pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN029
Danh mục:
 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

1

 

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

 

 

Ngày 01 tháng 10 năm

2012

 

 

Ngày 30 tháng 7 năm

2012

 

 

Ngày 01 tháng 9 năm

2012

 

 

Ngày 01 tháng 8 năm

2012

 

 

2

 

Nghị định nào quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?

 

 

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP

 

 

 

3

 

Hải Phòng có bao nhiêu nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội?

 

 

 

09

 

 

 

12

 

 

 

16

 

 

 

05

 

 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

 

 

4

 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày

03/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, bệnh binh có tỷ lệ bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ bao nhiêu phần trăm trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần ?

 

 

 

 

 

61%

 

 

 

 

 

74%

 

 

 

 

 

80%

 

 

 

 

 

81%

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì thân nhân được hưởng chế độ gì?

 

 

 

 

 

 

Hưởng trợ cấp một lần

 

 

 

 

 

 

Hưởng trợ cấp hàng tháng

 

 

 

 

 

 

Hưởng chế độ bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

Hưởng Chế độ điều dưỡng

 

 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

6

 

Theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì

người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần là bao nhiêu?

 

 

 

500.000 đồng

 

 

 

600.000 đồng

 

 

 

800.000 đồng

 

 

 

1.000.000 đồng

 

 

 

7

 

Mức kinh phí tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 01 trường hợp quy định như thế nào theo Nghị

định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ?

 

 

 

Không quá 03 tháng lương tối thiểu chung

 

 

 

Không quá 06 tháng lương tối thiểu chung

 

 

 

Không quá 01 tháng lương tối thiểu chung

 

 

 

Không quá 02 tháng lương tối thiểu chung

 

 

8

 

Mức kinh phí tổ chức lễ tang đối với 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định như thế nào theo Nghị định số 56/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ ?

 

 

Không quá 02 tháng lương tối thiểu chung

 

 

Không quá 06 tháng lương tối thiểu chung

 

 

Không quá 03 tháng lương tối thiểu chung

 

 

Không quá 01 tháng lương tối thiểu chung

 

9

Theo quy định tại Nghị định số

31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, thẩm quyền cấp Bằng ” Tổ quốc ghi công”?

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Bộ Quốc phòng

 

 

STT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

 

10

Người bị thương được kết luận thương tật tạm thời thì sau bao nhiêu năm được giám định để xác định tỷ lệ thương tật

vĩnh viễn theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ?

 

 

 

Sau 3 năm

 

 

 

Sau 1 năm

 

 

 

Sau 2 năm

 

 

 

Sau 5 năm