1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 2. Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 4. Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/10/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 6. Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 (lần 2) ...
  location
  Date
  11/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 8. UBND Thị xã Sơn Tây, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/10/2019
 9. chỉ tiêu xét tuyển: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 10. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/10/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. UNBD huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/10/2019
 13. Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 15. Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm ...
  location
  Date
  11/10/2019
 16. Cục Công nghệ thông Tin, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 10 người. ...
  location
  Date
  10/10/2019
 20. Nhà xuất bản Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tuyển dụng cán bộ làm việc tại Phòng Kế hoạch - Sản xuất cụ t ...
  location
  Date
  10/10/2019
 21. Số lượng tuyển dụng: 55 người ...
  location
  Date
  10/10/2019

Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng Vietinbank tuyển dụng 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kỹ sư cao cấp dân dụng và công nghiệp – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ho Chi Minh JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 – 10 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Surveying / Geology, Civil / Construction DEPARTMENT […]

16/10/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kỹ sư chính/Chỉ huy trưởng M&E – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Team Leader / Supervisor JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY 15,000,000 – 20,000,000 VND INDUSTRY Civil / Construction, Electrical / Electronics / Electro […]

16/10/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kỹ sư Cấp thoát nước – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ho Chi Minh JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Environmental, Civil / Construction DEPARTMENT TNG HOLDINGS VIỆT NAM DEADLINE TO APPLY 18/10/2019 […]

16/10/2019

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở để triển khai các giải pháp từ khâu tuyển chọn, tuyển dụng, quản lý, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực […]

16/10/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch – RB – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION An Giang JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent EXPERIENCES 4 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment DEPARTMENT MSB DEADLINE TO APPLY 18/10/2019 JOB BENEFIT  Insurance  Travel opportunities […]

16/10/2019

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cà Mau – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên , cụ thể như sau:  

16/10/2019

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng   PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể như sau:

16/10/2019

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Giao dịch viên cụ thể như sau:

16/10/2019

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng   PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

16/10/2019