, cung cấp thông tin cho KH;

Hỗ trợ KH giao dịch;

Xử lý các yêu cầu trong quá trình KH sử dụng  sản phẩm-dịch vụ của Ngân hàng;

Tiếp nhận, xử lý khiếu nại, phản hồi của KH.

2. Thực hiện gọi ra: Tiếp thị, khảo sát, thúc đẩy bán hàng. Thu thập thông tin KH phục vụ các mục đích quản trị, kinh doanh của Ngân hàng.

3. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao trong từng thời kỳ.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, tài chính.

– Có khả năng nghe nói tiếng Anh tốt, trực tiếp làm việc được với KH bằng tiếng Anh.

– Thành thạo sử dụng máy tính và tin học văn phòng.

Kỹ năng, phẩm chất:

– Có kỹ năng giao dịch qua điện thoại tốt. Nói tiếng phổ thông, phát âm chuẩn (không nói ngọng, nói lắp), lưu loát, truyền cảm. Thính lực tốt.

– Năng động, linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm. Có khả năng làm nhiều việc đồng thời.

– Tuân thủ tốt kỷ luật. Trung thực.

– Có khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc theo ca và làm ca đêm.

Độ tuổi:

Không quá 30 tuổi, ngoại hình khá, có sức khỏe tốt.

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm là Giao dịch viên, cán bộ quan hệ khách hàng, cán bộ CSKH tại các ngân hàng, tổ chức Tài chính.

 

2.      Phòng Quản lý hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh – Khối vận hành
Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ – Tham gia và chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích yêu cầu quản lý nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ, quy trình xử lý, quy trình hạch toán kế toán, báo cáo thống kê, báo cáo quản lý. Tham gia hỗ trợ, quản lý và giám sát nghiệp vụ trên các hệ thống công nghệ của VietinBank đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN và các quy định/quy trình của NHCT, đảm bảo theo thông lệ quốc tế, có tính mở rộng và phù hợp với xu hướng phát triển dịch vụ hiện đại.

– Thực hiện đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ, cải tiến hệ thống công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh và phòng ngừa hạn chế rủi ro tiềm ẩn.

– Hỗ trợ người dùng tác nghiệp trên hệ thống

– Đầu mối/Tham gia xây dựng văn bản chính sách, triển khai sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến hệ thống

– Đề xuất các biện pháp giám sát, phòng ngừa rủi ro trong vận hành các hệ thống nghiệp vụ

– Tham gia triển khai các hệ thống công nghệ tại VietinBank và triển khai mở rộng toàn hệ thống. Thực hiện giám sát hoạt động các hệ thống, chương trình, ứng dụng do đối tác cung cấp phát triển. Quản lý và hỗ trợ hoạt động trước, trong và sau triển khai.

TRÌNHĐỘ

Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

– Chuyên ngành:Tài chính/ngân hàng/kế toán/kiểm toán.

– Trình độ ngoại ngữ:Tiếng Anh

Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng

C KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tư vấn cho ngân hàng

CKỸNĂNG

– Kỹ năng chuyên môn:

Hiểu biết về lĩnh vực tài chính ngân hàng

Có khả năng đọc hiểu, phân tích các tài liệu chuyên ngành

– Kỹnăng mềm:

Kỹ năng làm việc nhóm;

Kỹ năng giao tiếp.

Tiếng Anh thành thạo làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài.

C YÊU CẦU KHÁC

Tuổi đời không quá 35. Ưu tiên ứng viên đã được đào tạo thạc sỹ hoặc đào tạo tại nước ngoài đúng chuyên ngành..

3.      PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1 Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng

(Chỉ tiêu: 01)

 

– Xây dựng văn bản, quy định trong lĩnh vực quản lý chất lượng.

– Đề xuất, triển khai các công cụ, biện pháp quản lý chất lượng tiên tiến.

– Hướng dẫn triển khai và đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị.

-Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng.

– Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các mô hình, phương pháp, công cụ cải tiến hiện đại phù hợp với từng loại hình nghiệp vụ, từng loại đơn vị.

– Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy công tác cải tiến liên tục, toàn hàng.

– Phân tích, đánh giá các yêu cầu cải tiến, đề xuất cải tiến, giám sát các hoạt động cải tiến đạt kết quả.

– Hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai các hoạt động quản lý chất lượng.

