pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Trồng trọt – Lâm nghiệp

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN020
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: Trồng trọt – Lâm nghiệp

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

1

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây? Không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định  

Thuốc có nhãn, bao gói đúng quy định

 

Thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng

 

Thuốc bảo vệ thực vật còn hạn sử dụng

 

2

 

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, loại thuốc bảo vệ thực vật nào sẽ bị tiêu hủy?

 

Thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng nhưng có thể tái chế

Thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo các theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  

Thuốc bảo vệ thực vật giả

Thuốc bảo vệ thực vật có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam
 

 

3

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, cơ quan nào có trách nhiệm bố trí kinh phí thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn?  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Bộ Tài chính

 

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

 

 

4

 

 

 

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây?

 

 

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật

 

Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần liên tiếp về một hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm khác mà pháp luật không quy định phải thu   hồi giấy chứng nhận

 

 

 

Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung

 

5

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Cơ quan nào ở địa phương có thầm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

 

 

6

 

 

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có quyền buôn bán những loại thuốc bảo vệ thực vật nảo?

 

Buôn bán thuốc thành phẩm có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

 

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

 

 

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả

 

 

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

7

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có giá trị trong thời hạn bao nhiêu năm?  

 

05 năm

 

 

04 năm

 

 

03 năm

 

 

06 năm

 

 

8

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, trước thời hạn bao lâu đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, thì tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận?  

 

03 tháng

 

 

06 tháng

 

 

05 tháng

 

 

12 tháng

 

9

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có giá trị trong thời hạn bao nhiêu năm?  

05 năm

 

10 năm

 

07 năm

 

06 năm

 

10

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, ai là người có thẩm quyền công bố dịch tại địa phương? Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn