1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2017: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2017
 4. Tổng số 177 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/10/2017
 5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2017
 6. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tuyển dụng nhân viên theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ xử lý tài liệu lưu trữ như sau ...
  location
  Date
  24/10/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2017 là 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2017
 9. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động: 24 người ...
  location
  Date
  23/10/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2017
 11. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng là 108 công chức trình độ Đại học ...
  location
  Date
  23/10/2017
 12. Nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án để đạt được các kết quả đầu ra mong đợi, Ban Quản lý Dự án EECB cần tuyển vị trí Cán ...
  location
  Date
  23/10/2017
 13. Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 người ...
  location
  Date
  23/10/2017
 15. Viện Quốc tế Pháp ngữ-ĐHQGHN thông báo tuyển chuyên viên truyền thông marketing, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2017
 16. UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2017
 17. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 18. UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017 ...
  location
  Date
  20/10/2017
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 1191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2017
 20. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng giáo viên tiếng Anh như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 34 người ...
  location
  Date
  20/10/2017
 22. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2017
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2017
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 26. Trường Trung cấp GTVT miền Nam thông báo tuyển dụng giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 27. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức đợt I năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 28. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cần tuyển dụng 14 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 30. Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017