Ôn thi công chức, viên chức

12/06/2016

Thông báo điều chỉnh thời gian học khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh (Khai giảng: 16/07/2016)

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 33/2016/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2016

Thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh (Khai giảng: 16/07/2016)

 

 Căn cứ vào Thông báo số 159/TB-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2016

 Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh (Khai giảng: 16/07/2016), cụ thể như sau:

Số lượng môn: 03 môn.

* Kiến thức chung(08 buổi * 2 tiếng):

Khung chương trình đào tạo và bồi dưỡng

STT Nội dung Tài liệu tham khảo
Chuyên đề 1 Hệ thống chính trị ở Việt Nam
  –         Khái niệm, bản chất, đặc điểm  
  –         Cơ cấu tổ chức  
Chuyên đề 2 Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 3 Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 4 Cải cách nền hành chính Nhà nước Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính NN giai đoạn 2011-2020
–         Khái niệm, sự cần thiết phải cải cách
–         Các giai đoạn cải cách: giai đoạn 2001-2010; 2011-2020
Chuyên đề 5 Công chức và nền công vụ –      Luật số 22/2008/QH12Luật Cán bộ, công chức-      Luật số 58/2010/QH12 – Luật Viên chức
–         Công chức, viên chức
–         Nền công vụ
Chuyên đề 6 Văn bản quản lý hành chính Nhà nước Luật số 80/2015/QH13 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chuyên đề 7 –         Một số nội dung khác

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 16/07/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Chủ Nhật ngày 17/07/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập):

– Trước ngày 16/07/2016: 1.400.000đ.

– Từ ngày 16/07/2016: 1.800.000đ.

Giảng viên: Giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 30/07/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Chủ Nhật ngày 31/07/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập):

– Trước ngày 16/07/2016: 1.400.000đ.

– Từ ngày 16/07/2016: 1.800.000đ.

Giảng viên: ThS Nguyễn Thúy Hạnh – Giảng viên bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại Ngữ – trường Đại học Thủ Đô.

* Tin học (08 buổi * 2 tiếng):

Lịch học :

Thứ 7 ngày 23/07/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h
Chủ nhật ngày 24/07/2016 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 14h-18h

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập):

– Trước ngày 16/07/2016: 1.400.000đ.

Hiện trung tâm có trọn bộ tài liệu Audio và Text cho 3 môn học Kiến thức chung, Tiếng Anh và Tin học phù hợp với nội dung ôn thi công chức tỉnh Hà Tĩnh với giá mua tài liệu như sau:

– Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 350.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu Audio chúng tôi sẽ cung cấp đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập tài liệu.

**Giảm thêm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

Địa điểm học: Số 9 ngõ 51 – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Địa điểm đăng ký học: Số 9 ngõ 51 – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 0432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký và nộp học phí hoặc mua tài liệu có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau:

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 711AB3695303
– VietinBank – chi nhánh Nam Thăng Long.

– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– Vietcombank – chi nhánh Thăng Long.

– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 21510000750832
– BIDV – chi nhánh Thăng Long.

– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ:

dan-duong-nghiep-vu-cong
Từ khóa:

Các bài đã đăng