Ngân hàng tuyển dụng, Vietinbank

26/03/2018

ViettinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu trên toàn hệ thống

ViettinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu trên toàn hệ thống  như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU

– Số lượng: gần 900 chỉ tiêu tại 120 chi nhánh trên toàn hệ thống.

– Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ từ ngày 25/03 đến hết ngày 15/04/2018

– Chi tiết chỉ tiêu các vị trí Nghiệp vụ: QHKH, Giao dịch viên xem  Tại đây

– Chi tiết chỉ tiêu các vị trí: Tổ chức hành chính, tiền tệ kho quỹ, văn thư, lái xe…. xem  Tại đây

3. Mô tả công việc:

TT Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Yêu cầu
1. Quan hệ khách hàng Bán lẻ  (Cá nhân, ưu tiên, siêu vi mô, tín dụng bán lẻ) –   Chủ động tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới, bán hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng;

–   Tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc, nhu cầu của khách hàng;

–   Thực hiện chào bán và bán chéo Sản phẩm dịch vụ của NHCT;

–   Thẩm định sơ bộ hồ sơ vay vốn, đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng;

–   Thu hồi các khoản nợ trong hạn, nợ quá hạn, nợ xấu, nợ XLRR/ Quản lý thông tin khách hàng;

v Chuyên ngành đào tạo:

Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh,  Marketing, Chứng khoán

v Kỹ năng

–  Lập kế hoạch bán hàng

–  Bán hàng hiệu quả

–  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ

–  Giao tiếp, đàm phán

v Kiến thức:

–  Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ NH

–  Có khả năng nhận biết, theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong công tác bán hàng

–     Đối với ứng viên dự thi vị trí RM FDI ngôn ngữ nào (Anh/Trung/Nhật/Hàn) phải thành thạo trong giao tiếp và văn bản thương mại tại ngôn ngữ đó (Anh/Trung/Nhật/Hàn), ưu tiên các ứng cử viên du học tại các quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Anh/Trung/Nhật/Hàn và/hoặc có chứng chỉ như sau hoặc tương đương:

+   Tiếng Anh: TOEIC 780 hoặc IELTS 6.0 hoặc TOEFL IBT 78  hoặc TOEFL CBT 210;

+   Tiếng Trung: HSK cấp 5 (hoặc HSK cũ cấp 7) hoặc TOLFC cấp 4;

+   Tiếng Nhật: JLPT N2;

+   Tiếng Hàn Quốc: TOPIK 4;

v Kinh nghiệm:Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu  02 năm kinh nghiệm tín dụng đối với vị trí QHKHDN và 01 năm đối với QHKH Bán lẻ/QHKH ưu tiên

2. Quan hệ khách hàng KHDN (KHDN  lớn, KHDN vừa & nhỏ) –   Chủ động tìm kiếm khách hàng, bán hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng;

–   Thẩm định sơ bộ tín dụng;

–   Kiểm tra khách hàng trước, trong và sau khi cấp tín dụng, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, phối hợp xử lý và thu hồi nợ xấu của khách hàng được phân công phụ trách;

–   Quản lý thông tin khách hàng cập nhật thông tin khách hàng cung cấp cho các bộ phận có liên quan để phục vụ công tác cảnh bảo sớm;

3. Tài trợ thương mại –   Phối hợp bộ phận Quan hệ khách hàng (QHKH) tiếp thị, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm Tài trợ thương mại của NHCTVN;

–   Thực hiện các nghiệp vụ Tài trợ thương mại tại chi nhánh (kiểm soát, đối chiếu, chấm chứng từ, báo cáo…) theo quy định của NHCT;

–   Theo dõi các khoản tài trợ, chiết khấu, các nghĩa vụ thanh toán của khách hàng với ngân hàng;

–   Thực hiện các công việc khác có liên quan

v Chuyên ngành đào tạo:

Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế,  Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán, Thanh toán quốc tế

v Kỹ năng

–          Bán hàng, tiếp thị

–          Phân tích, tổng hợp

–          Giao tiếp, đàm phán

v Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

4. Tư vấn tài chính –   Tư vấn, trực tiếp bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuộc các phân khúc khách hàng bán lẻ cho các khách hàng vãng lai tại sảnh giao dịch của Chi nhánh/PGD;