– Thực hiện các báo cáo định kỳ theo chuyên đề quản lý chất lượng theo phân công của BLĐ.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường ĐH công lập lớn như: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,… hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

– Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng, Quản lý chất lượng, kiểm toán hoặc các ngành có liên quan;

– Có tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng/Quản lý chất lượng dịch vụ.

– Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh.

— Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến.

Kỹ năng/phẩm chất:

– Giao tiếp, quản lý các mối quan hệ tốt.

– Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, tư duy logic và kiểm soát tiến độ tốt.

– Sáng tạo, có nhiều ý tưởng mới.

Yêu cầu khác:

– Tuổi đời không quá 40.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các hoạt động cải tiến, quản lý chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực NH hoặc các ngành dịch vụ.

2 Chuyên viên chính  quản lý chất lượng

(Chỉ tiêu: 03)

 

 

– Tham gia  triển khai, hỗ trợ triển khai, đánh giá giám sát việc triển khai các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tại các đơn vị (ISO, SLA, 5S,…) quy mô toàn hàng.

– Tư vấn xây dựng và thẩm định cam kết chất lượng (SLAs) theo nghiệp vụ, dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trên toàn hệ thống.

– Thực hiện các chương trình kiểm tra đánh giá chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trên toàn hệ thống.

– Thực hiện các chương trình điều tra sự hài lòng của khách hàng.

— Theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng dịch vụ tại các đơn vị.

– Đo lường kết quả,phân tích hiệu quả các hoạt động cải tiến đã hoàn thành và đánh giá việc áp dụng các quy trình đã được cải tiến tại các đơn vị.

– Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai các hoạt động quản lý chất lượng.

– Thực hiện các báo cáo định kỳ theo chuyên đề quản lý chất lượng theo phân công của BLĐ.

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường ĐH công lập lớn như: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,… hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài.

–  Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng, Quản lý chất lượng, kiểm toán hoặc các ngành có liên quan;

– Có tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng/Quản lý chất lượng dịch vụ.

– Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh.

– Tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng/phẩm chất:

– Giao tiếp, quản lý các mối quan hệ tốt.

– Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, tư duy logic tốt và quản lý thời gian tốt.

– Sáng tạo, có nhiều ý tưởng mới.

Yêu cầu khác:

– Tuổi đời không quá 35.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các hoạt động cải tiến trong lĩnh vực ngân hàng hoặc các ngành dịch vụ.

MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI

TRUNG TÂM QUẢN LÝ TIỀN MẶT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1 Kế toán


(02 chỉ tiêu)

– Thực hiện hạch toán mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, ấn chỉ và chi tiêu nội bộ bảo đảm việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán được chính xác, đầy đủ và tuân thủ các quy định của Nhà nước và NHCT.

– Thực hiện xuất, nhập, theo dõi ấn chỉ quan trọng trên hệ thống

– Thực hiện phân tích và báo cáo số liệu kế toán phục vụ hoạt động của Trung tâm

– Kiểm soát sau các giao dịch, bút toán được hạch toán trong ngày đảm bảo đúng tính chất, hồ sơ hợp lệ, tính và thu phí (nếu có) đầy đủ, chính xác

– Kiểm tra và đối chiếu các báo cáo kế toán, báo cáo giao dịch toàn chinh nhánh

– Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng Điều hoà tiền mặt

Trình độ:

– Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên các trường ĐH công lập lớn như: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng…. hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính/Ngân hàng/Kế toán/Kiểm toán

–  Có hiểu biết về hoạt động ngân hàng

– Nắm vững nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán

– Nắm vững quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ kế toán của Nhà nước, NHCT

Kinh nghiệm:

– Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ngân hàng

– Ưu tiên các ứng viên đang làm việc tại Vietinbank

Kỹ năng:

– Thành thạo tin học văn phòng

– Cẩn thận, chu đáo, có tinh thần trách nhiệm cao

2 Kiểm ngân/Chủ hàng (06 chỉ tiêu) – Phụ trách chung trên đường vận chuyển, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn toàn bộ hàng đặc biệt được vận chuyển;

·         Tổ chức và thực hiện việc giao nhận, bốc xếp, vận chuyển hàng đặc biệt.

·         Báo cáo Lãnh đạo Trung tâm khi có tình huống mất an toàn xảy ra trên đường vận chuyển.

·         Thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu tiền ngoại tệ tại cơ quan Hải quan (nếu có).

