word-the-cao

95 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và xã hội

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN089
Danh mục:

Tài liệu dài 26 trang word, gồm 95 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và xã hội

Tham khảo tài liệu:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

1

 

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

 

 

Ngày 01 tháng 10 năm

2012

 

 

Ngày 30 tháng 7 năm

2012

 

 

Ngày 01 tháng 9 năm

2012

 

 

Ngày 01 tháng 8 năm

2012

 

 

2

 

Nghị định nào quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?

 

 

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP

 

 

 

3

 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào?

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

 

 

4

 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày

03/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, bệnh binh có tỷ lệ bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ bao nhiêu phần trăm trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần ?

 

 

 

 

 

61%

 

 

 

 

 

74%

 

 

 

 

 

80%

 

 

 

 

 

81%

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì thân nhân được hưởng chế độ gì?

 

 

 

 

 

 

Hưởng trợ cấp một lần

 

 

 

 

 

 

Hưởng trợ cấp hàng tháng

 

 

 

 

 

 

Hưởng chế độ bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

Hưởng Chế độ điều dưỡng