pdf-nạp thẻ

97 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Chăm sóc sức khỏe và Y tế dự phòng

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN022
Danh mục:

97 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Y TẾ DỰ PHÒNG

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

 

1

 

 

 

Nội dung thuộc thanh tra chuyên ngành về mỹ phẩm:

 

 

Thanh tra việc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm;

 

Thanh tra việc thực hiện quy định về công bố sản phẩm mỹ phẩm; Thanh tra việc thực hiện quy định về hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF) theo quy định;

 

Thanh tra việc thực hiện quy định về nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm; Thanh tra việc thực hiện quy định về thông tin, quảng cáo, ghi nhãn mỹ phẩm;

 

 

 

Ba phương án còn lại;

 

 

 

 

2

 

 

 

Thẩm quyền ra quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Sở Y tế

 

Trình Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành theo kế hoạch thanh tra được duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất.

 

Chánh Thanh tra Sở Y tế báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở Y tế và của các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra năm sau trình Giám đốc Sở  Y tế.  

Chánh Thanh tra Sở Y tế ra quyết định thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá  nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng là:

 

 

 

 

 

 

Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực  hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh  truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn thành phố.  

 

 

 

Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số – kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

 

 

Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế quy định.

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

4

Bệnh nào dưới đây thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A  

Bệnh đậu mùa

 

Bệnh bạch hầu.

 

Bệnh thương hàn.

 

Đáp án 2 và 3.

 

5

Bệnh nào dưới đây không

thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A:

Bệnh bạch hầu, Bệnh thương hàn.  

Bệnh thương hàn.

 

Bệnh bạch hầu

 

Bệnh đậu mùa.

6 Bệnh nào dưới đây thuộc

bệnh truyền nhiễm nhóm B:

Bệnh đậu mùa. Bệnh sốt vàng. Bệnh dịch hạch. Bệnh ho gà.
 

7

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Sở Y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng ở tuyến tỉnh là:

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản. Trung tâm Truyền thông giao dục sức khỏe. Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS
 

8

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế  thuộc lĩnh vực chuyên ngành ở tuyến tỉnh là:  

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

 

Trung tâm Y tế dự phòng.

 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế.

 

Trung tâm Giám định y khoa.

9 Bệnh nào dưới đây thuộc

bệnh truyền nhiễm nhóm C:

Bệnh đậu mùa. Bệnh ho gà. Bệnh sốt vàng. Bệnh sán lá gan.
 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Quan điểm Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 lµ:

 

 

 

 

Hạn chế, tiến tới loại trừ các yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh truyền nhiễm.

 

 

 

Đổi mới nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng và của mỗi người dân về phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ.

 

Giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng; phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, tật; góp phần  phát triển thể chất, tinh thần, nâng cao tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện chất lượng giống nòi.

 

 

 

Dự phòng tích cực, chủ động là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm công bằng, hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.