·         Kiểm đếm, chọn lọc tiền theo đúng quy định của NHNN, NHCT. Kiểm tra, phát hiện tiền lẫn loại, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền giả, tiền nghi giả để xử lý theo quy định.

·         Hỗ trợ Thủ kho/Giao dịch viên giao nhận tiền mặt.

·         Phản ánh kịp thời đến Giám đốc Trung tâm/Trưởng phòng quản lý kho quỹ những hiện tượng bất thường trong quá trình kiểm đếm.

·         Nhận các hộp tiền ATM đã niêm phong (chu kỳ mới) để đưa vào máy ATM.

·         Lấy và kiểm đếm số tiền còn lại trong các hộp tiền lấy từ ATM.

·         Chịu trách nhiệm bồi thường vật chất nếu không tuân thủ quy trình, gây tổn thất thiếu, mất TM của quỹ ATM do đặt các hộp tiền sai vị trí quy định hoặc nhập sai số tiền đã nạp vào ATM.

·         Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Quản  lý tiền mặt và kho quỹ

Trình độ:

·         Tốt nghiệp Đại học hệ công lập chuyên ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng/kế toán trở lên

·         Có hiểu biết về hoạt động ngân hàng

·         Nắm vững các quy định, quy trình nghiệp vụ Tiền tệ kho quỹ của NHNN và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

·         Khả năng nhận biết tiền thật, tiền giả

Kinh nghiệm:

·         Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kho quỹ

·         Ưu tiên các ứng viên đang làm việc tại Vietinbank

Kỹ năng:

·         Thành thạo tin học văn phòng

·         Cẩn thận, chu đáo, có tinh thần trách nhiệm cao

 

PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ
1 Chuyên viên Quản lý Tài chính Kế toán

(Chỉ tiêu: 01)

 

·         Nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán; các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán; rà soát, đánh giá, tham gia góp ý xây dựng đối với các cơ chế, quy chế, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của hệ thống NHTMCPCT Việt Nam.

·         Khai thác, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính kế toán theo chiều Chi nhánh và toàn hàng để phát hiện các vấn đề bất thường.

·         Xây dựng đề cương, thực hiện kiểm toán chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế tại các đơn vị.

·         Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra báo cáo cân đối TK kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT.

 

Trình độ:

·      Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

·      Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

·      Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

·      Tin học văn phòng thành thạo

·      Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

·      Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

·      Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

·      Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

·      Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

·      Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

·      Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

·      Hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán, thuế, lập BCTC của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro trong hoạt động quản lý tài chính kế toán;

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm tra, kiểm toán; ứng viên từng làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có chứng chỉ CPA và am hiểu về thuế Việt Nam hoặc giữ chức vụ trưởng/phó phòng kế toán.

 

2 Chuyên viên chính Quản lý Tài chính Kế toán

(Chỉ tiêu: 01)

 

·         Nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán; các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán; rà soát, đánh giá, tham gia góp ý xây dựng đối với các cơ chế, quy chế, các quy trình nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán của hệ thống NHTMCPCT Việt Nam.

·         Khai thác, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính kế toán theo chiều Chi nhánh và toàn hàng để phát hiện các vấn đề bất thường.

·         Xây dựng đề cương, thực hiện kiểm toán chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế tại các đơn vị.

·         Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra báo cáo cân đối TK kế toán của các đơn vị trong hệ thống NHCT.

 

Trình độ:

·      Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

·      Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

·      Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

·      Tin học văn phòng thành thạo

·      Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

·      Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

·      Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

·      Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

·      Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

·      Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

·      Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

·      Hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán, thuế, lập BCTC của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro trong hoạt động quản lý tài chính kế toán;

·      Có khả năng hướng dẫn và định hướng cho một nhóm từ (2 đến 3 người) sau khi được định  hướng bởi cấp quản lý;

·      Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm tra, kiểm toán; ứng viên từng làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có chứng chỉ CPA và am hiểu về thuế Việt Nam hoặc giữ chức vụ trưởng/phó phòng kế toán.

 

 

 

3 Chuyên viên chính Tín dụng – Đầu tư

(Chỉ tiêu: 01)

 

·         Đầu mối/tham gia rà soát, nêu ý kiến phản biện đối với các Dự thảo văn bản và/hoặc văn bản nội bộ NHCT đã được ban hành.

