pdf-nạp thẻ

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tư pháp – hộ tịch

Giá: 10,000

Danh mục:

CÂU HỎI

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Tư pháp – hộ tịch

Câu hỏi 1: Anh (Chị) hãy cho biết hộ tịch là gì? Thế nào là đăng ký hộ tịch?

Câu hỏi 2: Anh (Chị) hãy cho biết thẩm quyền đăng ký khai sinh?

Câu hỏi 3:   Đề nghị Anh (Chị) cho biết thủ  tục đăng ký khai sinh?