pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN032
Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin được hiểu như thế nào?

 

 

 

 

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

Công nghệ thông tin là một ngành kỹ thuật vận dụng tất cả các tiến bộ về khoa học, công nghệ, điện tử, toán học, quản trị học…. để thu thập, biến đổi, truyền tải, lưu trữ, phân tích, suy luận, sắp xếp thông tin… phục vụ cho lợi ích của con người. Cụ thể : máy tính, internet, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa….đều thuộc lĩnh vực

của CNTT.

 

 

Công nghệ thông tin là một thuật ngữ rộng bao quát bao gồm phương pháp, phương tiện, kĩ thuật máy tính và viễn thông, kĩ thuật lập trình… để khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin phong phú và đa dạng phục vụ lợi ích con người.

 

 

 

 

Công nghệ thông tin (CNTT) là một ngành Tin học (Informatics) nghiên cứu về lĩnh vực (về mặt) Công nghệ của Tin học.

 

 

 

2

 

 

Cơ quan nào xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, khai thác kho tài sản trí tuệ phần mềm?

Bộ Bưu chính, Viễn

thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

 

3

Hành vi sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn khác phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng và khai thác, bảo trì cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước không đúng với quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền như

thế nào?

 

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

 

 

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

 

 

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

 

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

4

 

 

Tổ chức, cá nhân có quyền gì trong quản lý và sử dụng thông tin số?

 

 

Sửa đổi thông tin số của tổ chức, cá nhân khác.

 

Lựa chọn và sửa đổi thông tin số của tổ chức, cá nhân khác.

 

Tự do sử dụng thông tin số vào mục đích chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá nhân khác mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin số.
 

 

 

5

 

 

Tổ chức, cá nhân thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cần phải làm gì?

 

Phải thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Không phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử của mình.

Phải thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử của mình.  

Không cần thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

 

6

Trong quy định về sử dụng dịch vụ

chữ ký số và chứng thư số, hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp hoặc thay đổi nội dung chứng thư số sẽ bị phạt tiền như thế nào?

 

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

 

 

7

 

Trang thông tin điện tử bán hàng của tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau

 

 

Cả 3 phương án còn lại đều đúng

Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao dịch, thủ tục giải quyết tranh chấp và bồi

thường thiệt hại

Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi trên môi trường mạng Công bố các trường hợp người tiêu dùng có quyền hủy bỏ, sửa đổi thỏa thuận trên môi trường mạng.
 

 

8

 

Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước không phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây

Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi trên môi trường mạng.  

Cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử

Bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của thông tin trên trang thông tin điện tử  

Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy nhập thuận tiện

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

9

Cơ quan quản lý nhà nước nào quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi

trường mạng?

Bộ          Y Thương tế, Bộ Công Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Bộ Y tế

Bộ Thông tin và Truyền thông
 

 

 

10

Cơ quan quản lý nhà nước nào quy định điều kiện hoạt động giáo dục và đào tạo, công nhận giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ trong hoạt động giáo dục và đào tạo trên môi trường mạng và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo trên môi

trường mạng.

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp

 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo