1. Tổng chỉ tiêu công chức cần tuyển là 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang cần tuyển 06 cán bộ, làm việc tại các phòng giao dịch huyện như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 4. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 7. Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  30/08/2017
 8. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 01 kỹ sư Công nghệ thông tin ...
  location
  Date
  30/08/2017
 10. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thông báo xét tuyển đặc cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp không được giao số lượng như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 11. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 ...
  location
  Date
  29/08/2017
 12. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 13. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2017
 14. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 15. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 16. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 21. Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 22. Ban quản lý các dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 23. Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 3 viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 25. Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 27. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 28. Số lượng cần tuyển: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2017