Ôn thi công chức, viên chức

20/10/2017

Thông báo thời gian và địa điểm ôn thi môn Kiến thức chung thi công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 122/2017/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Thông báo thời gian và địa điểm ôn thi môn Kiến thức chung thi công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo chi tiết thời gian và địa điểm ôn thi môn Kiến thức chung thi công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017:

– Thời gian: 

Thứ Bảy ngày 21/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 22/10/2017 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

– Học phí: 1.800.000đ.

– Địa điểm đóng học phí: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường), hoặc đóng trực tiếp tại lớp học.

– Địa điểm học: Phòng 201, khu giảng đường 1, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0917.514.065

Các bài đã đăng