·         Đầu mối/tham gia giám sát hoạt động về hoạt động cấp tín dụng, hoạt động công ty con, giám sát toàn hàng…

·         Xây dựng đề cương, thực hiện kiểm toán chuyên sâu về lĩnh vực tín dụng, đầu tư

Đầu mối/tham gia thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ/đột xuất một/một số khoản mục tín dụng, đầu tư TPDN, góp vốn mua cổ phần của NHCT.

Trình độ:

·      Tốt nghiệp đại học trở lên các trường: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Bách khoa, ĐH khoa học tự nhiên (đối với vị trí KTV CNTT) hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

·      Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Tin học, Công nghệ thông tin

Yêu cầu:

·      Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

·      Tin học văn phòng thành thạo

·      Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ Ngân hàng. Hiểu biết sâu về luật NHNN, luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự.

·      Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin

·      Có kiến thức, kỹ năng về KTNB

·      Nhanh nhẹn, khả năng tư duy và thích ứng, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, giao tiếp tốt;

·      Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt.

·      Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, kiểm toán viên kiểm toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài;

·      Độ tuổi: Không quá 35 tuổi;

·      Có khả năng hướng dẫn và định hướng cho một nhóm từ (2 đến 3 người) sau khi được định  hướng bởi cấp quản lý;

·      Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc

·      Có hiểu biết các quy định cơ bản của pháp luật về hoạt động của NHTM/tín dụng đầu tư của NHTM/Kiểm toán nội bộ tại TCTD; Thông lệ quốc tế về NHTM/quản trị rủi ro NHTM.

Kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tín dụng.

 

TRUNG TÂM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
1.      Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm – Trung tâm TTTM
Nhân viên nghiệp vụ Tài trợ thương mại Mô tả công việc (Tóm tắt các nhiệm vụ chính):

– Theo dõi và quản quản lý tài sản, sang thiết bị của phòng.

– Đầu mối theo dõi, quản lý, phân phối và đề xuất với BLĐ phòng mua trang thiết bị và văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của phòng.

– Tổng hợp, theo dõi công tác nhân sự, ngày công, tiền lương các cán bộ của phòng.

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, ISO của phòng.

– Đầu mối sắp xếp, bố trí phòng họp, tiếp đón các đoàn khách đến thăm và làm việc với Trung tâm TTTM

– Xử lý các giao dịch TTQT&TTTM đơn giản do phòng phụ trách theo yêu cầu của các CN và phòng ĐCTC.

– Tổng hợp số liệu, thông tin từ chi nhánh, các phòng nghiệp vụ tại TT TTTM và tiếp nhận yêu cầu của CN và xử lý thông tin, thực hiện việc hỗ trợ giải quyết các vấn đơn giản, lập các báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.

-Tổng hợp thông tin, thực hiện các báo cáo cập nhật tình hình các ĐCTC trong nước định kỳ hoặc đột suất theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng;

-Tham gia chuẩn bị cho các khóa đào tạo về marketing, bán sản phẩm TTTM do NH nước ngoài thực hiện dành cho cán bộ NHCT: liên hệ, thu xếp tổ chức đào tạo, dịch tài liệu đào tạo đơn giản.

– Thực hiện báo cáo theo quy định NHCTVN/ Trung tâm TTTM và theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

– Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/phân công của Lãnh đạo phòng/BGĐ Trung tâm TTTM.

– Bằng cấp: Đại học chính quy các trường công lập tại Việt Nam hoặc các trường Đại học danh tiếng tại nước ngoài – Chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính- Ngân hàng, Thanh toán quốc tế.

– Phẩm chất/Năng Lực/Kỹ năng cần thiết: Làm việc độc lập, kỹ năng Giao tiếp – trình bày tốt, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc. Nắm vững các thông lệ quốc tế về Thanh toán quốc tế – Tài trợ Thương mại.

– Trình độ ngoại ngữ/tin học: Thông thạo tiếng Anh tài chính ngân hàng, Tin học văn phòng

– Yếu tố ưu tiên (nếu có ):

1. Ưu tiên cán bộ TTTM của các chi nhánh NHCTVN.

2. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc liên quan nghiệp vụ Tài trợ Thương mại, Thanh toán quốc tế.

2.      Phòng Xuất khẩu – Trung tâm TTTM
Nhân viên nghiệp vụ Tài trợ thương mại Mô tả công việc (Tóm tắt các nhiệm vụ chính):

– Tiếp nhận, kiểm tra thông tin hồ sơ/chứng từ từ chi nhánh/khách hàng/định chế tài chính khác.

