1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 2. Trường THCS Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/12/2019
 3. Bệnh viện Nội tiết, tỉnh Nghệ An thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  10/12/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 676 người ...
  location
  Date
  10/12/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 295 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  09/12/2019
 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 15. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  09/12/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 18. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng 12 công chức ...
  location
  Date
  09/12/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019

Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Data Anaylyst, cụ thể như sau:

12/12/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Scrum Master, cụ thể như sau:

12/12/2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh Kinh Bắc, cụ thể như sau:

12/12/2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Quảng Bình, cụ thể như sau:

12/12/2019

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – RB – Hồ Chí Minh – TA062 , cụ thể như sau:

12/12/2019

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng CVC/CVCC Phòng Giám sát nội bộ – Hà Nội – TA020 , cụ thể như sau:

12/12/2019

Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng – Chi nhánh Đà Nẵng , cụ thể như sau : Mã công việc: 074 Độ tuổi: 33 – 38 Số năm kinh nghiệm: 05 Thời gian làm việc: […]

12/12/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý hiệu suất FI – QLTC – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 10 – 12 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Accounting / Auditing / Tax, Banking, Executive management, Finance / Investment […]

12/12/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản – KVH – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Executive management, Finance / Investment DEPARTMENT MSB DEADLINE TO APPLY 31/12/2019 […]

12/12/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản và Phát triển mạng lưới – KVH – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 – 10 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Executive management, Finance / Investment DEPARTMENT […]

12/12/2019