1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2017
 2. UBND xã Cẩm Thanh, TP.Hội An tuyển dụng hợp đồng lao động như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 3. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần tuyển 03 công chức làm việc tại Cục ...
  location
  Date
  16/09/2017
 4. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2017
 5. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 ...
  location
  Date
  15/09/2017
 6. UBND phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 7. Trung Tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 01 hợp đồng lao động (trả lương từ nguồn dịch vụ) năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 8. Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức với chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2017
 10. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định, TP.Hồ Chí Minh cần tuyển: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 131 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2017
 12. Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo tuyển dụng: 06 lao động hợp đồng làm việc tại các Đội QLTT thuộc Chi cục QLTT Phú Yên. ...
  location
  Date
  14/09/2017
 13. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 14. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2017
 16. Trường CĐCN Phúc Yên tuyển dụng 13 chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2017
 18. Nhu cầu tiếp nhận: 16 giáo viên Văn hóa bậc Tiểu học. ...
  location
  Date
  13/09/2017
 19. UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tiếp nhận viên chức giáo dục đợt 2 năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2017
 20. Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2017
 21. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển theo hình thức Hợp đồng lao động 01 nhân viên Lái xe ...
  location
  Date
  13/09/2017
 22. Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 23. Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 24. UBND Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM thông báo tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  12/09/2017
 25. UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 26. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 27. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 28. Nhu cầu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 29. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo bổ sung đăng ký chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 30. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm hoc 2017 – 2018 nh ...
  location
  Date
  11/09/2017