1. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 2. Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức tại 02 vị trí sau: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 3. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu, bao gồm 65 giáo viên và 2 nhân viên thiết bị ...
  location
  Date
  25/12/2017
 5. Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: 163 vị trí, tương ứng với 195 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/12/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
 8. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
 9. Ban Quản lý Dự án EECB cần tuyển 01 vị trí Cán bộ hỗ trợ Dự án với thông tin như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2017
 10. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể ...
  location
  Date
  22/12/2017
 11. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 2 viên chức sự nghiệp năm 2017 ...
  location
  Date
  22/12/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu/10 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  22/12/2017
 13. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường x ...
  location
  Date
  22/12/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2017
 15. UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2017
 16. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Báo Ấp Bắc có nhu cầu tuyển dụng 2 phóng viên. ...
  location
  Date
  22/12/2017
 17. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2017
 19. Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/12/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2017
 21. Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa cần tuyển Hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  21/12/2017
 22. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2017
 23. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2017
 24. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:  Vị  t rí  : 01 chuyên viên phụ trách c ...
  location
  Date
  20/12/2017
 25. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN thông tin về việc tuyển dụng lái xe kiêm công tác hành chính làm, cụ thể như sau: 1. Về số lượng cần tuy ...
  location
  Date
  20/12/2017
 26. Nguồn tin: thaibinh.gov.vn ...
  location
  Date
  20/12/2017
 27. Chỉ tiêu biên chế: 10 biên chế ...
  location
  Date
  20/12/2017
 28. Thực hiện Công văn số: 692/SNV – CCVC ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghi ...
  location
  Date
  20/12/2017
 29. Nhu cầu tuyển dụng: 20 người ...
  location
  Date
  19/12/2017
 30. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017