–   Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao dịch;

–   Duy trì quan hệ khách hàng, khai thác danh sách khách hàng hiện hữu, khách hàng tiềm năng để tiếp thị sản phẩm mới;

–   Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc từ khách hàng trong phạm vi thẩm quyền;

–   Đề xuất các sản phẩm, cơ chế, chính sách đặc thù theo phân khúc/nhóm KH quản lý;

–   Phân tích khách hàng và nhu cầu vay vốn của khách hàng  gửi cán bộ thẩm định/cấp có thẩm quyền khi đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng và chịu trách nhiệm đối với các khoản tín dụng được cấp;

–   Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống; Thu hồi các khoản nợ trong hạn đối với các khách hàng được giao quản lý;

–   Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ quá hạn/nợ xấu.

v Chuyên ngành đào tạo:

Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế,  Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán

v Kỹ năng

–  Bán hàng, tiếp thị

–  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ

v Kiến thức

–  Kiến thức về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

–  Nắm vững các quy định pháp lý về tín dụng

v Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

5. Hỗ trợ bán hàng (SS) §  Chăm sóc khách hàng:

–   Phối hợp triển khai lắp đặt máy POS, thẻ tín dụng, thẻ nội địa;

–   Phối hợp thẩm định: địa điểm lắp đặt POS, doanh số, lợi nhuận, nhu cầu thanh toán thẻ của chủ thẻ tại đơn vị;

–   Quản lý và chăm sóc chủ Đơn vị chấp nhận thẻ/ Thu ngân;

–   Triển khai các chương trình khuyến mãi cho các đơn vị dạng chuỗi lớn (Big C, Nguyễn Kim, Mai Son…);

–   Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tra soát, nhờ thu, hoàn trả, tham gia xử lý các khiếu nại của chủ thẻ;

–   Quản lý thông tin khách hàng phát hành thẻ, hoàn thiện dữ liệu, trả thẻ khách hàng…

–   Hỗ trợ hoạt động ngân hàng điện tử.

§  Tác nghiệp trên hệ thống

–   Tác nghiệp trên hệ thống ITC; hoàn thiện “các yêu cầu về hồ sơ” của thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử; Xử lý hồ sơ phát hành thẻ tín dụng, nội địa…

–   Xử lý khiếu nại thẻ; xử lý lỗi thẻ tín dụng…

–   Xử lý các yêu cầu phát hành lại, gia hạn thẻ, đóng contract, thay đổi thông tin của chủ thẻ…

–   Nhắc nợ khách hàng; Theo dõi thu hồi nợ;

–   Đăng ký các dịch vụ trên ITC: Đăng ký thanh toán online; SMS banking, trích nợ tự động; Miễn giảm lãi, phí.

v Chuyên ngành đào tạo:

Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán

v Kỹ năng

–  Bán hàng, tiếp thị

–  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ

v Kiến thức

–  Kiến thức về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

–  Nắm vững các quy định pháp lý về tín dụng

v Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

6. Cán bộ Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh Thực hiện các phần việc tín dụng bao gồm:

– Soạn thảo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các văn bản sửa đổi/bổ sung/thanh lý hợp đồng.

– Thực hiện công chứng/ chứng thực hợp đồng bảo đảm và đăng ký/ thay đổi/ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định/quy trình hiện hành.

– Thực hiện các thủ tục nhập/xuất hồ sơ TSBĐ, quản lý hồ sơ TSBĐ trong thời gian tạm xuất

– Kiểm soát hồ sơ TD trước khi cấp TD.

– Tác nghiệp trên các phần mềm quản lý TD.

– Quản lý và lưu hồ sơ tín dụng.

Kinh nghiệm

  • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Kỹ năng/Khả năng

  • Nắm vững về quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng NH; có kiến thức NHTM;
  • Có hiểu biết về các phần mềm/chương trình liên quan đến nghiệp vụ thẩm định, quản lý khoản vay, quản lý TSBĐ
  • Có tính tuân thủ cao, cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
  • Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp, khả năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt;
  • Thành thạo Word, Excel.

