1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 2. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Cẩm Khê năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 4. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 5. Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 6. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2020
 7. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 8. Số lượng cần tuyển: 12 người ...
  location
  Date
  12/05/2020
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2020
 11. Cục Quản Lý Dược tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 12. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 13. Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng chuyên viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng n ...
  location
  Date
  11/05/2020
 14. Khoa môi trường và bảo hộ lao động, ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 16. Số lượng vị trí việc làm là 13 người ...
  location
  Date
  11/05/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 19. Số lượng cần tuyển dụng: 305 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên THPT ngoài thành phố năm 2020 ...
  location
  Date
  11/05/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 12 người ...
  location
  Date
  11/05/2020
 24. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 25. Bệnh viện Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 26. Bệnh viện Quận Bình Thạnh, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 27. Bệnh Viện Hùng Vương TP.HCM tuyển dụng nhân sự tháng 5/2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 28. Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 30. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020