pdf-nạp thẻ

99 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Giáo dục và đào tạo

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN088
Danh mục:

Tài liệu dài 15 trang , gồm 99 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Giáo dục và đào tạo

Tham khảo tài liệu:

Stt Câu hỏi Phương án

1

Phương án

2

Phương án

3

Phương án

4

 

 

1

Theo Luật Giáo dục 2005, tổ chức loại hình nhà trường nào sau đây không trong hệ thống giáo dục quốc dân:  

 

Trường dân lập

 

 

Trường tư thục

 

Trường bán công

 

Trường công lập

 

 

2

Theo Luật Giáo dục năm 2005, Chọn cụm từ sau điền vào chỗ trống:

Giáo dục phổ thông không bao gồm giáo dục:………..

 

 

THPT

 

 

Mầm non

 

 

Tiểu học

 

 

THCS

 

 

3

 

Luật Giáo dục năm 2005 quy định điều lệ nhà trường có mấy nội dung chủ yếu:

 

 

7

 

 

6

 

 

8

 

 

9

 

 

4

 

Luật Giáo dục năm 2005 quy định Hội đồng nhà trường có bao nhiêu nhiệm vụ:

 

 

7

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

5

 

Luật Giáo dục năm 2005 quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn nào sau đây:

 

 

Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt

 

Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

Đủ sức khỏe và lý lịch rõ ràng

 

 

Tất cả các phương án còn lại

 

 

6

Luật Giáo dục năm 2005 qui định nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ:  

 

5 nhiệm vụ

 

 

6 nhiệm vụ

 

 

7 nhiệm vụ

 

 

8 nhiệm vụ

 

 

7

 

Luật Giáo dục năm 2005 qui định nhà giáo có bao nhiêu quyền:

 

 

6 quyền

 

 

7 quyền

 

 

5 quyền

 

 

4 quyền

 

 

 

8

Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong điều 75 Luật Giáo dục năm 2005 : Nhà giáo không được có các hành vi sau đây:

……buộc học sinh học thêm để thu tiền

 

 

 

Ràng

 

 

 

Trói

 

 

 

Ép

 

 

 

Bắt

 

 

10

 

Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, trình độ chuẩn của giáo viên Trung học cơ sở:

 

Cao đẳng sư phạm

 

 

Cao đẳng

 

 

Đại học

 

 

Trung cấp

 

 

11

Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm là trình độ chuẩn được đào tạo của giáo  viên ?  

 

Mầm non

 

Trung học cơ sở

 

 

Tiểu học

 

 

THPT