Ôn thi công chức, viên chức

15/08/2017

Thông báo mở lớp ôn thi công chức, viên chức – Lớp K36 – 2017

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 91/2017/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

Thông báo mở lớp ôn thi công chức, viên chức

Lớp K36 (Khai giảng: 16/09/2017)

Đáp ứng nhu cầu ôn thi công chức, viên chức, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công thông báo mở lớp ôn thi công chức, viên chức, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung(08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 16/09/2017: 1.400.000đ.

– Từ ngày 16/09/2017: 1.800.000đ.

Nội dung: 

STT Nội dung Tài liệu tham khảo
Chuyên đề 1 Hệ thống chính trị ở Việt Nam
  –         Khái niệm, bản chất, đặc điểm  
  –         Cơ cấu tổ chức  
Chuyên đề 2 Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 3 Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 4 Cải cách nền hành chính Nhà nước Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính NN giai đoạn 2011-2020
–         Khái niệm, sự cần thiết phải cải cách
–         Các giai đoạn cải cách: giai đoạn 2001-2010; 2011-2020
Chuyên đề 5 Công chức và nền công vụ –      Luật số 22/2008/QH12Luật Cán bộ, công chức-      Luật số 58/2010/QH12 – Luật Viên chức
–         Công chức, viên chức
–         Nền công vụ
Chuyên đề 6 Văn bản quản lý hành chính Nhà nước Luật số 80/2015/QH13 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chuyên đề 7 –         Một số nội dung khác

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 16/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 17/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 16/09/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 16/09/2017: 1.700.000đ.

Nội dung: trình độ B

Giảng viên: Giảng viên bộ môn tiếng Anh – trường Đại học Ngoại Thương.

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 23/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 24/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tin học (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 16/09/2017: 1.300.000đ.

– Từ ngày 16/09/2017: 1.700.000đ.

Nội dung: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Giảng viên: Cập nhật sau.

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 30/09/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 01/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành(8 buổi * 2 tiếng):

Học phí (Học phí đã bao gồm tài liệu học tập – học viên không phải đóng thêm bất kỳ khoản chi phí khác):

– Trước ngày 16/09/2017: 2.000.000đ.

– Từ ngày 16/09/2017:2.500.000đ.

Giảng viên:  Cập nhật sau
Lịch học:

Thứ Bảy ngày 07/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 08/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

**Các học viên đăng ký từ 3 môn học trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

**Các học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio(Ghi âm trực tiếp trên lớp) và text ôn thi công chức, viên chức, cụ thể như sau:

– Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua từ 3 môn trở lên.

– Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

– Địa điểm học: Phòng 101, khu giảng đường 1, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: 0432.191.382

– Hotline: 0917.514.065

**Các bạn không có điều kiện đến Trung tâm để đăng ký học hoặc mua tài liệu có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau (xin liên hệ trước khi chuyển khoản):

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 711AD3553155
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ:

Các bài đã đăng