Độ tuổi, ưu tiên

  • Ưu tiên nam giới;
  • Độ tuổi không quá 35; Sức khỏe tốt.
7. Giao dịch viên –   Trực tiếp xử lý các giao dịch tại quầy (hạch toán, quản lý tài liệu chứng từ, kiểm đếm, thu chi tiền mặt…)

–   Chủ động tư vấn, tiếp thị khách hàng khi đến quầy giao dịch.

–   Thực hiện chào bán và bán chéo Sản phẩm dịch vụ của NHCT

–   Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến quy trình giao dịch, các sản phẩm dịch vụ thu hút khách hàng;

v Chuyên ngành đào tạo:

Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Chứng khoán

v Kỹ năng

–  Giao tiếp, thuyết phục

–  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ

–  Phân tích, tổng hợp

Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ NH

v Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

8. Kế toán nội bộ –   Thực hiện quản lý, hạch toán chi tiêu nội bộ

–   Theo dõi, quản lý Tài sản, công cụ dụng cụ và các ấn chỉ, vật liệu tại chi nhánh

–   Thực hiện công tác hạch toán, theo dõi cân đối tài khoản tại chi nhánh

v Chuyên ngành đào tạo:

Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Chứng khoán…

v Kỹ năng

–  Giao tiếp, thuyết phục

–  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ

–  Phân tích, tổng hợp

v Kiến thức: Có kiến thức về Kế toán-kiểm toán Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

9. Hậu kiểm – Tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu các tài liệu kế toán phát sinh sau các giao dịch từ các bộ phận liên quan;

– Báo cáo Trưởng phòng kế toán và/hoặc Lãnh đạo đơn vị về các sai sót, điều chỉnh bất thường phát hiện trong quá trình hậu kiểm;

– Phối hợp các bộ phận/đơn vị liên quan khắc phục và xử lý kịp thời các sai sót trong quá trình hậu kiểm;

– Thực hiện sắp xếp, đóng gói và chuyển tài liệu kế toán vào kho lưu trữ theo đúng quy định;

–  Lập báo cáo công tác hậu kiểm

v Chuyên ngành đào tạo:

Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Chứng khoán…

v Kỹ năng

–  Giao tiếp, thuyết phục

–  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ

–  Phân tích, tổng hợp

Kiến thức: Có kiến thức về Kế toán-kiểm toán Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

10. Kỹ sư điện toán –  Vận hành, triển khai hệ thống CNTT tại chi nhánh: Thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thông tin điện toán tại chi nhánh; Hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ chi nhánh sử dụng hệ thống CNTT, các chương trình phần mềm mới và công tác an toàn bảo mật của hệ thống CNTT; Đầu mối cung cấp các báo cáo chiết xuất từ hệ thống để phục vụ báo cáo cho hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị,…;

–  Hỗ trợ dịch vụ khách hàng: Đầu mối phối hợp các phòng nghiệp vụ tại chi nhánh hỗ trợ và xử lý kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm dịch vụ thẻ, NHĐT, các giao dịch ngoài quầy trên các kênh giao dịch;

– Công tác khác: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điện toán, quản lý, sử dụng các thiết bị CNTT tại chi nhánh; các công việc khác có liên quan theo phân công của cấp trên.

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Kỹ năng

–  Kỹ năng rà soát, tổng hợp số liệu;

–  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kiến thức: Kiến thức về CNTT, kỹ thuật máy tính.

Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan.

 

11. Tổng hợp –   Theo dõi, tổng hợp kết quả kinh doanh của từng bộ phận tại chi nhánh theo định kỳ;

–   Triển khai, đánh giá và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001;

–   Thực hiện công tác quản lý rủi ro hoạt động, xử lý nợ có vấn đề tại chi nhánh

v Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp

v Kiến thức

–  Tài chính ngân hàng, Quản lý rủi ro

–  Nắm vững các quy định pháp lý về tín dụng.

Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: tín dụng, quản lý rủi ro, xử lý nợ có vấn đề

12. Thủ quỹ –   Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Thủ quỹ Phòng giao dịch

–   Chủ động phát hiện nhu cầu khách hàng và thực hiện chiến lược cần thiết để giới thiệu khách hàng cho các bộ phận liên quan trong ngân hàng.

v Kỹ năng/Phẩm chất

–  Giao tiếp, đàm phán

–  Cẩn thận, tỷ mỷ;

13. Quản lý nợ/ Pháp chế –   Thực hiện công tác QLRRHĐ tại chi nhánh: Tổng hợp các thông tin, sự kiện RRHĐ phát sinh tại chi nhánh và bên ngoài; Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, theo dõi kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa RRHĐ, PRCT&TTKB tại chi nhánh,…;

–   Thực hiện công tác xử lý nợ tại chi nhánh: Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng và nợ có vấn đề của chi nhánh và đề xuất các biện pháp xử lý; Thực hiện báo cáo phân loại nợ; Phối hợp với các Phòng kinh doanh tại chi nhánh theo dõi, quản lý, thu hồi các khoản nợ xấu, các khoản nợ xử lý rủi ro theo thẩm quyền; Tổng hợp báo cáo kết quả thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro của toàn chi nhánh; Trực tiếp thẩm định, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ xử lý nợ; đề nghị xử lý rủi ro, giảm miễn lãi, bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm, xuất ngoại bảng các khoản nợ xử lý rủi ro đủ điều kiện; Theo dõi, giám sát danh sách khách hàng đen tại chi nhánh…;

Pháp chế: Tư vấn lãnh đạo phòng và các phòng/tổ khác những vấn đề liên quan đến pháp luật trong hoạt động tín dụng và các hoạt động khác (nếu có); Xây dựng phương án bảo vệ quyền lợi của NHCT trong các vụ việc; Thường xuyên cập nhật hệ thống quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng, cung cấp cho Ban lãnh đạo Phòng/CN cũng như các phòng có liên quan; Tham gia xây dựng, rà soát, tư vấn các hợp đồng liên quan đến hoạt động của Chi nhánh; Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng theo phân công của Ban lãnh đạo;

Kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,…);

Kỹ năng rà soát, phân tích, tổng hợp số liệu;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm..

Kiến thức:

Hiểu biết sâu luật NHNN, luật các TCTD và các luật có liên quan;

Kiến thức về tín dụng, các SPDV ngân hàng và rủi ro của từng loại hình tín dụng;

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng.

14. Hành chính Quản trị –   Thực hiện kế hoạch lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, công cụ lao động và các công trình xây dựng của chi nhánh.

–   Thực hiện quy trình/công việc liên quan đến sửa chữa điện, nước, điện lạnh cho các phòng/tổ/PGD tại chi nhánh khi phát sinh hỏng hóc.

–   Chuẩn bị các hệ thống âm thanh, ánh sáng, bang rôn, khẩu hiệu…và công tác hành chính khắc phục vụ cho các hoạt động của chi nhánh

–   Thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ lao động và theo dõi, quản lý tài sản, công cụ  lao động, trang thiết bị, phương tiện làm việc tại chi nhánh

Kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,..);

Kỹ năng rà soát, phân tích, tổng hợp số liệu; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

 

15. Nhân sự tiền lương –   Tính lương, phụ cấp, các khoản ngoài lương hàng tháng cho nhân viên;

–   Thực hiện quy định của Nhà nước và của NHCT có liên quan đến chính sách cán bộ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế…..

–   Phối hợp các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai công tác nhân sự tại chi nhánh;

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân côn của Ban lãnh đạo chi nhánh.

v Phẩm chất

–  Cần cù, cẩn thận

–  Chịu được áp lực công việc

v Kỹ năng

–  Tổng hợp

–  Giao tiếp, đàm phán

 

16. Kiểm ngân – Thực hiện kiểm đếm, phân biệt tiền thật/giả, đóng bó  tiền mặt tại CN theo phân công của lãnh đạo phòng Kế toán/TTKQ

-Hỗ trợ thủ quỹ/ Giao dịch viên  nhận tiền mặt hoặc ấn chỉ quan trọng, giấy tờ có giá với khách hàng/Trung tâm Quản lý tiền mặt/các đơn vị khác  trong hệ thống  NHCT VN

– Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc thu chi tiền mặt (thu chi lưu động và thu đổi tiền mặt) theo yêu cầu của khách hàng và theo phân công của Lãnh đạo phòng Kế toán.

Kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,..);

Kỹ năng rà soát, phân tích, tổng hợp số liệu; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

 

17. Văn thư – Kiểm tra, kiểm soát thể thức và trình các loại văn bản, giấy tờ phát hành trong và ngoài hệ thống khi có chữ ký phê duyệt của người có thẩm quyền trước khi đóng dấu. (nắm bắt nhận biết được chữ ký người có thẩm quyền).

– Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng và quản lý con dấu của Chi nhánh theo đúng Quy định của NHCT

– Cập nhật và phân phối văn bản trên phần mềm theo đúng thẩm quyền quy định, phân loại, ghi chép, sắp xếp công văn, giấy tờ giao dịch (hoặc các hợp đồng, bảo lãnh…)

– Theo dõi số công văn đi, đến của của các phòng/ban chi nhánh. Sổ theo dõi xin đóng dấu của Ban GĐ & phòng/ban

– Bảo mật văn bản theo quy định

Kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,..);

Kỹ năng rà soát, phân tích, tổng hợp số liệu; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

 

II. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

1. Các hình thức nhận hồ sơ:

– Đối với các vị trí tuyển dụng tại chi nhánh: Ứng viên chỉ lựa chọn duy nhất một trong hai hình thức sau (khuyến khích các ứng viên ứng tuyển Trực tuyến):

+ Ứng viên ứng tuyển trực tuyến thông qua Chương trình Quản lý tuyển dụng của VietinBank. Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank bằng cách truy cập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

+ Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính của Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng. (Ứng viên vui lòng xem chi tiết địa chỉ các chi nhánh trên website: http://www.vietinbank.vn, mục Thông tin mạng lưới).

2. Yêu cầu đối với bộ hồ sơ ứng tuyển:

+ Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây).

+ Scan (ảnh chụp) Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB).

+ Đối với ứng viên tốt nghiệp năm 2018 chưa có bằng tốt nghiệp, yêu cầu ứng viên viết giấy cam kết và nộp bảng điểm dự kiến có xác nhận của Trường hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có xác nhận của Trường. (Mẫu giấy cam kết Download Tại đây).

Ứng viên tham khảo chi tiết hướng dẫn ứng tuyển trực tuyến và hướng dẫn tìm kiếm vị trí ứng tuyển phù hợp xem Tại đây

III. MỘT SỐ LƯU Ý

– VietinBank không áp dụng tuyển dụng nội bộ đối với các vị trí tuyển dụng trên.

– NHCT VN chỉ tuyển dụng với các ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên đại học, tại chức).

– Hệ thống chỉ ghi nhận ứng viên ứng tuyển thành công khi ứng viên hoàn tất cả 07 bước ứng tuyển trên chương trình Quản lý tuyển dụng Taleo và nhấn vào nút Gửi tại bước ứng tuyển cuối cùng. Các trường hợp không hoàn thành tất cả các bước ứng tuyển hệ thống hiểu là ứng viên đang tạo một hồ sơ nháp và hồ sơ vẫn chưa được ghi nhận.

– Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 chi nhánh, 01 vị trí tuyển dụng trong đợt tuyển dụng tập trung chi nhánh (TDCN_T03.2018). Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, VietinBank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển.

– VietinBank có thể kết thúc thu hồ sơ đối với một số vị trí tuyển dụng tại một số chi nhánh có số lượng hồ sơ ứng tuyển lớn trước thời hạn đăng tuyển nêu trên.

– Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến ứng viên đủ điều kiện dự thi các vòng. Thời gian thi dự kiến: Tháng 4/2018).

 Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển dụng – Phòng Dịch vụ nhân sự, Trụ sở chính (email: tuyendung@vietinbank.vn), hotline: (0243) 9421030 (máy lẻ: 21032) hoặc bộ phận TCHC tại chi nhánh ứng tuyển.

Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp VietinBank phát hiện hồ sơ thí sinh khai báo không trung thực, chính xác theo hướng có lợi cho thí sinh, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn tin: tuyendung.vietinbank.vn

Các bài đã đăng