– Trực tiếp xử lý, khởi tạo, các giao dịch thanh toán chứng từ xuất khẩu bao gồm: Thông báo LC xuất khẩu; nhận, kiểm tra, hoàn thiện và gửi chứng từ theo LC, nhờ thu xuất khẩu có tính chất đơn giản.

– Báo cáo các vướng mắc, khó khăn phát sinh.

– Trực tiếp tư vấn cho khách hàng và chi nhánh các giao dịch xuất khẩu có tính chất đơn giản;

– Kiểm soát tính tuân thủ về nghiệp vụ thanh toán chứng từ LC và nhờ thu Xuất khẩu của các chi nhánh phụ trách trong phạm vị xử lý tác nghiệp tập trung.

– Thực hiện báo cáo theo quy định NHCTVN/ Trung tâm TTTM và theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

Yêu cầu:

Bằng cấp: Đại học chính quy các trường công lập tại Việt Nam hoặc các trường Đại học danh tiếng tại nước ngoài – Chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính- Ngân hàng, Thanh toán quốc tế.

 

Phẩm chất/Năng Lực/Kỹ năng cần thiết: Làm việc độc lập, kỹ năng Giao tiếp tốt, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc. Nắm vững các thông lệ quốc tế về Thanh toán quốc tế – Tài trợ Thương mại.

 

Trình độ ngoại ngữ/tin học: Thông thạo tiếng Anh tài chính ngân hàng, Tin học văn phòng

 

Yếu tố ưu tiên (nếu có ):

1. Ưu tiên cán bộ TTTM của các chi nhánh NHCTVN.

2. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc liên quan nghiệp vụ Tài trợ Thương mại, Thanh toán quốc tế.

3.      Phòng Bảo lãnh & Nhập khẩu 2- Trung tâm TTTM
Nhân viên nghiệp vụ Tài trợ thương mại Mô tả công việc (Tóm tắt các nhiệm vụ chính):

– Tiếp nhận, kiểm tra thông tin, thẩm định nội dung hồ sơ/chứng từ liên quan đến nghiệp vụ LC, nhờ thu Nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng và các giao dịch TTTM khác trong phạm vi thẩm quyền, trực tiếp khởi tạo, xử lý các giao dịch Lc, nhờ thu nhập khẩu và bảo lãnh, báo cáo, đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền

– Tư vấn các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ được phân công, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ bảo lãnh, LC, nhờ thu nhập khẩu của chi nhánh,  kiểm tra các yêu cầu nới lỏng điều kiện thực hiện  giao dịch

– Thực hiện báo cáo theo quy định NHCTVN/ Trung tâm TTTM và theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

– Làm các công việc khác khi được yêu cầu

Yêu cầu:

Bằng cấp: Đại học chính quy các trường công lập tại Việt Nam hoặc các trường Đại học danh tiếng tại nước ngoài – Chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính- Ngân hàng, Thanh toán quốc tế.

Phẩm chất/Năng Lực/Kỹ năng cần thiết: Làm việc độc lập, kỹ năng Giao tiếp tốt, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc. Nắm vững các thông lệ quốc tế về Thanh toán quốc tế – Tài trợ Thương mại.

Trình độ ngoại ngữ/tin học: Thông thạo tiếng Anh tài chính ngân hàng, Tin học văn phòng

Yếu tố ưu tiên (nếu có ):

1. Ưu tiên cán bộ TTTM của các chi nhánh NHCTVN.

2. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc liên quan nghiệp vụ Tài trợ Thương mại, Thanh toán quốc tế.

II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/07/2018

– Hình thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tuyến, Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn dưới đây:

– Đối với ứng viên bên ngoài: Đăng nhập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

Lưu ý:

– Khi nộp hồ sơ trực tuyến, Ứng viên bắt buộc phải đính kèm file khi nộp hồ sơ (nếu không sẽ bị loại hồ sơ) gồm có các file sau:

+ Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây).

+ Scan (ảnh chụp) Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB)).

Tham khảo chi tiết hướng dẫn dành cho ứng viên Tại đây

– VietinBank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

– VietinBank không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của VietinBank trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.

Nguồn tin: tuyendung.vietinbank.vn

Các bài đã đăng