1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 2. UBND TP.Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức ngành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2020
 3. – Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 4. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/09/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 8. Ban QLDA Thăng Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 10. Bệnh viện Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2020
 11. Bệnh viện Quận 11, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2020
 12. Ngành Giáo dục và Đào tạo, Quận 6 có nhu cầu tuyển dụng: 148 nhân sự ...
  location
  Date
  07/09/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 652 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2020
 14. Đài Khí tượng cao không - Tổng cục Khí tượng Thủy văn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2020
 15. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2020
 16. Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2020
 17. Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2020
 18. Số lượng, cơ cấu vị trí việc làm: gồm 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2020
 19. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng người làm việc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2020
 20. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Chăm sóc sức khỏe, Cơ quan Trung ương Hội, cụ ...
  location
  Date
  04/09/2020
 21. Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2020
 23. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng 01 công chức loại D ở vị trí Kiểm ngân như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 26. Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 28. Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 30. Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2020