1. Trường Tiểu học Kim Đồng, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 2. Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 3. Nhu cầu tuyển dụng của trường gồm: 10 người ...
  location
  Date
  07/01/2020
 4. Trường Tiểu học Tân Tạo, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 5. Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau:  ...
  location
  Date
  07/01/2020
 6. Trường Tiểu học Lạc Hồng, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 7. Trường Tiểu học Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 8. Trường Tiểu học Lê Công Phép, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 10. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 11. Trường Tiểu học An Lạc 1, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 12. Trường Mầm non Hoa Phượng, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 13. Trường Mầm non Đỗ Quyên, Bình Tân, TP. HCM thông báo về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 14. Trường Mầm non Hoa Đào, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 15. Trường Mầm non Hương Sen, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 16. Trường Mầm non Bình Trị Đông, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2020
 18. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên, chuyên viên năm 2020 (đợt 1) như sau:  ...
  location
  Date
  07/01/2020
 19. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2) như sau:  ...
  location
  Date
  06/01/2020
 20. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  06/01/2020

Ngân hàng tuyển dụng

Bà Tô Loan (An Giang) là viên chức thuộc Trung tâm Tin học – đơn vị tự chủ của một trường đại học. Bà có tham gia giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin của trường đại học đó và giảng dạy các lớp đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin […]

17/01/2020

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Giao dịch viên, chuyên viên khách hàng thuộc các PGD tại các huyện , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Bình – Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Nam Định – Tổ trưởng Tổ KHCN, Chuyên viên Khách hàng tại các PGD , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Cần Thơ – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

17/01/2020

Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile , cụ thể như sau:

17/01/2020